Navade ohranjajo ljudje, ki jih poznajo_Usanze da conoscere e mantenere

Blagoslov prajtljev Ovčji vasi/La benedizione dei prajtl a Valbruna

Med letošnjimi velikonočnimi prazniki so se v Kanalski dolini posebno veselili dejstva, da pandemija novega koronavirusa ni ustavila domačih navad.

Z razliko od lanskih velikonočnih praznikov, ko je bila prisotnost vernikov pri cerkvenih obredih prepovedana, je letos darovanje maš in obredov lahko potekalo ob prisotnosti vernikov. Seveda v prilagojeni obliki, je tako bilo mogoče izpeljati večino domačih navad, ki so v Kanalski dolini pogosto povezane s krščanstvom. Že na cvetno nedeljo so ob upoštevanju varnostnih predpisov pred mašo blagoslovili oljko in »prajtl«, ki je šopek sestavljen iz vej, ki so skupaj zavezane na lešnikovo ali orehovo palico. To navado je sicer domači skupnosti uspelo prilagoditi in ohraniti že lani.

Letos je tudi med samim velikim tednom življenjski ritem spet bil močno povezan z velikonočnimi običaji. Med četrtkovo večerno mašo v spomin na zadnjo večerjo utihnijo zvonovi, ki po starih domačinih »gredo v Rim«. Namesto zvonov so otroci ob določenih trenutkih dneva do sobotne večerne maše, sicer prilagojeno in vedno ob upoštevanju predpisov, ropotali s predmeti, ki jih v Kanalski dolini imenujejo »čiček«, »kariola« in »brklca«. Tako se običajno dogaja, na splošno rečeno – v Ukvah, Naborjetu in Žabnicah zjutraj, ob 12.00 in pol ure pred vsakim verskim obredom; v Ovčji vasi pa tudi zgodaj zjutraj – okrog 4.00.

V raznih cerkvah so spet postavili božji grob, oziroma vidni spomin Kristusovega groba, v katerem so med petkovo liturgijo postavili moštranco z Najsvetejšim v spomin na Kristusovo smrt. Takrat se je v Ukvah in Ovčji vasi, sicer spet v pandemiji prilagojeni obliki, začelo nadzorovanje božjega groba. Prostovoljni gasilci so v nekaterih vaseh stražili božji grob (letos s prekinitvami) od petka zvečer do sobote žvečer. Od petka zvečer do sobote zvečer so tako Kanalčani lahko šli v cerkev, da bi Najsvetejšega v božjem grobu častili.

Velikonočne praznike je v cerkvah Kanalske doline seveda zaznamovala tudi domača slovenska beseda. Bralce spominjamo, da po smrti monsinjorja Dionisia Mateuciga leta 2016 in gospoda Marija Gariupa leta 2019 ter odhoda frančiškanskega patra Jana Cvetka v Pastoralnem sodelovanju Trbiž pogrešajo stalne slovenske duhovnike.

Domači verniki so sicer že večkrat opozorili odgovorne oblasti na potrebo po stalnem duhovniku, ki naj bi zagotovil duhovno oskrbo v domačih jezikih, a do zdaj brez uspeha.

Vsekakor je med velikonočnimi prazniki v Ukve, kjer je gospod Gariup maševal dvojezično (če ne pretežno v slovenščini), prišel maše darovat pater Peter Lah,. Kot odgovoren za pastoralne dejavnosti na Svetih Višarjah, je sicer slovenski pater navadno v Kanalski dolini prisoten v časih, ko je svetišče odprto za romarje.

V manjšem deležu se je bogoslužje odvijalo dvojezično tudi v Žabnicah, še posebej na pobudo vernikov. V zadnjem letu je pa tudi v žabniških cerkvah raba slovenskega jezika precej usihala, večjezične pesmarice pa izginile. V cerkvi v Ovčji vasi pa še naprej oživljajo tradicionalne slovenske cerkvene pesmi. Izven praznikov so na splošno domači jeziki v cerkvah Kanalske doline prisotni na pobudo vernikov, ki prispevajo z berili in molitvami ter preko zborovskega ali ljudskega petja. (Luciano Lister)

Angel nad oškim Božjim grobom/L’angelo sopra il Sepolcro di Valbruna

Durante le festività pasquali di quest’anno, ai fedeli è stato di nuovo permesso presenziare alle celebrazioni religiose. Seppur in forma adattata alle prescrizioni per il contenimento della pandemia di Covid-19, in Valcanale è stato di nuovo possibile, così, mantenere la maggior parte delle usanze del periodo, perlopiù legate alla religione cristiana. Già il Giovedì santo sono stati benedetti l’ulivo e il «prajtl». Quest’ultimo è una composizione di rami di diverse piante, legati a mazzetto su un bastoncino di legno di nocciolo o noce. La comunità era riuscita a mantenere la tradizione di benedire i prajtl già l’anno scorso.

Quest’anno il ritmo delle usanze pasquali ha scandito anche la Settimana santa. Durante la Messa del Giovedì santo, in ricordo dell’ultima cena, le campane sono state spente. In modo adattato alla pandemia, fino alla Messa del Sabato santo i giovani le hanno sostituite col suono rumoroso delle craciule (in dialetto sloveno locale «čiček», «kariola» e «brklca»). Bambini e ragazzi suonano ancora questi strumenti a percussione di legno soprattutto a Ugovizza/Ukve, Malborghetto/Naborjet, Camporosso/Žabnice e Valbruna/Ovčja vas. A grandi linee, il suono delle craciule è rieccheggiato ogni giorno al mattino, alle 12.00 e mezzora prima di ogni celebrazione; a Valbruna anche al mattino molto presto.

Nelle diverse chiese sono stati di nuovo allestiti i Sepolcri, ossia rappresentazioni visive del Sepolcro in cui giacque Cristo. Durante la liturgia del Venerdì santo, in essi è stato esposto il Santissimo, in ricordo della morte di Cristo. Da quel momento a Ugovizza e Valbruna, ancora con modalità adattate alla pandemia, è iniziata la veglia del Sepolcro. Tra Venerdì santo e Sabato santo, in alcuni paesi i Sepolcri sono stati vegliati anche dai corpi pompieri volontari (quest’anno con alcune interruzioni orarie).

Nelle celebrazioni pasquali della Valcanale non è certo potuta mancare la lingua slovena.

Dopo la morte di mons. Dionisio Mateucig nel 2016 e di don Mario Gariup nel 2019, e a seguito della partenza del frate francescano sloveno là in servizio, nella Collaborazione pastorale di Tarvisio non è più presente un sacerdote bilingue residente.

La comunità ha richiamato molte volte l’attenzione delle autorità competenti sul bisogno di un sacerdote residente che offra cura spirituale nelle lingue locali, finora senza successo.

A ogni modo durante le festività pasquali a Ugovizza, dove fino a qualche anno fa don Gariup prestava servizio in italiano e sloveno, è intervenuto a celebrare p. Peter Lah. Come responsabile delle attività pastorali al santuario di Lussari/Svete Višarje, p. Lah di solito è presente in Valcanale solo quando il luogo di pellegrinaggio è aperto ai fedeli. In parte minore lo sloveno è stato presente anche nelle celebrazioni di Camporosso, soprattutto su iniziativa dei fedeli. Anche nella chiesa di Camporosso, tuttavia, nell’ultimo anno l’uso dello sloveno è gradualmente venuto meno; di recente, tra l’altro, da lì sono spariti i libretti di canti religiosi nelle lingue locali. A Valbruna i fedeli continuano a rinvigorire anche i canti religiosi sloveni che fanno parte delle tradizione paesana.

Al di fuori dei periodi festivi, a livello generale nelle chiese della Valcanale le lingue locali sono presenti soprattutto su iniziativa dei fedeli, che danno un contributo con letture o preghiere, o col canto.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp