"Ni razlogov za ukinitev"_Il ministero va mantenuto

Slovenska manjšinska koordinacija se zavzema za ohranitev funkcije ministra RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, na ravni parlamenta pa predlaga, da bi komisija za Slovence v zamejstvu in po svetu dobila status odbora.

Iz prepričanja, da je potrebna dobra notranja in medsebojna organiziranost ter zastopanost, je v času, ko sta se Slovenija in Madžarska vključevali v Evropsko unijo, nastala Slovenska manjšinska koordinacija (Slomak). S sedeža Slovenske kulturno-gospodarske zveze v Trstu so medijem posredovali sporočilo o pismu Slomak novoizvoljenim poslankam in poslancem Državnega zbora RS in predsedniku Republike Slovenije Danilu Türku. Kakor je navedeno, so pismo podpisali predsedniki krovnih organizacij Narodnega sveta koroških Slovencev (Valentin Inzko), Zveze slovenskih organizacij (Marjan Sturm) in Društva člen 7 za avstrijsko Štajersko (Susanne Weitlahner) iz Avstrije, Zveze Slovencev na Madžarskem (Jože Hirnök), Zveze slovenskih društev na Hrvaškem (Darko Šonc), Sveta slovenskih organizacij (Drago Štoka) in Slovenske kulturno-gospodarske zveze (Rudi Pavšič) iz Italije.

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/novice/stories/158294/

 

Il coordinamento per la minaranza slovena si impegna per il mantenimento della funzione del ministro per gli sloveni oltre confine e nel mondo e propone che la commissione per gli sloveni oltre confine e nel mondo acquisisca lo status di comitato.

 

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp