Novi Matajur z belimi stranmi_Il Novi Matajur in bianco

Tednik Novi Matajur je 6. februarja izšel s sedmimi belimi stranmi. Napisana je le prva stran, na kateri uredništvo pod naslovom »Bo glas in ponos Slovencev na Videnskem zamrl?« razlaga, zakaj je sprejelo svojevrstno odločitev. Objavljamo celoten članek. »Naš časopis, ki je že več kot šestdeset let glas in ponos Slovencev videnske pokrajine, izhaja tokrat v posebni obliki: brez novic in s praznimi belimi stranmi. Zavedamo se, da so zdajšnji časi za marsikoga težki, kljub temu pa mislimo, da smo dolžni in da imamo pravico bralcem obrazložiti, v kakšnem stanju se nahaja Novi Matajur. Obstaja namreč resna nevarnost, da bodo strani našega tednika tudi v bodoče ostale prazne, da bo naš glas za vedno utihnil. V tem kriznem obdobju še bolj kot kadarkoli prej potrebujemo podporo bralcev, tistih, ki mislijo, da je naš časopis koristen glas našega teritorija, tistih, ki so prepričani, da bi bili vsi bolj šibki in obubožani, če bi naš časopis zamrl. Poleg tega pa potrebujemo tudi podporo italijanskih in slovenskih inštitucij, brez katerih je naš časopis, pa tudi slovenska skupnost v tej pokrajini in deželi obsojena na propad oziroma izginotje. Zdaj je čas, da ugotovimo, če je res, kar pravijo: da je slovenska manjšina bogastvo, da je večjezičnost ena izmed temeljnih značilnosti Furlanije Julijske krajine in da sloni posebnost naše dežele prav na prisotnosti jezikovnih manjšin. Za nami je eno izmed najtežjih obdobij v zgodovini Novega Matajurja. Naših problemov pa še zdaleč ni konec. V teh tednih in mesecih je namreč naš manevrski prostor vedno manjši: zaradi ekonomskih težav nismo samo uslužbenci že dalj časa brez plač, zmanjkuje nam predvsem sredstev za redno izhajanje, to se pravi za tiskanje, špedicijo, pošto, davčne obveznosti in tako naprej. Gotovo je vsem jasno, da naš časopis ne more živeti samo od naročnin in prodaje. Od tod izhaja tudi naša pravica da, tako kot številni drugi tiskani mediji, prejemamo javne prispevke. V preteklosti je že večkrat prišlo do zamud pri njihovem izplačevanju, kar je pogojevalo naše delovanje, težave pa smo vedno premostili. Zdaj ni več tako. Del sredstev za leto 2012, ki jih predvideva zaščitni zakon za slovensko manjšino, smo prejeli šele konec decembra, na drugi del še čakamo. Poleg tega pa je italijanska država ta svoj prispevek občutno zmanjšala. Istočasno smo, vsaj zaenkrat, ostali brez finančne pomoči, ki jo časopisom namenja predsedstvo vlade na podlagi zakonov za podporo tisku v Italiji. Od konca leta 2011 smo namreč predmet preiskave finančne straže. Postopek, o katerem končna odločitev pripada predsedstvu vlade oziroma njegovemu oddelku za založništvo, po več kot enem letu še ni zaključen. Finančna straža je preverjala, če upravlja in izdaja slovenska časopisa Novi Matajur in Primorskih dnevnik isti založnik, kar seveda ni res. Obstaja pa sodelovanje med novinarji, kar pa ni nič nenavadnega, še zlasti znotraj neke manjšinske skupnosti, ki mora nujno združiti svoje moči, če hoče preživeti. Do zaključka te preiskave ostajajo vsekakor prispevki zamrznjeni, mi pa v tem obdobju nismo imeli možnosti, da bi se branili. Vse to postavlja pod vprašaj prihodnost Novega Matajurja. Naslednji teden bomo vsekakor nadaljevali s svojim delom in še naprej informirali našo skupnost in skušali rasti z njo. To bomo delali, dokler bo to mogoče, to pa ni odvisno samo od nas.«

Il settimanale Novi Matajur, nell’edizione del 6 febbraio, è uscito con sette pagine bianche. È scritta solo la prima, nella quale la redazione, sotto il titolo «Il Novi Matajur rischia di veder spenta la sua voce»  motiva la singolare decisione. Pubblichiamo il testo integrale dell’articolo. «Ci sentiamo, in questo momento che pure non è facile per molti, in dovere – ed anche in diritto – di informare i nostri lettori sulla situazione in cui versa il Novi Matajur. Le pagine bianche di questo numero rischiano di rimanere tali, la voce delle nostre valli rischia di rimanere spenta per sempre. In questa fase abbiamo necessità, più di sempre, dell’appoggio in primis di chi ci legge, di chi pensa che questo giornale sia una voce utile del nostro territorio, di chi pensa che saremmo tutti più deboli e poveri senza di essa. Abbiamo poi bisogno dell’appoggio delle istituzioni italiane e slovene, senza le quali il nostro giornale, ma anche l’intera comunità slovena di questa provincia e di questa regione, sarebbero destinati a scomparire. È il momento per rendersi conto se è vero quanto spesso si sente dire: che la minoranza slovena è una ricchezza, che va tutelata, che il plurilinguismo, nel Friuli Venezia Giulia, è un tratto essenziale della regione ed uno dei motivi della sua specialità. Abbiamo alle spalle uno dei periodi più difficili da quando il Novi Matajur, che esce da più di sessant’anni, è presente sul territorio. Crediamo che questo periodo difficile non sia concluso, anche perché in queste settimane e mesi, oltre a soffrire il mancato pagamento degli stipendi, sentiamo che sta mancando anche lo spazio di manovra per proseguire con il nostro lavoro: le difficoltà economiche influiscono negativamente sulle spese necessarie all’uscita del giornale, quelle della tipografia, della spedizione postale, della distribuzione, degli oneri previdenziali, ecc. Ognuno può comprendere come i ricavi dagli abbonamenti e dalla vendita del Novi Matajur non siano sufficienti al nostro sostentamento. Da qui il diritto, come tanti altri giornali, a ricevere finanziamenti pubblici. Spesso in passato questi sono giunti in ritardo, creando non pochi problemi, anche se superabili. Ora non è più così. Una parte dei finanziamenti previsti dalla legge di tutela per gli sloveni, riferiti al 2012, è giunta appena in dicembre. Siamo in attesa della seconda parte. Lo Stato ha comunque tagliato una buona percentuale del finanziamento. Nel frattempo sono per il momento venuti a mancare i finanziamenti elargiti dalla Presidenza del Consiglio in base alle norme che sostengono la stampa in Italia. Dalla fine del 2011 e per un intero anno siamo stati oggetto di un’indagine della Guardia di Finanza. Il procedimento, al vaglio della Presidenza del consiglio, Dipartimento per l’editoria, non si è ancora concluso. L’ipotesi è che il Novi Matajur ed il quotidiano sloveno Primorski dnevnik siano controllati e pubblicati da uno stesso editore, cosa ovviamente non vera. Esiste un rapporto di collaborazione giornalistica, come è normale che sia all’interno di una comunità minoritaria che deve trovare i modi per unire le forze se vuole sopravvivere. Come detto, il procedimento, dopo oltre un anno, non si è ancora concluso, e nel frattempo il finanziamento è bloccato, senza che ci sia stata data sino ad ora, la possibilità di far valere le nostre ragioni. Tutto questo ci fa temere, e non poco, per la sopravvivenza del Novi Matajur. Dal prossimo numero riprenderemo a fare il nostro lavoro, ad informare la nostra comunità, a cercare di crescere con essa. Lo faremo sino a che ce ne sarà data possibilità, ma questo non dipende, come si può capire, solo da noi».

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp