Novi farni pastoralni konsej v Nediških dolinah

 
 
UNediških dolinah so bili malo cajta od tega izvoljeni predstavniki pastoralnih farnih konseju, ki gledajo skarbiet za potriebe verskega živjenja u vaseh Nediških dolin. Na novo jih veberjejo vsakih pet let.
U Špietarski fari so bili izvoljeni: Simone Bordon, Fabrizio Floreancig diretor farnega konseja, Francesco Iussa, Daniela Corredig, Daniele Tropina, Olga Vogrig, Marco Laurencig, Dario Pittioni, Lucia Corredig, Sandra Manzini, Giovanni Crucil, Barbara Saccù, Silvano Cantone, Dragica Mijatovič, Cristina Lesizza, Paola Blasutig, Eliseo Dorbolò an Teresa Postregna.
U Landarski fari: Claudia Puller, Natalia Battisig, Rosita Melissa, Anna Gubana, Maria Celestino Banchig, Battista Flaibani.
U Arbeški fari Sv. Štandreža: Marina Cencig, Teresa Battistig, Lia Cedarmas, Zora Specogna, Silvano Paludgnach.
U Briški fari: Mario Crast, Antonietta Inneo, Iurquiba Zamora Berillo Dorbolò, Anna Cedarmas, Delfina Medves, Livia Gorenszach, Luciana Guion, Egidio Birtig, Daniela Franz, Roberta Orsettig an Valentina Oballa.
U Podutanski fari so bili izvoljeni: Silvia Bucovaz, Anna Visin, Tiziana Perini (diretor farnega konseja), Alessandro Bertossin, Fernanda Duriavig, Daniele Medvedscig, Marina Medvedscig, Anna Simaz, Flavia Sittaro, Miranda Terlicher, Teresa Terlicher, Lucia Tomasetig, Giannina Visin, Lucia Tagini.
U Kosci, v Topoluovem an na Liesah: Rosina Tomasetig, Teresa Trusgnach (referenti za Karitas), Lucia Lauretig, Mirella Primosig, Gianni Arbida Trusgnach, Piero Chiabai (referent za mlade an liturgijo), Sabina Cernoia (referent za učenje dotrine), Angela Gariup (predstavnik Tapoluovska skupnosti, ki bo skarbiela za misijone), Emanuele Angelini (bo skarbeu za socialno komunikacijo), Teresa Tomasetig (predstavnik vaške skupnosti u Kosci), Edda Canalaz (referent za misijone), Lino Chiabai (diretor farnega konseja), Rosetta Lauretig (predstavnik vaške skupnosti u Kosci, odgovorna za ekonomijo), Chiara Crisetig (odgovorna za ekonomijo), Maria Trusgnach, Fabrizio Cernotta (predstavnik vaške skupnosti u Kosci, odgovoren za liturgijo), Dina Cicigoi, Marco Marinig (odgovoren za te mlade), Claudio Bucovaz, Loretta Canalaz, Giacomo Canalaz (odgovoren za liturgijo an ekonomijo).
U Dreki an par Štuoblanku: Claudio Crainich, Rossella Cicigoi, Gabriella Cicigoi (predstavniki za vaško skupnost v Krasu), Clara Rucchin, Ugo Tomasetig an Ettore Tomasetig (predstavniki za vaško skupnost Štuoblanka).
U farnih konsejih Gorenjega Tarbja an Oblice so bili izvoljeni: Gianni Balus, Sergio Balus, Franca Qualizza, Liliana Stulin, Rosaria Dugaro, Ada Saligoi, Gabriella Saligoi, Grazia Vogrig, Alessandro Predan, Patrizia Cijan, Romilda Bucovaz, Ada Floreancig, Jožica Kozole, Bruna Predan, Caterina Dugaro an Graziella Qualizza.
U Tarčmunski an Matajurski fari, glih takuo u Sauodnji an u Gorenjin Barnasu, takuo ki nam je poviedu domači famoštar gaspuod Natalino Zuanella, usi vasnjani, ki hodejo k maši, skarbjo za viersko živjenje an po maši se poguarjajo s famoštran, kaj vsega je za napravt. Takuo ku u druzih farah Nediških dolin, vsaka vas ima suojga referenta.
Čez malo cajta bojo izvolil' novi pastoralni foranialni konsej, ki bo pet liet skarbeu za organizacijo verskega živjenja u cieli špietarki foraniji. U njin sedijo usi duhovniki, ki služijo v Nediških farah, po adan predstavnik vsakega farnega konseja an referenti, ki skarbijo za Karitas, za te mlade, za liturgijo, za dotrino an za družino. Foranialnemu pastoralnemu konseju predseduje špietarski famoštar an dekan mons. Mario Qualizza. Na parvi seji bojo vebrali novega direktorja.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp