»Nov cenik neprijazen do družin«_Sci,«Promotur penalizza le famiglie»

Igor-Gabrovec2Deželna družba Promotur je v teh dneh pričela s predprodajo smučarskih kart za prihajajočo zimsko sezono. Objavljeni ceniki prinašajo žal tudi nekatere podražitve, ki sicer ne zadevajo dnevnih vozovnic temveč sezonske pakete. Deželni svetnik Slovenske skupnosti Igor Gabrovec je zato vložil svetniško vprašanje, v katerem poudarja, da je nov cenik neprijazen do družin z mlajšimi otroki. Posebej čudi izbira, piše Gabrovec v svojem posegu, da se znatna podražitev tiče družinskega paketa za sezonske vozovnice, medtem ko so ostale dnevne karte na smučiščih z nespremenjeno ceno napram lanski sezoni. Za prvega odraslega je sicer cena ostala ista kot lani (319 €) in prav tako nespremenjeno je ostalo brezplačno smučanje za otroke pod 10. letom (ter za seniorje nad 75 let), medtem ko je za drugega starša predvidena znatna podražitev (iz 170 na 245 €). Novost predstavlja tudi združitev kategorij otrok in mladine v isti cenovni razred, za katerega je treba odšteti 206 euro. Omenjene podražitve pomenijo za primer štiričlanske družine z dvema otrokoma med 11. in 13. letom kar 141 euro večjega izdatka. »Ne glede na ustreznost ali upravičenost povišanja cen menim, da je povsem neposrečeno in skrajno neprijazno naložiti breme družinam z mladimi otroki, ki bi morale nasprotno uživati dodatne olajšave. Če je že potrebno popraviti cenike, naj velja enakomerno za vse kategorije smučarjev« zaključuje Gabrovec svoje svetniško vprašanje, v katerem sprašuje deželno upravo naj se premisli in spremni neljubo odločitev.

Gli abbonamenti stagionali Promotur per la prossima stagionale sciistica penalizzano le famiglie con bambini. Lo sostiene il consigliere regionale Igor Gabrovec (Slovenska skupnost/Unione slovena) in un’interrogazione alla Giunta regionale. Secondo Gabrovec sorprende in modo particolare il sensibile aumento del pacchetto famigliare dell’abbonamento stagionale, mentre il prezzo dei restanti pass giornalieri sulle piste da sci è rimasto invariato rispetto all’anno scorso. Infatti, se il prezzo per il primo adulto è rimasto lo stesso (319 euro) e i bambini sotto i 10 anni sciano gratis (così come gli anziani oltre i 75 anni), per il secondo genitore è previsto un notevole aumento (da 170 a 245 euro). Nuovo è anche l’accorpamento delle categorie bambini e giovani nella stessa fascia, al prezzo di 206 euro. Tali aumenti rappresentano per una famiglia con due bambini tra gli 11 e i 13 anni un maggiore esborso di ben 141 euro. «Senza entrare nel merito se l’aumento dei prezzi sia adeguato e giustificato, ritengo del tutto infelice caricarlo sulle spalle delle famiglie con bambini, le quali dovrebbero, invece, godere di agevolazoni aggiuntive».

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp