V Špietru “Naš domači izik”_Festa della parlata slovena

Na Dan maternih iziku, v saboto, 21. febrarja je bla v kamunski sali v Špietru premiacjon konkorša »Naš domači izik«. Po štierih lietah (te parvi je biu lieta 1993) je špietarski kamun spet parpravu telo iniciativo, de bi pomau ohranit domače slovenske dialekte v Nediških an Terskih dolinah, v Reziji an v Kanalski dolini.

Na sami premiacjoni, ki jo je lepuo povezovala Emma Golles, je špietarski šindik Mariano Zufferli v suojin pozdravu podčartu, kuo vsak izik ina v sebe kulturno bogatijo. Zauoj tega ga je trieba varvat an vsak od nas muora skarbiet, de ohrani suoj materni izik. Zufferli je zahvalu vse tiste, ki so parpomal’ par organizaciji konkorša, na posebno vižo ašešorja za kulturo, Michelo Szklarz, an opozicijskega kamunskega moža Daniela Trinca.

Dan maternih iziku je ustanoviu Unesco lieta 1999, de bi valorizu govorice, ki parpomagajo arzvoju an obogatijo znanje, čepru donašnji dan vič maternih iziku jih na uče tu šuolah.

Liep popudan je odparu Orkester 4-8-8-16, v kerin pod vodstvan Aleksandra Ipavca so ob tej parložnosti godli Martina Rossi, Leonardo Snidaro, Alessandro Gosgnach, Renata Lapanja an Matteo Golop. Vičkat so se oglasili med pramiacjonam in so na koncu so zagodli »Sinku«, piesam taržaškega glasbenika Staneta Maliča.

Konkurente je po njih nastopu ocenila posebna komisija. V nji so sedieli Giuseppe Chiabudini, Giuseppe Marinig, Margherita Trusgnach, Bruna Dorbolò, Angela an Valentina Petricig. Njim je špietarski šindik podariu dvd priejšnjega edicjona konkorša.

Med skupinami je udobiu drugi razred B dvojezične šuole, ki je kupe z učiteljco Claudio Salamant parpravu igro »Majhan malon«. S kitaro jo je sprejmu učitelj Damjan Visintin. Na drugem miestu so bli učenci primarne šuole iz Tipane s pesmijo »Kar nas tarok«, ki jih je s kitaro sprejmala učiteljica Arianna Trusgnach. Na trečem miestu so se ex equo uvarstil’ drugi razred A an peti razred dvojezične šuole. Otroci drugega razreda A so pod vodstvan učiteljice Isabelle Coren napravli domače kuhane štrukje. Poviedali kuo se jih parpravi, publiki postavli vprašanja (Kada se runa štrukje? Za Božič, za Pust al za Veliko noč?…), de bi zviedli, če tele argument pozna an, na zadnjo so … komisijo »podkupil’« s telo domačo specialiteto. Učenci 5. razreda, ki jih je spremju učitelj Damjan Visintin, so nastopil’ go mez temo »Kuo je lepuo poslušat« pravce an doživetja, ki so jim jih poviedali parjatelji al’ noni.

Stefano Tomasetig je parjeu premio v skupini tistih pod 18 liet s spisam o parvi svetouni uiski.

Med odraslimi je te parvo miesto udobila Adriana Scrignaro iz Barnasa s spomini, ki ji je pravla nje mama go mez dielo na puoju. »Ankrat vsi smo hodil’ grabit gor po bregeh, za de bo čedno, kàr poliete pride cajt, za sieč travo…« Kakor je sama poviedala, Adriana je zbrala spomine na stare cajte, »de se na bomo pozabil’ imena sanožetu an hosti od naše Gompine hiše.«

Na drugo mestu med odraslimi se je uvarstila Andreina Trusgnach s poezijo go mez zapuščene vasi Novca an Čišnje, na trečjo pa Andrea Trusgnach s piesmijo »Setemberju daž«, ki jo je napisu Andrea Trusgnach za band, v kerin gode.

Na premjacjonu so bli parsotni šindiki Sauodnje, Germano Cendou, Sriednjega, Luca Postregna, Svetega Lienarta, Antonio Comugnaro, an regionalna konsilierja Giuserppe Sibau an Roberto Novelli.

 

Sabato 21 febbraio, nella Giornata internazionale della lingua madre, si è tenuta a San Pietro la premiazione del concorso “Naš domači izik”, promossa proprio dal Comune di San Pietro al Natisone. Ecco i premiati.

Nella sezione “gruppi”, primo posto assegnato alla 2. B della scuola bilingue, che insieme alla maestra Claudia Salamant e con l’aiuto del maestro Damjan Visentin, hanno messo in scena »Majhan malon«. Al secondo posto gli alunni della scuola elementare di Taipana con la canzone »Kar nas tarok«, accompagnati alla chitarra dalla maestra Arianna Trusgnach. Al terzo posto ex equo la 2. A, che hanno spiegato come si fanno gli “štrukji” e la 5. della scuola bilingue che accompagnati alla chitarra dal maestro Damjan hanno messo in scena »Kuo je lepuo poslušat«.

Per la categoria dei giovani fino ai 18 anni, premio assegnato a Stefano Tomasetig che ha partecipato con un racconto sulla prima guerra mondiale

Nella categoria adulti primo premio assegnato ad Adriana Scrignaro di Vernasso che ha raccontato i ricordi della vita nei campi.

Al secondo posto Andreina Trusgnach con una poesia sui paesi Novca e Čišnje abbandonati. Terzo premio, invece, ad Andrea Trusgnach con la poesia »Setemberju daž«.

nd1 nd2 nd3 nd4 nd5 nd6 nd7 nd8 nd9 nd91 nd92 nd93 nd94 nd95 nd96 nd97 nd98 nd99

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp