Nove tabele s slovenskim in italijanskim imenam vasi

 
 
V telih dneh, na začetku in koncu vasi Podbunieškega kamuna, postavljajo tabele s slovenskim in italijanskim imenam vasi. Razveseljivo je, de se je tud Podbuniesac pardružiu drugim štierim kamunam Nediških dolin — Špietar, Svet Lienart, Sriednje in Garmak —, ki so že lieta nazaj postavli dvojezične tabele in s tem izpopolnili dužnuost do domače slovenske kulture in do svojih ljudi, ki od nimar nucajo tiste stare toponime.
Podbunieški kamun, ki je s s svojimi čez 46 kvadratnih kilometru narbuj velik kamun Nediških dolin, šteje vič ku petdeset malih vasi (nekatere so že zapuščene), katerih toponimi pričajo dolgo zgodovino telih kraju in križanje latiskega in slovenskega jezika. Blizu latinskih Antro — Landar in Tarcetta — Tarčet ušafamo veliko število čistih slovenskih toponimu kakor Gorenja vas, Kau, Čarni varh, Kras, Zapatok, Log, Vodnjak in s tistim ‘pod’ sam Podbuniesac kaže, de mu so Slovenci vzdieli ime. Korenine nekaterih toponimu so šele skrivšne — Ščigla, Brišča, Arbeč, Bijača, Ruonac, Marsin… — pa sigurno spadajo v slovensko toponomastiko.
Ohranit lokalno toponomastiko in jo pisat na tabelah je zaries hvalevriedno dielo, sa’ na gre le za ime človieka, ki, kadar umrje, ostane le v spominu. Toponimi nosijo v sebe zgodovino in kulturo adnega kraja in adne skupnosti. Po Furlaniji so številni slovenski toponimi, ki pričajo, de so v tistih krajih živieli Slovenci, ki pa so se v teku zgodovine ‘zgubili’. Ostala so pa slovenska imena vasi, ki odkrivajo an part zgodovine tistih kraju. Žalostno pa bi bluo, če, potlè ki so ble tabele postavljene, ljudje ne bi govorili po slovensko in nucali tiste imena.
Vseglih je upati, de bota še Dreški in Sauonski kamun sledila Podbunieškemu, takuo de se bojo Nediške doline kazale pod telem pogledam enotne.
Kar se tiče Sauonskega kamuna, o tabelah se je govorilo na zadnji seji kamunskega konseja. Predstavniki opozicije so šindaku Marisi Loszach predložili vprašanje, če in kadà bojo postavli tabele s slovenkim in italijanskim imenam vasi.
Naj povemo, de prejšnja administracija, ki jo je vodu šindik Lorenzo Cernoia, je bla napravla vse potriebne pratike za nastavit dvojezične tabele in kontributi za 18 tavžint euro so bli že namienjeni. Manka samuo delibera za jih stuort natisnit. Zaki nie še paršluo do tele delibere? Se vprašajo predstavniki opozicije.
Odgovor Marise Loszach nie biu jasan, sa’ je vetegnila von argumente brez fonde, kakor de niemajo cajta za zgubjat okuole telega vprašanja, de šele študijajo, kuo narest tabele in s katero farbo, če napisat v slovenskem jeziku al v dialektu, de na vie, če kontributi bojo zadostoval’…
Zdielo se je, de kamunska aministracjon skuša odluožt, se na vie kadà, postavitev tabel al še celuo če jih bo položla.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp