Na sredstva za jezike šole še čakajo_Lingue a scuola ancora senza soldi

Na odobrena sredstva čakajo v Kanalski dolini že več mesecev.

V okviru Večstopenjskega šolskega zavoda Trbiž, že drugo leto zapored projektno izvajajo poskusni večjezični pouk tako v ukovškem otroškem vrtcu kot v prvih treh razredih ukovške osnovne šole. V okviru projekta so učni jeziki italijanščina, nemščina in slovenščina, delno pa tudi furlanščina in angleščina. Nekatere kurikularne predmete namreč poučujejo v domačih jezikih (sicer po učni metodi CLIL).

Že decembra lani sta v okviru deželnega proračuna za leto 2019 deželni odbor in deželni svet Furlanije Julijske krajine z amandmajem odobrila financiranje, da bi zagotovili nadaljevanje in nadgradnjo poskusnega večjezičnega pouka.

Za zdaj pa 80.000 evrov, ki jih je svojčas Dežela Furlanija Julijska krajina na podlagi zaščitnega zakona za slovensko manjšino (38/01) namenila poskusnemu večjezičnemu pouku, Medobčinska teritorialna zveza za Železno in Kanalsko dolino ni še prejela. Tudi na tem področju si tako v Kanalski dolini še naprej dejansko pomagajo sami, saj dejavnosti do konca šolskega leta bodo izpeljali samostojno. V teh mesecih finančno prispeva Občina Naborjet-Ovčja vas, delno pa tudi društvo nemško govorečih Kanalčanov Kanaltaler Kulturverein in slovensko Združenje Don Mario Cernet.

Posledice zamujanja pri pripravi odloka, s katerim naj bi finančna sredstva namenili Medobčinski zvezi za Železno in Kanalsko dolino, so pa še posebej zapleti pri kritju stroškov za učiteljico, ki poučuje v vseh tistih razredih v Kanalski dolini, kjer poskusnega večjezičnega pouka še ni. To je v četrtem in petem razredu ukovške osnovne šole, v otroških vrtcih v Žabnicah, na Trbižu in na Centralnem Trbižu ter v osnovnih šolah na Trbižu in na Centralnem Trbižu. (Luciano Lister)

Per il secondo anno scolastico consecutivo nell’ambito dell’Istituto omnicomprensivo di Tarvisio/Trbiž è attiva una sperimentazione d’insegnamento plurilingue, più precisamente alla scuola d’infanzia e nelle prime tre classi della scuola primaria di Ugovizza/Ukve. Già a dicembre dell’anno scorso, nel bilancio preventivo per il 2019, il consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia aveva approvato un emendamento con cui finanziava la prosecuzione e l’implementazione della sperimentazione. A oggi, però, gli 80.000 euro previsti non sono ancora stati accreditati all’Unione territoriale intercomunale Canal del Ferro-Val Canale.

Fino alla fine dell’anno scolastico, quindi, il progetto sarà attuato in autonomia. In questi mesi a contribuire finanziariamente è il Comune di Malborghetto-Valbruna/Naborjet-Ovčja vas nonché, in parte, anche il circolo tedesco valcanalese Kanaltaler Kulturverein e l’Associazione/Združenje Don Mario Cernet.

Il ritardo nella predisposizione del decreto che assegnerebbe il contributo all’Uti Canal del Ferro – Val Canale impedisce la copertura delle spese per l’insegnante che presta servizio in tutte le classi della Val Canale in cui l’insegnamento plurilingue non è ancora stato introdotto. Stiamo parlando delle classi quarta e quinta della scuola primaria di Ugovizza, delle scuole d’infanzia di Camporosso/Žabnice, Tarvisio/Trbiž e Tarvisio Centrale/Centralni Trbiž e delle scuole primarie di Tarvisio e Tarvisio Centrale.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp