Nagrajevanje pesniškega natečaja_Premiazione Calla in poesia

evidenzaV nediejo 18. maja v kamunski sali v Podbuniescu, je bilo nagrajevanje 11. mednarodnega konkorša »Kal v poeziji – Umetnost brez meja«, ki je odpart šuolarjem in odraslim in kerega lietošnja tema je bila »Ankrat je biu beli list«. Ob italijanskin an slovienskin iziku so pesniki imiel’ možnost vebrat tud’ angleški izik. V sekciji odraslih je udobila piesan “Bliščeči beli list”, ki jo je napisala Martina Leban. Na drugem mestu je pa bila piesan “Mare bianco” Sergia Saracchinija. V sekciji otruok je udobila Vittoria Giaiotti, ki se uči na dvojezićni šoli v Špietru, s pesmijo “Libertà”. Drugo mesto je bil pa za Mattia Tulissija, s pesmijo “Un foglio bianco”. Tudi letos je združenje Blanin iz Čedada podelilo posebno priznanje, ki ga je prejel Benjamin Žbogam iz Mosta na Soči s pesmijo “List”. Nagrajevanja se je lietos udeležlo žensko društvo »La Tela« iz Vidna. Za autonomno deželo Furlanijo Julijsko krajino je biu parsoten ašešor za kulturo Gianni Torrenti. V saboto 17. maja je biu pa u cierkvi Sv. Štandreža, na Kalu, glasbeni vičer, na kerem so pieli zbori: Tre Valli/Tri doline iz Kravarja; Sv. Anton iz Kobarida an pevska skupina iz kraja Mels (Colloredo di Monte Albano), ki jo bo sprejela harfa, na keri je igrala Serena Vizzutti. Konkorš se je rodiu ob parložnosti ustopa Slovenije v Europsko Unijo, z namienan, de bi se šieru mier an de bi se ljudje drugačnih narodu med sabo zbližali.

Foto: Oddo Lesizza

Domenica 18 maggio nella sala consiliare di Pulfero si è tenuta la premiazione dell’undicesimo concorso internazionale «Calla in poesia-Arte senza confini», indetto dall’amministrazione comunale. Alla cerimonia di premiazione ha partecipato anche l’Associazione Femminile “La Tela” di Udine. Per la sezione adulti il primo premio è andat a Martina Leban con la poesia “Bleščeči beli list”, il secondo premio è stato assegnato a Sergio Seracchini con la poesia “Mare bianco”. Nella sezione bimbi, il primo premio è andato a Vittoria Giaiotti, alunna della scuola bilingue di San Pietro al Natisone, che ha partecipato al concorso con la poesia “Libertà”, mentre il secondo premio è stato assegnato a Mattia Tulissi per la poesia “Un foglio bianco”. Premio speciale dell’associazione Blanchini a Benjamin Žbogar di Most na Soči che ha partecipato al concorso con la poesia “List”. A nome della Regione era presente anche l’assessore alla Cultura, Gianni Torrenti. La vigilia della manifestazione, sabato 17 maggio, nella chiesa di Sant’Andrea, c’è stato un concerto, al quale hanno partecipato i cori “Tre Valli/Tri doline” di Cravero, “Sv. Anton” di Kobaride e quello di Mels (Colloredo di Monte Albano).

 

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp