Občni zbor Kmečke zveze v Ukvah_Agricoltori in assemblea a Ugovizza

Alan CecuttiKmečka zveza vljudno vabi člane na redni občni zbor, ki bo v soboto, 17. marca, ob 12.45 v zadrugi «Cooperativa Agricola Valcanale» v Ukvah v občini Naborjet-Ovčja vas.
Po poročilu predsednika in tajnika bo občni zbor odobril obračun za leto 2017 in proračun za leto 2018. Nato bodo pozdravi prisotnih oblasti in razprava.

V drugem sklicu, pol ure po prvem, je občni zbor sklepčen ob vsakem številu prisotnih.

Za to priložnost je Kmečka zveza organizirala celodnevni program, ki predvideva obisk z avtobusom in ogled različnih gospodarskih in kulturnih stvarnosti Kanalske doline in Doline Rezija.
Celotni dnevni program sicer predvideva:
7.45 – odhod avtobusa iz Špetra;
8.00 – odhod avtobusa iz Čedada;
8.30 –  odhod avtobusa iz Čente;
10.45 – Žabnice – ogled ekološke živinorejske kmetije Kanduth Kristian;
11.30 – Ukve – ogled zadruge Cooperativa agricola Val Canale (s pokušnjo);
12.45 – redni občni zbor na sedežu zadruge Cooperativa agricola Val Canale;
14.30 – kosilo na turistični kmetiji Prati Oitzinger v Dolini Zajzera
17.00 – Rezija – vodeni ogled Muzeja brusačev ter Muzeja rezijanskih ljudi;
20.00 – povratek v Špeter.
Prispevek za udeležbo je za člane 20 evrov (avtobus, vodeni ogledi, pokušnje in kosilo).

La Kmečka zveza-Associazione Agricoltori invita i soci all’assemblea ordinaria che si svolgerà sabato, 17 marzo, alle 12.45 alla Cooperativa Agricola Val Canale di Ugovizza/Ukve, nel comune di Malborghetto-Valbruna/Naborjet-Ovčja vas.
Alle relazioni del presidente e del segretario seguiranno l’approvazione del rendiconto consuntivo del 2017 e della previsione per il 2018. Quindi, dopo i saluti delle autorità, sarà dato spazio al dibattito.

In seconda convocazione, mezz’ora dopo la prima, l’assemblea è valida con qualsiasi numero di presenti.

Per l’occasione la Kmečka zveza ha organizzato un programma giornaliero, con un viaggio in autobus e la visita a diverse realtà produttive e culturali del territorio della Val Canale e della Val Resia.
Il programma completo della giornata è il seguente:
7.45 partenza dell’autobus da San Pietro al Natisone/Špeter;
8.00 – partenza da Cividale del Friuli;
8.30 – partenza da Tarcento;
10.15 – Camporosso/Žabnice – visita all’azienda zootecnica biologica Kanduth Kristian;
11.30 – Ugovizza/Ukve – visita con degustazione alla Cooperativa Agricola Val Canale;
12.45 – assemblea ordinaria presso i locali della Cooperativa Agricola Val Canale;
14.30 – pranzo presso l’agriturismo Prati Oitzinger in Val Saisera;
17.00 – Resia – visita guidata al Museo dellArrotino e al Museo Etnografico e delle favole della Val Resia;
20.30 – rientro previsto a San Pietro al Natisone.
Il costo di compartecipazione per i soci è di 20 € (autobus, visite guidate, degustazioni, pranzo).

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp