12 Aprile 2019 / 12. april 2019

Ob Soči iz Kobarida do Trnovega
Spettacolare sentiero lungo l’Isonzo

Občina Kobarid, Turistično društvo Kobarid, Kobariški muzej, Fundacija Poti miru v Posočju in Planinsko društvo Kobarid vas v soboto, 13. aprila, vabijo na otvoritev Soške poti, ki poteka po levem bregu Soče od Kobarida do Trnovega ob Soči. Zborno mesto je ob 9.30 na parkirišču pri Kampu Koren. Od Napoleonovega mostu pod Kobaridom do tolmuna Otona pod Trnovim je štiri kilometre dolga Kobariška soteska, ob kateri je speljana Soška pot. Prav tu, v najbolj divjem in najmanj poznanem delu, Soča skriva prelepe tolmune in brzice. Do sedaj so ga poznali le kajakaši in redki ribiči. Zgornji tok Soče se konča s približno dvesto metrov dolgimi, do 15 metrov in na najožjem delu le dobra dva metra širokimi koriti. Zanje so značilne kotanje, kotliči, v strugi blizu Napoleonovega mosta pa navpični skladi apnenca z imenom Cepljena skala. Naš znameniti zgodovinar Simon Rutar je v »Zgodovini Tolminske« leta 1882 (str. 286) zapisal: »Najbolj stisnjena je Sočina struga pod Kobaridskim mostom, kjer voda globoko doli med dvema skalama kakor strelica iz ozkega tula šviga…«. Če se do vstopne točke Soške poti odpravimo iz Kobarida, gremo čez Napoleonov most, nadaljujemo skozi Zaročišče, se spustimo skozi Mevce, kjer je najnižje rastišče alpskega svišča (encijana), in blizu brvi čez Sočo pridemo do ovinka poti. Smerokaz na levi nas usmeri navzdol v strugo potoka Kozjak. Potok prečkamo po majhni brvi in tu, kjer se Kozjak izliva v Sočo, se začne na novo nadelana Soška pot. Poteka blizu struge, le dvakrat se zaradi nepremostljivih ovir povzpne nekoliko višje in od tam ponuja prelepe poglede na smaragdno reko. Pred vasjo Trnovo je eden najlepših tolmunov na svetu imenovan Otona. Soča ima v Otonah izjemno, le zanjo značilno modrozeleno barvo. V stenah nad tolmunom so lepo vidne nagubane plasti fliša, ki napravijo tolmun Otona še posebej slikovitega. Soška pot se od Oton nadaljuje do brvi pod vasjo Trnovo. Za povratek do Kobarida lahko izberemo dve poti: po desni strani Soče se vrnemo v Kobarid skozi Zahrastje in Zagrad do Napoleonovega mostu po stari cesti. Lahko pa se od tolmuna Otona povzpnemo po makadamski cesti pod Morizno do vasi Magozd ter se spustimo proti strugi potoka Kozjak v smeri Kobarida. Potok Kozjak izvira visoko v Krnskem pogorju in spada med najzanimivejše potoke v Posočju. Njegov najimenitnejši pojav je prav gotovo slap Veliki Kozjak katerega okolje ustvarja posebno razpoloženje. Slap je izdolbel odprto podzemeljsko dvorano, katere dno zaliva prostran tolmun značilne zelene barve. Stene so zasigane kot v kraških jamah. Od temačnosti te dvorane se odbije 15 metrov visok, bel, bučeč in pršeč steber vode. Tristo metrov pod slapom Veliki Kozjak pada voda še enkrat, tokrat kot Mali Kozjak. Z nadelavo in ureditvijo Soške poti je obiskovalcem omogočen ogled ene največjih naravnih znamenitosti Slovenije. Pot ni zahtevna. Potrebna pa je dobra obutev in seveda pazljivost ob vzpenjanju in spuščanju. Na povratku se na levi strani Soče pod Kobaridom lahko okrepčate v kampu Koren, na desni strani Soče pa v kampu Lazar.

Gli escursionisti hanno a disposizione un nuovo tratto del sentiero che percorre la riva sinistra dell’Isonzo. È stato aperto, infatti, il tratto da Kobarid a Trnovo ob Soči. A detta degli esperti, è il più selvaggio e sconosciuto, ma di una bellezza unica. Inaugurazione sabato 13 apriler alle 9.30.