Odbornica govori slovensko_L’assessore parla sloveno

V novem odboru Dežele Furlanije Julijske krajine, ki ga je imenovala predsednica Debora Serracchiani, je tudi odbornica, ki govori slovensko. Gre za Loredano Panariti, 53-letno Goričanko, ki poučuje na Tržaški univerzi. V otroških letih je doma slišala dva jezika, očetovo italijanščino in mamino slovenščino. Zdaj govori slovensko z možem. V deželnem odboru predstavlja stranko SEL in je zadolžena za delo, enake možnosti, izobraževanje, šolstvo in mladinske politike. Skrbela bo torej tudi za dvojezično šolo v Špietru in bo imela pomembno vlogo pri širitvi dvojezičnega oziroma trijezičnega šolstva na Terske doline in Kanalsko dolino. Poleg Panaritijeve 26. vlado Furlanije Julijske krajine sestavljajo: podpredsednik Sergio Bolzonello, ki bo skrbel tudi za proizvodne dejavnosti in kmetijstvo; odbornik za bilanco, finance, premoženje, programiranje, raziskovanje in evropske politike, Francesco Peroni; odbornik za javno upravo, krajevne avtonomije in civilno zaščito, Paolo Panontin; odbornica za zdravstvo, socio-zdravstveno integracijo, socialne politike in družino, Maria Sandra Telesca; odbornik za kulturo, šport in zadružništvo, Gianni Torrenti; odbornica za okolje, energijo in gozdne vire, Sara Vito; in odbornica za teritorialno načrtovanje, javna dela in univerzo, Maria Grazia Santoro. Predsednica je poleg mednarodnih odnosov zase obdržala pooblastila tudi na področju infrastruktur, mobilnosti, prevozov in politik za gorata območja.

Nella nuova Giunta regionale, nominata dalla presidente del Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, c’è un assesore che parla correntemente in sloveno. Si tratta di Loredana Panariti, goriziana, classe 1960, docente all’Università di Trieste. Fin da piccola è cresciuta con due lingue: l’italiano parlato dal padre e lo sloveno della madre. Ora parla abitualmente in sloveno col marito. È esponente di Sel e ricopre i referati al Lavoro, alla Formazione, alle Pari opportunità, all’Istruzione e alle Politiche giovanili. Si occuperà, dunque, anche della scuola bilingue di San Pietro al Natisone e avrà un ruolo fondamentale per l’estensione del modello bilingue italiano-sloveno alle Valli del Torre e trilingue italiano-sloveno-tedesco alla Valcanale. I restanti componenti del 26° governo del Friuli Venezia Giulia sono: vicepresidente e assessore alle Attività produttive e all’Agricoltura, Sergio Bolzonello; assessore al Bilancio, alle Finanze, al Patrimonio, alla Programmazione, alle Politiche comunitarie e alla Ricerca, Francesco Peroni; assessore alla Funzione pubblica, alle Autonomie locali e con delega alla Protezione civile, Paolo Panontin; assessore alla Salute, all’Integrazione sociosanitaria, alle Politiche sociali e alla Famiglia, Maria Sandra Telesca; assessore alla Cultura, allo Sport e all’Associazionismo, Gianni Torrenti; assessore all’Ambiente, all’Energia e alle Risorse forestali, Sara Vito; assessore alla Pianificazione territoriale, ai Lavori pubblici e all’Università, Maria Grazia Santoro. La presidente Serracchiani ha tenuto per sé le deleghe alle Relazioni internazionali, alle Infrastrutture, alla Mobilità, ai Trasporti e alle Politiche per la montagna.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp