Nepogrešljiv »Blankin«_Indispensabile «Blanchini»

logo BlanchiniZdruženje poimenovano po beneškoslovenskem duhovniku Evgenu Blankinu že skor dvejst liet povezuje slovenske katoličane v videnski provinci. Nastalo je 29. marca 1996 in ima sedež v Čedadu. S svojim dielam je postalo nepogrešljiv dejavnik za Slovence v Benečiji, Reziji in Kanalski dolini.
V združenju so včlanjeni posamezniki iz cielega teritorija, kjer so Slovenci parsotni, in društva ter skupine. Telih zadnjih je osam: združenje don Mario Cernet v Kanalski dolini, Muzeo od tih rozajanskih judi v Reziji, društvo Prosnid živi v kamunu Tipana, društvi Lipa in Joanac v Čenieboli, pro loko Nediške doline, Skupina slavistov in skupina Svetega Hieronima-Slovenci v Vidnu. Za včlaniteu se parpravljajo tudi druga društva in skupine.
Dejavnost združenja Blankin in njega članic je vse večja. Lietošnjega lieta je napravilo puno hvalevriednega diela. Na parvem mestu je trieba omeniti sveto mašo po slovensko, ki je vsako sabato v špie- tarski farni cierkvi. Združenje Blankin skarbi za parpravo. Tela je edina redna maša popunama po slovensko v cieli videnski nadškofiji in nudi parložnost vsiem Benečanom, de molijo in pojejo v maternim jeziku. Včasih mašo pojejo povabljeni pevski zbori.
Na prazniku Sv. treh Kraju (6. ženarja) kupe s pokrajinsko Skgz organizira za Sso največji kulturni in politični dogodek Slovencu videnske province, Dan emigranta.
27. junja lietos pa je bla zlata maša ob 50-lietnici duhovniškega posvečenja msgr. Marina Qualizze, ki mašo po slovensko moli vsako saboto, msgr. Dionisija Mateuciga, g. Maria Gariupa in g. Boža Zuanelle. Biu je tajšan liep in velik senjam, ki bo ostu dugo cajta v spominu Benečanu, Kanalčanu in vsieh Slovencu v Italiji. Na stuojke vierniku je do zadnjega piča napunilo veliko špietarsko farno cierku. Blankin je poskarbeu za organizacijo.
Skupina sv. Hieronima-Slovenci v Vidnu že drugo leto v soledovanju z združenjem Alpi in kamunam Viden organizira tečaj slovenskega jezika za predšuolske otroke od drugega do petega lieta starosti. Udeležuje se ga lepuo število sinou slovenskih staršu, ki žive v Vidnu. Dejavnosti, ki jih vodi slovenska vzgojteljica, potekajo v šuoli Dante v Vidnu skuoze celuo šuolsko lieto ob sabotah. Člani skupine so na raznih tečajih in pobudah v Vidnu in Furlaniji predstavili slovensko skupnost v videnski provinci.
Združenje je 24. obrila organiziralo v Špietru zanimiv in odmevan posvet ob 70-lietnici konca druge svetovne vojske. Guorila sta evropska poslanka Isabella De Monte in Alojz Peterle, zgodovinar Fulvio Salimbeni in načelnik upravne enote Tolmin Zdravko Likar.
Blankin je lietos izpeju tudi projekt »Učimo se, govorimo, odkrimo in ohranimo jezik v šoli, doma in v cerkvi«. V sklopu projekta je Skupina slavistov, v sodelovanju s kamunam Suodnja, parpravla bukva Te rogamaus, audi nos z molitvami in dvd z dokumentarnim filmam o precesijah po puoju na Tarčmunu in v Matajuru. Gre za staro navado, ki so jo ohranili v telih vaseh in tudi v drugih v Nediških dolinah, ki pa kaže, kakuo so bli naši ljudje navezani na svoj ambient, na dielo na puoju itd. Dvd in bukva so predstavili 23. obrila v Sauodnji.
V sodelovanju z Muzejam od tih rozajanskih judi v Reziji je Blankin nardiu cd Te solbaške svete wuže po nes, v katerim so zbrane domače cerkvene pesmi; natisnili so tudi spartite in besedila. Gre za hvalevriedno inicativo, kier nektare piesmi so šle v pozabo.
Zatuo so jih ponudili Rezijanam, naj jih šele pojejo in ohranijo v svojem spominu. Cd in bukvaca so predstavili na liepim koncertu na Solbici 5. septembra.
V Kanalski dolini šele lepuo pojejo po slovensko. Ukovski cerkveni pevski zbor je na pobudo svojega dirigenta Oswalda Erratha posneu cd Bogu in Mariji v čast, ljudem pa v veselje in mu dodau bukvaca z besedili. Predstavitveni koncert je biu 9. oktobra v farni cierkvi v Ukvah.
V okvieru projekta »Učimo se, govorimo, odkrimo in ohranimo jezik v šoli, doma in v cerkvi« je združenje Blankin tudi digitaliziralo raziskave o slovenskih tradicijah v videnski pokrajini, ki so ble objavjene na petnajstdnevniku Dom.
Združenje Blankin je tudi lietos tesnuo sodelovalo z združenjem Cernet. Pred tremi leti je dalo pobudo, de bi oživelo delovenje in ga podparlo v vseh štopinjah. Rieč je uspela in lietos so 24. otuberja z velikim kulturmim dogodkam odparli sedež v Ovčji vasi. Že dve leti Blankin podperja izdajo slovenskega stenskega koledarja.
Še pred koncam lieta bojo izšle debele bukva o toponomastiki in onomastaki v dolini Idrije (kamuni Prapotno, Dolenje in Kanal), ki jih ureja Skupina slavistov.
In na smiemo pozabiti organizacije in sodelovanje par raznih vaških sejmah al’ žegnih, drugih inicitivah, predstavitvah … Na posebno vižo je trieba poudariti sodelovanje članu Blankinija na posvetih v Furlaniji Julijski krajini in Sloveniji, de bi predstavili življenje, dielo in težave Slovencu v Benečiji, Reziji in Kanalski dolini.

L’articolo mette in evidenza l’attività in questo 2015 dell’associazione Blanchini che da quasi vent’anni funge da strumento di collegamento tra i cattolici sloveni di Slavia, Resia e Valcanale, ne tutela e promuove l’identità linguistica e culturale.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp