Od 5. 9. spet k slovenski maši_Dal 5. 9. di nuovo a Messa in sloveno

Po premoru v miescu voštu, v saboto, 5. šetemberja, bo v farni cierkvi v Špietru spet sveta maša po slovensko. Molu jo bo msgr. Marino Qualizza. Evharistija v našem jeziku bo vsako saboto ob 18.30. »Tisti, ki se zbieramo kupe, smo ratali liepa družina, ki se veselo sreča, ki veselo poje, vdano mole an želi nadaljevati, dokjer bo še na razpolago slovenski duhovnik, « je napisu msgr. Qualizza.

Tudi v novi sezoni bo za mašo po slovensko, ki vaja za dopuniti nediejsko zapuoved, skarbielo združenje Blankin. Dalo bo na razpolago viernikam bukvaca Domače molitve z redan evharistije in piesmimi. Vsaki tiedan bo natisnilo tekst beril, de bojo vierniki buojš sledili maši. Trošt je, de bojo še naprej vsaj ankrat na miesac s piesmimi in molitvami sodelovali otroci, ki se parpravljajo na parvo sveto obhajilo po slovensko.

Maša po slovensko je pomembna tudi za učence dvojezične šuole, ki imajo veronauk po slovensko, a potlè v ciekvi čujejo le italijansko besiedo. K slovenski maši radi hodijo vierniki iz Nediških dolin in domači ljudje, ki so se preselili v bližnje furlanske vasi.

Dopo la pausa nel mese di agosto, sabato, 5 settembre, riprenderà la celebrazione della Messa in lingua slovena nella chiesa parrocchiale di San Pietro al Natisone/Špietar. A officiarla, ogni sabato alle 18.30, sarà mons. Marino Qualizza.

Anche nel prossimo anno la Messa in lingua slovena sarà curata dall’Associazione/Združenje Don Eugenio Blanchini.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp