Najrevnejši v videnski pokrajini_I più poveri della provincia di Udine

EnvigoObčine, v katerih živijo Slovenci, so najbolj revne v videnski pokrajini. To je razvidno iz podatkov iz lanskih davčnih prijav (o osebnih dohodkih 2014), ki jih je pred kratkim objavilo Ministrstvo za ekonomijo in finance in uredil inštitut IRES. Na repu lestvice je Dreka, kjer je bil leta 2014 povprečen dohodek 11.815 evrov na osebo. Pomislite, da je bila Dreka tudi pred petimi leti zadnja, leta 2009 pa je znašal dohodek na osebo 15.031 evrov. Se pravi, de je po petih letih 3.216 evro manj, to je 21,39 % manj. Na predzadnjem mestu je Forni di Sotto v Karniji, nato je kar pet naših občin. V Savodnji je bil leta 2014 povprečni dohodek 14.141 evrov na osebo, v Tipani 14.419, v Grmeku 14.434, v Srednjem 14.503, v Bardu 14.674. Samo štiri mesta višje je Rezija s 15.277 evrov na osebo, pet mest višje pa Podbonesec s 15.308. V Prapotnem je bil zaslužek leta 2009 15.975 evrov na glavo, v Ahtnu 17.123, v Svetem Lenartu 17.265 evrov na glavo, v Fojdi 17.284, v Nemah 17.364, v Tavorjani 17.506, v Naborjetu-Ovčji vasi 18.858, v Špetru pa 19.117 na osebo. Najvišje sta vsekakor mesti Trbiž z 19.678 evrov na osebo in Čedad z 20.300 evri. Gospodarska slika Benečije je še bolj črna, potem ko so šla v krizo podetja Envigo RMS v špetrski industrijski coni, Vidussi in E. D. Impianti v Čedadu. 141 ljudi bo izgubilo delo in v med njimi je veliko Beneških Slovencev. Treba pa je povedati, de dela na našem teritoriju na manjka. Na domači zemlji se lahko zasluži vsakdanji kruh, kot kmet, kot gozdar, kot obrtnik, turistični delavac in tudi kot kulturnik. Sila kola lomi, pravi stara modrost. Ko more človek preživeti, dobi v sebi moč, pogum in pamet. Iznajde veliko novih in lepih idej, ki so dobre zanj in tudi za celo skupnost. Vidi priložnosti, ki jih prej ni videl ali jih ni vzel v poštev. V zvezi z zaprtjem podjetja Envigo RMS v špetrski industrijski coni se je oglasil dolgoletni špetrski župan Giuseppe Firmino Marinig, ki je zdaj podpredsednik Paritetnega odbora za slovensko manjšino. “Priča smo zadnjemu dejanju v dolgi krizi. Naši ljudje bodo spet morali s trebuhom za kruhom in bo Benečija še izgubila na prebivalstvu. To je zadnji udarec ekonomiji Nediških dolin in gre v nič veliko delo, ki smo ga naredili v Osedemdesetih in Devetdesteih letih prejšnjega stoletja, da bi ustvarili delovna mesta pri nas,” je povedal za petnajstdnevnik Dom. “Potrebno je, da se občine Nediških dolin, Gorska skupnost, Pokrajina in vse ostale ustanove zavihnejo rokave. Rešitev teh problemov je delo vseh in ne samo sindikatov. Pa kaj more Gorska skupnost, če je že vrsto let po komisarsko upravo, in kaj se lahko naredi, če današnji župani imajo po glavi druga opravila in gledajo uničiti to, kar so naredile naše uprave”. Nekdanji grmiški župan Fabio Bonini v svojem članku v Domu poudarja, da je slovenska identiteta “edina moč Benečije”. Treba je nanjo staviti, saj končno tudi daržavni zakon za slovensko manjšino v 21. členu nakazuje finančno podporo za socialno in ekonomsko rast občin videnske pokrajine, v katerih je priznana slovenska manjšina. (U. D.)

Sembrava che ne potessero uscire ammaccati, ma meno malridotti del previsto. Il colpo di coda finale della crisi economica mondiale, invece, ha sferzato seriamente anche le Valli del Natisone ed il Cividalese. I nomi di tre aziende in crisi nella zona sono già comparsi sulla stampa locale. Tra questi, meno sorpresa ha suscitato quello dei grandi magazzini Vidussi, che conta 47 dipendenti; accanto ad esso figurano quello di Elettrica Ducale Impianti s.r.l. di Cividale/Čedad con 45 dipendenti e quello di Envigo Research Models and Services s.r.l. di Azzida/Ažla con 49 dipendenti. Le conseguenze, quindi, coinvolgerebbero 141 persone – e gli eventuali nuclei familiari. Nel caso della filiale dell’olandese Envigo (già Harlan e prima ancora Fidia), lo stabilimento di Azzida specializzato in allevamento e selezione di cavie per certificazioni farmaceutiche chiuderebbe per assenza di mercato. L’attività era legata alla disponibilità di fondi per la ricerca; in Italia questi sono molto diminuiti e, quindi, Envigo punterebbe su paesi ritenuti più appetibili, come Francia, Germania o Inghilterra.Il sindaco di San Pietro al Natisone/ Špietar, Mariano Zufferli, è già venuto a sapere che, dopo la cessazione delle attività a dicembre, lo stabilimento difficilmente riaprirà i battenti e per gli operai ha in mente una formazione che li riqualifichi. La situazione dei dipendenti di Vidussi e E.D. Impianti s.r.l. è, per ora, diversa. Le due aziende hanno avviato le procedure di liquidazione e concordato e le speranze dei dipendenti sono riposte in un subentro di terzi. La crisi economica ha, in verità, accentuato difficoltà presenti da diversi anni e conseguenza di mutate dinamiche su scala globale e mondiale. In passato, a spendersi per la nascita di un’area industriale a San Pietro al Natisone, in qualità di sindaco, è stato Firmino Marinig – che ora non può fare altro che constatare il grosso problema occupazionale e di potenziale futuro spopolamento che le tre aziende colpite pongono nelle Valli del Natisone (soprattutto Envigo) e nel Cividalese. «Ciò che sta succedendo – è convinto Marinig, attualmente vicepresidente del Comitato istituzionale paritetico per la minoranza slovena – è la coda finale della crisi, la più pesante e la più dura. La gente dovrà emigrare, con altro spopolamento. La “mazzata finale” all’economia delle Valli sta mandando in fumo il lavoro fatto negli anni Ottanta e Novanta – e qui m’inserisco come sindaco di allora con la Lista civica». Nell’analizzare la situazione, l’ex sindaco di San Pietro al Natisone rivolge un appello per maggiore coesione e coordinamento: «I Comuni delle Valli, la Comunità montana, la Provincia e tutti gli enti competenti devono rimboccarsi le maniche, organizzando iniziative di sensibilizzazione della gente circa queste problematiche. Interessano tutti, non solo i sindacati. Certo, la comunità montana è commissariata da anni e, quindi, non è nelle condizioni di effettuare ciò che normalmente effettuerebbe; tuttavia oggi i sindaci sono presi da altri problemi e affaccendati nel distruggere quanto fatto negli anni di governo della Lista civica. Sia dal punto di vista culturale, sia degli statuti, sia per quanto riguarda la presenza di una comunità linguistica diversa nelle Valli del Natisone – che merita rispetto, tutela e valorizzazione nei modi previsti dalle leggi nazionali e regionali». (Luciano Lister)

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp