Od 27. septembra Nediški zvon_Dal 27 settembre il Nediški zvon

Po polietni pavzi, v saboto 27. šetemberja se je varnila oddaja Nediški zvon. Oddajo lahko poslušata vsako saboto ob 14.10 na valuovih Radija Rai-Trst A (FM 99.9 MHz in 100.7 MHz), na digitalni televiziji in tudi preko interneta na spletni strani Raija (www.rai.it). V petdesetih minutah, sodieluci Nediškega zvona vsak tiedan pravijo, kaj se gaja in kakuo se živi v Benečiji. Larissa Borghese zbiera novice tiedna, ki interešajo slovensko manjšino v videnski provinci in napoveduje dogodke, ki potekajo v Nediških dolinah in okolici. Riccardo Ruttar vsak tiedan prebiera poslušaucan svoj komentar go mez aktualne tematike. Bepo Qualizza pravi pa, kaj se gaja v svietu športa. Loretta Primosig guori o svetniku tiedna, o uri, ki nas čaka v tiednu, ki je pred nami, o ricetah in tud’ kuo skarbet za naše zdravje. Za arzveselit poslušauce Jur Zad tih guori o starih cajtih. Vsaka dva tiedna je rubrika pod naslovam Pod drobnogledom. V nji Ilaria Banchig predstavlja in analizira narbuj aktualne tematike, ki zadevajo Benečijo. Nediški zvon, ki ga snemajo v Čedadu na sedežu zadruge Most, se bo oglasiu vsako saboto do konca miesca junja.
Le na radiju Rai-Trst A je vsako sriedo pregled slovenskega tiska v videnski provinci. Poudarek je na narbuj zanimivih novicah, ki jih objavljata časopisa Dom in Novi Matajur. O Domu guorijo ob 10.30, medtem ko o Novem Matajurju ob 9.30.
Vsako saboto je ob 12. Te rozjanski glas. Vsako zadnjo saboto v miescu je ob 12.30 oddaja iz Kanalske doline Tam, kjer teče bistra Bela.

Dal 27 settembre alle 14.10 è tornata sulle frequenze di Rai-Radio Trst-A la trasmissione per gli sloveni della provincia di Udine “Nediški zvon”. In 50 minuti di trasmissione vengono trattati i temi più attuali che riguardano la minoranza slovena della provincia di Udine.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp