Neverjetne možnosti in priložnosti_Incredibili possibilità e opportunità

Marko Matajurc e Zdravko Likar/Marko Matajurc in Zdravko Likar

V soboto, 18. januarja, zvečer so se Slovenci videnske pokrajine in Posočja zbrali za tradicionalno Novoletno srečanje, ki ga običajno prirejajo v Kobaridu, Tolminu ali Bovcu in je letos praznoval svoji 50. jubilej.

Že pred kulturnim programom se je popoldne na Občini Kobarid odvijal sestanek med župani iz Benečije in Posočja, ki se ga je udeležil tudi častni gost, predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor. V imenu vseh upraviteljev iz Benečije je govoril špetrski župan, Mariano Zufferli, ki je spet izražal močno željo po čezmejnem sodelovanju in načrtovanju. Na željo po evropskem načrtovanju je opozorila tudi senatorka v Rimu Tatjana Rojc, ki je še izražala potrebo po višji dvojezični šoli v Špietru in po zagotovljenem zastopstvu slovenske manjšine v italijanskem parlamentu. Srečanja pred 50. Novoletnim srečanjem so se udeležili tudi predstavniki krovnih organizacij Slovencev v Italiji, SSO-ja in SKGZ-ja, konzul Republike Slovenije v Trstu, Vojko Volk, in minister Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, Peter Jožef Česnik.

Letos je občinstvo napolnilo Kulturni dom v Kobaridu. Kulturni program, ki sta ga povezovala Cecilia Blasutig in Matej Kavčič, je s poezijo obogatila večkrat nagrajena pesnica Andreina Trusgnach, s petjem pa Buške čeče, mešani zbor Sv. Anton in zamejska skupina Fajna banda.

Poleg predsednika Republike Slovenije, Boruta Pahorja, sta spregovorila tudi ravnatelj dvojezične večstopenjske šole Pavla Petričiča v Špietru, Davide Clodig, in kobariški župan Marko Matajurc. Predsednik Borut Pahor, ki je v svojem govoru izpostavil Občine Bovec, Kobarid in Tolmin in 50 let skrbnega povezovanja s Slovenci videnske pokrajine, je podelil zahvale trem tamkajšnjim županom, Valterju Mlekužu, Marku Matajurcu in Urošu Brežanu.

Tradicionalna podelitev Gujonovih priznanj, ki ju vsako leto prejmeta osebi ali organizaciji iz zamejstva, ki sta si prizadevala za kulturno in socialno življenje Slovencev v videnski pokrajini, je verjetno bila najbolj pričakovan trenutek. Marko Matajurc in Zdravko Likar sta letošnji priznanji podelila pisateljici in dolgoletni sodelavki časopisa Dom, Adi Tomasetig, in Zavodu za slovensko izobraževanje iz Špietra. V imenu Zavoda je priznanje prevzel Igor Tull.

Pred zaključkom prireditve je Občina Kobarid Zdravku Likarju podelila priložnostno darilo za njegovo delovanje v minulih 50 letih in za povezovalno vlogo, ki jo je igral na obeh straneh meje.

Večer se je zaključil s prelepo pesmijo Pojdem v Benečijo, ki so jo skupaj zapeli Dante Cencig in vsi zbori. (Veronica Galli in Luciano Lister)

Petdeseto Novoletno srečanje Slovencev videnske prokrajine in Posočja je tudi v govorih domačih upraviteljev in gostov zaznamovala želja po okrepitvi sodelovanja. »Naj bo ta 50-obletnica priložnost, da si obljubimo, da bomo še naprej vizionarji, se podpirali, spodbujali, gradili, držali skupaj, kajti prav to je razlog in način, ki bo ohranil slovenski narod in slovensko kulturo v tem prostoru,« je rekel župan Občine Kobarid, Marko Matajurc.

Davide Clodig

V imenu Slovencev videnske pokrajine je spregovoril ravnatelj dvojezične večstopenjske šole v Špietru, Davide Clodig, ki se v Posočju čuti kot doma. Opisal je današnje dinamike, ki vplivajo na ohranjanje slovenščine v videnski pokrajini: »V Benečiji je pač pa dandanes tako: radi se pogovarjamo v našem narečju, vendar če je zraven nekdo, ki ga ne razume, se raje odločimo za večinski jezik in se tako z vso lahkoto znebimo našega izgovora. Občasno se dogaja, da se Slovenci iz Posočja z nami raje pogovarjajo v italijanščini, češ da bi na ta način želeli pokazati, kako se trudijo.« je med drugim razložil. Clodig je izrazil zaskrbljenost glede bega mladih možganov: »Zakaj ne bi slovenska država nudila našim mladim možnost, da se z olajšavami usposabljajo ali celo, da se v soški dolini zaposlijo?« je med drugim predlagal.

 

Predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor, med govorom v Kobaridu/Il presidente della Repubblica di Slovenia, Borut Pahor, durante il proprio discorso a Kobarid

Na 50. Novoletnem srečanju Slovencev videnske prokrajine in Posočja je slavnostni govornik bil predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor.

»Naj začnem z izrazi hvaležnosti tistim, ki so pred polstoletja začeli na skromnejši način z veliko vizijo to novoletno srečanje,« se je tako predsednik Republike Slovenije prav na začetku zahvalil Zdravku Likarju in drugim osebam, ki so spodbujali pred leti, v težkih časih, tradicijo novoletnih srečanj. »Rad bi se zahvalil trem občinam, ki danes skrbite zato, da se Slovenci z ene in druge strani meje, ki je ni več, se čujemo na začetku novega leta in si želimo dobre želje,« je dodal predsednik Pahor.

»Prisluhnil sem z velikim veseljem ravnatelj Clodig – je povedal predsednik Pahor –. V njegovih besedah je bilo in grenkoba in velik optimizem in oboje ima mesto. Grenkoba, ker, kljub velikim spremembam, ki so jih beneški Slovenci doživeli v stoletju in pol, in v glavnem so bile, vsaj na zadnjem času, te spremembe na bolje, niso bile do te mere na bolje, da bi to občutil tudi človek, beneški Slovenec, do te mere, da bi lahko z velikim upanjem gledal na prihodnost. Ampak vseeno ni toliko strahu, da bi obupal. Tukaj so neverjetne možnosti, neverjetne priložnosti, ki smo jim priča prav zaradi sprememb. Ne samo, da se je pred petdesetimi leti tukaj začelo srečevanje Slovencev iz Posočja in iz videnske pokrajine, ampak je zlasti pred več kot petnajstimi leti Slovenija vstopila v Evropsko unijo in te meje ni več.« Pahor se je sklical na osebne izkušnje: »Če čez balkona moje mame vržete bombonček, bo padel v žep italijanskega otroka na drugi strani. Vsi mi smo bili tukaj na nek način navajeni tega sožitja in sobivanja, vendar so bile geopolitike take, da tudi če smo hoteli živeti v sožitju je bilo do neke mere omejeno za mejo«. Danes pa, po besedah predsednika Boruta Pahorja, ni več tako, oziroma je tako le v nekaterih glavah: »Imamo neverjetne možnosti, da vsi, ki verjamemo v sožitje, v prijateljstvo, v skupne napore za skupno prihodnost, ki verjamemo v izjemno priložnost, ki nam jo daja skupni evropski okvir, naredimo to, vse kar je potrebno, da bi naši otroci in otroci naših otrok morda doživeli v resničnosti tistih sanj, ki so jih imeli generacije, ki jim to ni bilo omogočeno, ki jih imamo mi zdaj in smo do neke mere tudi upravičeno razočarani, da ni bolje, ampak imamo možnosti in odgovornosti, da naslednjim zagotovimo to v večini.« V skupni Evropi, je dodal predsednik Pahor, imamo veliko priložnost, da zdaj zadihamo na čisto novi način, da vsak od nas živi svojo lastno identiteto in da hkrati vsi skupaj gojimo pri sebi tudi našo skupno evropsko identiteto. »Za vse tiste v Italiji in v Sloveniji, ki verjamemo v evropsko prihodnost in v to, da lahko znotraj nje, in samo znotraj nje, vsak od nas goji tudi nacionalno identiteto in vse druge identitete, da je pred nami ogromno priložnosti in možnosti, ki jih v nasledniih letih ne smemo zamuditi, če nočemo, da bi se zgodovinske silnice obrnile nazaj. To je naša odgovornost,« je opozoril predsednik Pahor ob zaključku svojega govora.

Grande partecipazione sabato, 18 gennaio, al Kulturni dom di Kobarid in occasione del 50. Incontro d’inizio anno degli sloveni della provincia di Udine e del Posočje.

Moderato da Cecilia Blasutig e Matej Kavčič, l’evento è stato arricchito dalle poesie della pluripremiata Andreina Trusgnach nonché dai canti delle Buške čeče, del coro di Sv. Anton e del coro Fajna banda.

Quale oratore ufficiale è intervenuto il presidente della Repubblica di Slovenia, Borut Pahor, che ha esortato i presenti a concentrarsi sulle incredibili opportunità e possibilità offerte dalla zona transfrontaliera. Negli ultimi anni ci sono stati molti cambiamenti in meglio, anche se non tali da essere percepiti dagli abitanti sul territorio. Un po’ di delusione, quindi, può essere comprensibile. Tuttavia, ha proseguito il presidente, ogni volta che sopraggiunge lo sconforto bisogna continuare a impegnarsi per le future generazioni, coltivando la propria identità e l’identità europea nell’ambito della comune casa europea.

Portando al pubblico il valore e le criticità della collaborazione nella comune zona transforntaliera sono intervenuti anche il dirigente della scuola bilingue di San Pietro al Natisone, Davide Clodig, e il sindaco di Kobarid, Marko Matajurc.

Il presidente sloveno Borut Pahor, che già nel proprio intervento aveva messo in risalto il ruolo avuto in 50 anni dai Comuni di Bovec, Kobarid e Tolmin nel tessere legami con gli sloveni della provincia di Udine, ha conferito degli attestati di ringraziamento ai tre rispettivi sindaci, Valter Mlekuž, Marko Matajurc e Uroš Brežan.

Nell’ambito della manifestazione sono stati, inoltre, conferiti i due riconoscimenti Gujonovo priznanje. Ogni anno vanno a due singoli o organizzazioni della zona d’insediamento della minoranza slovena, impegnati nella vita culturale e sociale degli sloveni della provincia di Udine. Quest’anno il sindaco di Kobarid, Marko Matajurc, e l’ex prefetto di Tolmin, Zdravko Likar, li hanno consegnati a Ada Tomasetig, scrittrice e collaboratrice del Dom, e all’Istituto per l’istruzione slovena/Zavod za slovensko izobraževanje di San Pietro/Špietar, rappresentato da Igor Tull.

In conclusione di serata il Comune di Kobarid ha conferito un dono anche a Likar, a riconoscimento della sua opera e del ruolo ponte che ha giocato negli ultimi 50 anni da entrambe le parti dell’ex confine.

Il programma culturale si è concluso sulle note di Pojdem v Benečijo, cantata da Dante Cencig e da tutti i cori riuniti.

L’incontro tra gli amministratori e il presidente della Repubblica di Slovenia, Borut Pahor, prima del 50. Incontro d’inizio anno a Kobarid/Srečanje med upravitelji in predsednikom Republike Slovenije, Borutom Pahorjem, pred 50. Novoletnim srečanjem v Kobaridu

«Quest’incontro denota come tutti noi non siamo indifferenti al futuro di queste zone». Importante è anche il destino di lingua e cultura slovene e anche per questo va cercata una collaborazione nel campo dell’economia e del turismo. Ha esordito così il sindaco di Kobarid, Marko Matajurc, salutando i presenti all’incontro tra gli amministratori dell’alta Valle dell’Isonzo e della Slavia, i rappresentanti delle organizzazioni confederative della minoranza slovena, Sso e e Skgz, e il presidente della Repubblica di Slovenia, Borut Pahor. All’incontro, che si è svolto, sabato 18 gennaio, al municipio di Kobarid prima del 50. Novoletno srečanje, hanno presenziato anche la senatrice Tatjana Rojc, il console sloveno a Trieste, Vojko Volk, e il ministro per gli sloveni d’oltreconfine e nel mondo, Peter Jožef Česnik.

Il presidente sloveno, Borut Pahor, ha effettuato un bilancio degli ultimi 15 anni. «Abbiamo fatto parecchio e realizzato molte delle aspettative dei popoli sloveno e italiano ma mi sento di dire che avremmo potuto fare ancora di più». Le cose, però, dipendono dalla volontà, come quella espressa dalle stesse presenze all’incontro in municipio, ha proseguito Pahor: «Non ho chiesto il parere all’amico Mattarella, ma sono certo che sarà d’accordo con me se esprimo la gratitudine a tutti voi per tutto ciò che stiamo facendo in questo senso. M’incontrerò con lui giovedì e sarà mio piacere raccontargli di questo incontro». Le possibilità di sviluppo dipendono molto dalla comune atmosfera europea, in questo periodo caratterizzata dalle tematiche dei sovranismi e della Brexit. «Ogni volta che siamo presi dalla sfiducia e pensiamo di non poter fare più di tanto, in questi momenti dobbiamo ricordarci che abbiamo figli e nipoti», ha esortato Pahor.

A confermare la voglia di progetti comuni a nome dei sindaci da parte italiana è stato il sindaco di San Pietro al Natisone, Mariano Zufferli, che Pahor ha, tra l’altro, ringraziato per l’attenzione alla locale scuola bilingue. «Abbiamo la possibilità di gestire e realizzare progetti sotto il tetto comune della casa Europa. Per questa strada intendiamo continuare, per garantire un migliore futuro alle nuove generazioni. Il desiderio di collaborazione, progettazione comune e realizzazione comune d’iniziative c’è da tempo e sarà così anche nel futuro. Speriamo nel vostro sostegno e nel sostegno della Regione».

Oltre a auspicare la valorizzazione del territorio attraverso i finanziamenti europei, la senatrice Rojc ha espresso il bisogno di creare sul territorio una scuola superiore bilingue, che offrirebbe una nuova forma di sviluppo per queste valli. A Pahor Rojc ha chiesto, inoltre, di mettere al corrente il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, delle aspettative della comunità slovena circa una rappresentanza parlamentare garantita.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp