Nove table muzejev na prostem v 7 jezikih

 
 
Fundacija Poti miru v Posočju (z drugimi ustanovami, ki urejajo vojaška pokopališča iz prve svetovne vojne), je začela nameščati nove informativne table. Po novem bodo vse v enotni grafični podobi Poti miru oz. dediščina soške fronte na tem območju.
Nove table, ki jih financira Ministrstvo za družino in socialne zadeve, so bolj pregledne, sestavljene iz treh delov. V naslovnem delu je ime pokopališča, v drugem sledijo fotografije iz starejših obdobji in obdobja soške fronte, v tretjem pa opisi v sedmih jezikih (slovenskem, angleškem, nemškem, italijanskem, češkem, madžarskem in bošnjaškem).
Kot je zapisano v strokovnem gradivu se opisi nanašajo na število pokopanih vojakov, karakteristike in zgodovino posameznega pokopališča, podatke o predelih Zgornjega Posočja, od koder so pripeljali pokopane vojake in še razne podrobnosti.
Prikazano je trpljenje vojakov med prvo svetovno vojno. V tem smislu so, pred kratkim, uredili vzpetina Mengore med Volčami in Kozarščami. Kot je znano, je gor nanovo urejen tudi križev pot, ki ga je izdelala skupina umetnikov po zamisli in skupaj s patrom Rupnikom. Ta verski in umetniški spomenik visoke kakovosti, še posebej nagovarja obiskovalce.
Nove table so že postavili na vojaških pokopališčih v Modrejcah in Klavžah, v Logu pod Mangartom, Trenti, Soči, Bovcu in na Ločah pri Tolminu. Pripravljajo jih še za druge lokacije kot npr. pri italijanski kostnici v Kobaridu in nemški kostnici v Tolminu.
Ponekod takih tabel sploh ni bilo več, večina njih pa je bila v slabem stanju. Na nekaterih so bili nestrokovno ali po spominu zapisani podatki… Za nove table so podatke poiskali skupaj s Tolminskim muzejem in so dostopni na spletni strani Fundacije miru in v arhivih Tolminskega muzeja.
Pri Fundaciji Poti miru v Posočju so hvaležni vsem članom društva Mengore, posebej še Mitji Uršiču, več let gonilni sili društva in začetniku obnovitvenih teh del.
Prav tako tudi Zdravku Likarju, predsedniku Fundacije in uprave, ki uresničuje ter poglablja, teritorialno širi idejo dr. Toneta Jegliča.
Tudi na Tolminski občini se vseskozi zavedajo velikega pomena in vrednosti ohranjanja zgodovinskega spomina, ki obenem pomeni zgodovinski turizem.
Dolina Soče je tudi zaradi ohranjanja dediščine soške fronte prejela naslov Evropska destinacija odličnosti. V tem primeru zasluži vso pohvalo Društvo Mengore, s pomočjo katerega je Fundacija postavila tri nove informacijske table. Na njih lahko obiskovalci v štirih jezikih izvedo osnovne podatke o Poti miru, o dogodkih v času soške fronte in o dediščini, ki jo je le-ta pustila na tem območju, ki naj bo območje trajnega miru.
S pomočjo prostovoljcev in javnih del so sedaj ohranjeni vodohran, opazovalnica in cerkvica Device Marije. Ta je bila, v času bojev na tolminskem mostišču, močno poškodovana. Med seboj so, z označenimi potmi, opazovalnico in cerkvico Device Marije med seboj povezali z označenimi potmi razne ostaline, kot npr. ostanke žarometa, spomenik na nekdanjem pokopališču, očiščene topniške položaje, spominska obeležja posameznim vojakom in enotam.
Del muzeja na prostem so uredili na novo in tako ogledu približali dodatna obeležja, med drugim opazovalnico in kaverno.
Ob spominski tabli, posvečeni češkim vojakom, so pri Štolnu v Logu pod Mangrtom, namestili vpisne knjige z žigom.
Tistemu, ki zbere vseh sedem žigov, podelijo v prostorih fundacije posebno značko. Danes obiskuje te muzeje na stotine turistov in domačinov.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp