Ponovno romanja na Svete Višarje_Tornano i pellegrini sul Lussari

Svete Višarje/Lussari

V nedeljo, 30. maja, se bo v svetišču na Sv. Višarjah začela nova romarska sezona. »Držimo se tega, kako obratuje žičnica in letos odpre v soboto 29. maja,« nam je razložil p. Peter Lah, ki je v svetišču nad Kanalsko dolino odgovoren za pastoralnedejavnosti. »Rekli so mi, da bo nato obratovala vsak dan do 12. septembra. Potem bo verjetno med vikendi odprta vse do konca meseca.« Žičnica bo obratovala od 9.00 do 17.15 ob delavnikih ter od 8.30 do 18.15 ob nedeljah in praznikih. Vse dni, ko bo žičnica obratovala, bo v svetišču tudi Maša. Od 30. maja do 30. junija bodo Mašeob 12.00 ob delavnikih ter ob 10.00 in 12.00 v prazničnih dneh. Od 1. julija do 12. septembra bodo pa ob 10.00 in 12.00 ob delavnikih ter ob 10.00, 12.00 in 16.00 ob praznikih. »Kar se epidemije tiče, se bomo držali predpisov, ki veljajo za vso Italijo in na katere so ljudje že navajeni. Lani smo zaradi pandemije okolico cerkve opremili z zvočniki, tako, če se bo zbralo veliko ljudi,bodo verniki lahko mirno spremljali Mašo zunaj,« zagotavlja p. Lah. »Na god Sv. Janeza Krstnika, 24. junija, bo ob otvoritviromarske sezone malo bolj slovesno, kot tudi 15. avgusta, na Marijino vnebovzetje, in 8. septembra, na Marijino rojstvo, vedno opoldan,« še pojasnjuje. Med romarsko sezono bo v svetišču na razpolago tudi več duhovnikov. Poleti organizirajo romanja naVišarje običajno posamezne župnije, Slovenci po svetu ali Kanalčani z avstrijske Koroške. Kot že lani, ko so na Sv. Višarjah prosili za konec pandemije, bi p. Lah spomnil staro molitev, ki smo jo v preteklosti večkrat molili: Kuge, lakote in vojne, reši nas o Gospod. »Te zadeve so povezane in smo se ljudje malo navadili na to, da živimo v miru, da nam je dobro. Ampak to ne pomeni, da bi morali manj moliti, morali bi bolj moliti, da bi tako tudi ostalo,« je prepričan p. Lah. (l. l.)

Domenica, 30 maggio, si apre la nuova stagione dei pellegrinaggi al santuario mariano del Monte Santo di Lussari/Svete Višarje. Padre Peter Lah, che nella chiesa in cima al monte è responsabile delle attività pastorali, ricorda come il santuario si adegui ai periodi di apertura della cabinovia. Quest’anno l’impianto sarà aperto ogni giorno dal 29 maggio e fino al 12 settembre. Fino al 30 settembre, poi, resterà aperto nei fine settimana. La cabinovia sarà attiva dalle 9.00 alle 17.15 nei giorni feriali e dalle 8.30 alle 18.15 nei festivi. Nelle giornate in cui la cabinovia sarà operativa, nella chiesa di Lussari sarà celebrata Messa. Dal 30 maggio al 30 giugno sarà officiata ogni giorno alle 12.00 nei feriali e anche alle 10.00 nei festivi. Dall’1 luglio al 12 settembre, invece, nei feriali sarà officiata alle 10.00 e alle 12.00, mentre nei festivi alle 10.00, alle 12.00 e alle 16.00. «Rispetto all’epidemia, ci atterremo alle prescrizioni in vigore per tutta l’Italia, alle quali la gente è già abituata. In considerazione della pandemia, l’anno scorso nei dintorni della chiesa abbiamo fatto installare degli altoparlanti, per cui, se dovesse radunarsi un gran numero di persone, i fedeli potranno assistere alla Messa in tranquillità all’aperto», spiega p. Lah. «Nella festività di San Giovanni Battista, il 24 giugno, la celebrazione sarà un po’ più solenne nell’apertura della stagione dei pellegrinaggi, così come anche il 15 agosto, nell’Assunzione di Maria, e l’8 settembre, nella Natività di Maria, sempre alle 12.00», aggiunge ancora. Al santuario durante la stagione dei pellegrinaggi saranno presenti più sacerdoti. Sono, inoltre, attesi diversi pellegrinaggi.

Come lo scorso anno, quando a Lussari si è pregato per la fine della pandemia, p. Lah ricorda la formula «Dalla peste, dalla fame, dalla guerra liberaci o Signore». Secondo Lah, infatti, siamo troppo abituati alla pace e a vivere bene. «Ma questo non significa che dovremmo pregare di meno, dovremmo pregare di più, affinché continui a essere così», ritiene p. Lah.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp