Občni zbor SSO v petek v Špietru_Assemblea Cos venerdì a S. Pietro

Pod geslom “Močan si, o slovenski narod”, bo v petek, 16. novembra, ob 17. uri bo v dvorani občinskega sveta v Špietru potekal 14. redni občni zbor Sveta slovenskih organizacij. To je ena od dveh krovnih organizacij Slovencev v Italiji. Ustanovljena je bila leta 1976 na krščanskih vrednotah in združuje številne organizacije in društva s področja kulture, politike, gospodarstva in izobraževanja. Pri njenem nastanku so sodelovali tudi zavedni beneškoslovenski duhovniki. SSO je vse bolj zasidran, dejaven in cenjen v Benečiji, Reziji in Kanalski dolini. »Izbira Špietra za občni zbor ni le stvar rotacije med pokrajinami, saj je danes za nas Videnska zelo pomembno območje in se v Špietru veliko stvari dogaja – je v pogovoru za petnajstdnevnik Dom poudaril deželni predsednik krovne organizacije, Walter Bandelj (na sliki) –. V tem mandatu se je SSO veliko posvetil Benečiji, Reziji in Kanalski dolini in je teritorij odlično ogovoril na naše pobude. Nekdo nam očita, da smo tukaj premalo prisotni a to ni res, ker je delovanje naših članic veliko in plodno. Vidim ljudi, ki imajo močno narodno zavest in se trudijo za te kraje, ki res potrebujejo pomoči. Dobro je, da tudi SSO čimveč pomaga. Če v Benečiji vlagaš, imaš prav gotovo rezultat in zadoščenje.« Na občnem zboru bodo prisotni številni gostje iz politike in civilne družbe iz Furlanije Julijske krajine in Slovenie. Med drugimi, je napovedana prisotnost ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu Petra Jožefa Česnika, deželnega odbornika FJK Pierpaola Robertija, senatorke Tatjane Rojc, poslanca italijanske narodne skupnosti v DZ Republike Slovenije Feliceja Žiže, špietarskega župana Mariana Zufferli in številnik drugih.

All’insegna del motto “Sei forte, popolo sloveno”, venerdì 16 novembre, alle 17 nella sala consigliare del municipio di San Pietro al Natisone si terrà la 14ª assemblea ordinaria della Confederazione delle organizzazioni slovene (Svet slovenskih organizaciji). Si tratta di una delle due federazioni che raccolgono centinaia di circoli della minoranza slovena in Italia. È stata fondata nel 1976, fa riferimento ai valori cattolici e coordina parecchie istituzioni e associazioni dei settori culturale, politico, economico, sociale, educativo e sportivo. In provincia di Udine ne fanno parte le associazioni “don Eugenio Blanchini” (che a sua volta raggruppa una decina di circoli) e “don Mario Cernet” nonché la cooperativa “Most”. Vi aderiscono anche l’Istituto per la cultura slovena, l’Unione emigranti sloveni e l’Istituto per l’istruzione slovena. «La scelta per la sede della nostra assemblea è caduto su San Pietro al Natisone non solo per una questione di rotazione tra le tra province nelle quali è presente la comunità slovena – sottolinea il presidente regionale della Confederazione, Walter Bandelj (nella foto) –. La provincia di Udine è per noi molto importante e San Pietro al Natisone un centro molto vitale. Quello appena trascorso è stato un intenso triennio di impegno per gli sloveni di Benecia, Resia e Valcanale, nel quale la nostra confederazione si è ulteriormente consolidata. Il territorio ha risposto in maniera egregia alle nostre iniziative. Qui vedo persone fortemente impegnate nella tutela e valorizzazione di lingua e cultura slovena nonché a favore di un territorio che davvero necessita sostegno. Dobbiamo aiutarlo anche come Confederazione. Se si investe sulla Benecia il risultato e la soddisfazione sono garantiti». All’assemblea di venerdì 16 novembre saranno presenti, in qualità di ospiti, diversi esponenti di spicco della politica e della società civile della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e della Slovenia. Tra gli altri, il ministro per gli Sloveni nel mondo, Peer Jožef Česnik, dell’assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, della senatrice Tatjana Rojc, del deputato della minoranza italiana nel Parlamento sloveno, v DZ Republike Slovenije, Felice Žiža, del sindaco di San Pietro al Natisone, Mariano Zufferli, e di molti altri.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp