Na prazniku v Kobaridu tudi Benečani_Festa a Kobarid anche coi beneciani

Občina Kobarid praznuje svoj občinski praznik 15. oktobra. Tega dne leta 1844 se je na Vrsnem rodil pesnik Simon Gregorčič. Svoja najsrečnejša leta je doživel v raju pod Krnom. Štiri leta je bil kaplan v Kobaridu. Tedaj se je v Kobaridu zbrala druščina kulturnih delavcev, ki so organizirali kulturna srečanja – bèsede, razmahnilo se je čitalništvo. Tedaj je bil Kobarid najbolj narodno zaveden slovenski kraj.

Oktobra se spominjamo tudi dogodkov, ki so Kobarid in Posočje postavili na svetovni zemljevid. 24. oktobra 1917 se je začela 12. soška ofenziva, poznana kot bitka pri Kobaridu. Avstro – ogrske in nemške enote so v tistih oktobrskih dneh prebile italijansko obrambo ter se razlile čez Furlanijo in ustavile na reki Piavi. S to obsežno vojno operacijo se je končala soška fronta, ki je z malenkostnimi spremembami vztrajala ob Soči in v gorah nad njo polnih 29 mesecev.

V drugi svetovni vojni je bil Kobarid septembra in oktobra 1943 glavno mesto obsežnega osvobojenega ozemlja, imenovanega Kobariška republika. Tedaj so bile ustanovljene številne enote slovenskih in italijanskih partizanov, v katere so množično vstopili tudi Beneški Slovenci.

20. oktobra 1990 je odprl svoja vrata Kobariški muzej, poznan po vsem svetu. Doslej ga je obiskalo že skoraj dva milijona obiskovalcev.

Zaradi pesnika Simona Gregorčiča in zaradi drugih naštetih razlogov je prav, da Občina Kobarid praznuje svoj praznik v oktobru.

Slavnostna seja kobariškega občinskega sveta je bila letos 13. oktobra. V dvorani kulturnega doma se je zbralo ogromno Kobariških občanov ter drugih gostov.

Zelo opazna je bila prisotnost številnih Benečanov. Med njimi je bil tudi župan Špietra Mariano Zufferli. Tudi v kulturnem programu so poleg drežniških pevk nastopili Benečani in sicer plesna skupina Živanit. Zbranim je spregovoril kobariški župan Marko Matajurc. Ob koncu štiriletnega mandata je naštel številne uresničene projekte, med njimi ureditev razširjene obrtne cone, pridobitev parcel za novogradnje, številne posege na cestah in urejanju naselij, izboljšave pri oskrbi s pitno vodo, ukrepe za izboljšanje položaja kmetov in številne posege na področju turizma, šolstva, zdravstva in kulture.

Sledilo je podeljevanje priznanj in zahval zaslužnim občanom ter tistim, ki so pustili globoko sled v življenju Kobariške občine.

Plaketo Občine Kobarid je prejela dolgoletna direktorica Mlekarne Planika Kobarid Anka Miklavič Lista pušček. Z vztrajnostjo in znanjem je Mlekarno Planika uvrstila v sam vrh slovenskega mlekarstva; seveda s podporo vseh zaposlenih v Mlekarni.

Nadvse zasluženo priznanje kobariške občine je prejela beneška kulturna ustvarjalka in organizatorica Marina Cernetig. Poznana ni samo med Slovenci v Italiji, marveč jo poznajo skorajda v vseh krajih Posočja. Je nepogrešljiva povezovalka kulturnikov Benečije in Posočja. Še prav posebej je poznana po vlogah, ki jih je odigrala pri gostovanjih Beneškega gledališča v Posočju ter pri nastopih pesnic društva Nit.

Priznanje občine je prejela še Urška Kranjc, denarno nagrado pa Alojzij Mohorčič in skavti iz Bovca. Zahvalo župana so prejeli drežniški gasilci ter družini Breška iz Sužida in Kranjc s Svina. Zlati kipec Simona Gregorčiča so prejeli Ema Šuligoj, Silvo Hrovat, Hasib Huseinbašić, Zdravko Likar in Srečko Rosič. (L. Z.)

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp