Najprej ureditev območja ob Sotočju_Priorità all’area del Sotočje

Nekdanji hotel Paradiso/L’ex hotel Paradiso

Občina Tolmin je oktobra lani na dražbi kupila nekdanji hotel Paradiso, ki stoji ob tolminskem Sotočju. Ureditev območja ob Sotočju je tako postala ena od prednostnih nalog Občine Tolmin v prihodnjih letih. Župan Uroš Brežan je oblikoval posebno delovno skupino, ki se je pospešeno lotila načrtovanja smernic razvoja območja na sotočju Tolminke in Soče. Skupino sestavljajo predstavniki Občine Tolmin Miran Drole in Janja Bičič; Območne-obrtne zbornice Renata Komar; Krajevne skupnosti Tolmin Danijel Tomažinčič; Triglavskega narodnega parka Davorin Koren; predstavnica Zavoda za turizem Doline Soče Mateja Leban; predstavnik Posoškega razvojnega centra Miro Kristan; predstavnica mladih Suzana Hvala ter zunanji sodelavec Janko Humar. Skupino vodi podžupan Občine Tolmin Matej Skočir.

Ker gre za projekt širokega pomena, ne le za razvoj kraja marveč tudi skupnosti kot celote, bo pomembno vlogo pri določanju smernic igralo tudi mnenje splošne javnosti. K sodelovanju bodo povabljeni občani, zbirali pa bodo tudi mnenja drugih deležnikov, od agrarne skupnosti, organizatorjev festivalov in drugih.

»Zadovoljen sem, da smo uspeli sestaviti heterogeno strokovno skupino, ki je postavljena pred pomemben in hkrati zelo zahteven izziv oblikovanja strateških izhodišč za območje ob Sotočju. V programu dela skupine smo pri snovanju izhodišč predvideli vključitev vseh zainteresiranih. Cilj, ki smo si ga zastavili, je identificirati najbolj kvalitetne ideje, ki bodo temu območju dale pomen, ki mu pripada in si ga zasluži,« je povedal Matej Skočir, podžupan Občine Tolmin in vodja delovne skupine.

Župan si od delovne skupine veliko obeta. Tudi to, da bi glede na zastavljeno dinamiko dogodkov v začetku leta 2022 Občina Tolmin na osnovi pridobljenih smernic že lahko objavila javno naročilo za izdelavo poslovno-investicijskega načrta razvoja Sotočja.

»Sotočje Tolminke in Soče predstavlja eno največjih razvojnih priložnosti za občino Tolmin. Posebno prepoznavnost so mu v preteklem desetletju dali festivali, verjamem pa, da se lahko to z občinsko pridobitvijo lastnine nad objektom še nadgradi. Gre za edinstveno priložnost, pri snovanju katere moramo biti ambiciozni in ustvarjalni, da bomo znali poiskati avtentične rešitve in da bomo hkrati znali posvetiti pozornost občutljivemu naravnemu okolju in vpetosti nove vsebine v lokalni življenjski utrip. Slediti je treba tudi strategiji razvoja turizma Doline Soče, za katero so prav takšni projekti priložnost, da uresniči enega svojih glavnih ciljev, to je podaljšanje sezone. Verjamem, da ima delovna skupina z vodjem Matejem Skočirjem, ki je zelo heterogeno sestavljena, pristojnosti za to nalogo in bo znala s pomočjo zainteresirane javnosti priti do zaključkov, ki bodo pomenili nov korak v razvoju Sotočja, Doline Soče in širše regije,« je vse skupaj povzel Uroš Brežan, župan Občine Tolmin. (P. U.)

A ottobre dell’anno scorso il Comune di Tolmin ha acquistato l’ex hotel Paradiso, situato in località Sotočje a Tolmin. La sistemazione dell’area di Sotočje è diventata, così, una delle priorità del Comune nei prossimi anni. Il sindaco, Uroš Brežan, ha istituito un particolare gruppo di lavoro, al fine di definire le linee guida per lo sviluppo dell’area dove, come dice il toponimo stesso, il torrente Tolminka affluisce nell’Isonzo.

A comporre il gruppo sono diversi rappresentanti: Miran Drole e Janja Bičič per il Comune di Tolmin; Renata Komar per la locale Camera dell’artigianato; Danijel Tomažinčič per la comunità di Tolmin; Davorin Koren per il Parco nazionale del Triglav; Mateja Leban per l’Ente turismo Dolina Soče; Miro Kristan per il Centro per lo sviluppo del Posočje; Suzana Hvala per i giovani e Janko Humar in qualità di collaboratore esterno.

A presiedere lanuova commissione, che guarda allo sviluppo della comunità e della zona nel suo complesso, è il vicesindaco di Tolmin, Matej Skočir.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp