Na obronkih slovenskega planinstva_Ai margini dell’alpinismo sloveno

70-letnico PD Kobarid so počastili 10. septembra na dvorišču Fundacije Poti miru/I festeggiamenti per i 70 anni del Circolo alpinistico di Kobarid si sono svolti il 10 settembre nel cortile della Fondazione Poti miru

Kobariški in beneški planinci praznujejo. Pred 70. leti je bilo ustanovljeno Planinsko društvo Kobarid, pred 30. leti pa Planinska družina Benečije. Obe planinski društvi sta od ustanovitve do danes prevetrili mnoge viharje, doživeli lepe in težke trenutke. Lepih doživetij je bilo toliko, da bi jih težko stlačili v več zajetnih knjig. Žalostni in težki trenutki so bili predvsem tisti, ko smo se za vedno poslavljali od naših preminulih članic in članov. Zadele so nas tudi nesreče. Pogorela je prva koča na planini Kuhinja, veter je močno poškodoval kočo na Stolu in prvo kočo na planini Kuhinja. Beneški planinci so doživljali pritiske in nasprotovanja, predvsem pri gradnji Doma na Matajure. Veselili smo se velikih delovnih dosežkov drežniških planincev pri bivaku na Črniku in ob nadelavi poti v zahodni steni Krna. Veselili smo se bivaka breginjskih planincev pod Muzcem in krejskih planincev pri bivaku Hlek pod Vršanjo glavo. Kotarji so nadelali mnogo poti v Stolovem pogorju. Neizmerno smo se veselili, ko so beneški planinci zgradili Dom na Matajure. Občudujemo zagnanost beneških planincev, naših iskrenih prijateljev.

Najbolj se veselimo, ko v naše vrste vstopajo mladi planinci. Prizadevne mentorice in mentorji jim vcepljajo ljubezen do gora in narave. Trgajo jih iz ponorelega sveta in učijo, kako živeti in ljubiti gorski svet in občudovati čudesa narave.

Članstvo v planinskem društvu oziroma družini odlikuje zvestoba. Mnogo članov se ponaša z več desetletij trajajočo zvestobo društvu in zavezanosti planinstvu. Ni čudno, da je kobariško planinsko društvo od ustanovitve naprej najbolj množično društvo na Kobariškem. Zanimiv program, zavezanost goram in naravi ter imenitna planinska druščina privlačijo v društvo vedno nove člane. Planinstvo ni zgolj hoja v hribe in gore, marveč nosi v sebi tudi skrb za ohranitev narave in okolja, za zdravo življenje, telesno in duševno trdnost. Planinstvo je posebno poslanstvo, ki širi obzorja in spodbuja prijateljstvo med ljudmi. Kobariški in beneški planinci smo pravi, iskreni prijatelji. Smo trdno povezani in si medsebojno pomagamo. Skupaj smo osvojili najvišje vrhove Alp ter se večkrat povzpeli tudi na Apenine in na balkanske gore. To prijateljstvo presega običajne dobre stike dveh društev. Beneška planinska družina je nastala in živi v pogosto neprijaznih okoliščinah. Poslanstvo kobariškega društva je zato tudi nuditi trdno oporo našim beneškim prijateljem.

Kobariško društvo vodi že deset let Slavko Gregorčič in prav toliko let je predsednica beneških planincev Luisa Battistig.

Včasih oba, predsednica in predsednik, obupujeta pod težo problemov in obilice dela. A vedno znova vztrajata, ko vidita hvaležne obraze planincev. Stojmo jima ob strani, pomagajmo jima po naših najboljših močeh. In, če bo treba, združimo svoje moči na skrajnih zahodnih obronkih slovenskega planinstva!

V desetletju, ki je pred nami, bo v planinskih vrstah prišlo do menjave generacij. Prišli bodo mlajši, ki so prežeti z znanjem in voljo, da bo planinstvo na obeh straneh Matajurja, pod Krnom in Stolom še naprej ukoreninjeno v vsakdanje življenje. Naj kobariški in beneški planinci veselo stopajo novim uspehom naproti!

Planinska družina Benečije je svojo okroglo obletnico že praznovala julija pri Domu na Matajure. Kobariški planinci pa so se zbrali, da počastijo okroglo obletnico ustanovitve društva v soboto, 10. septembra, na dvorišču Fundacije Poti miru v Kobaridu. V kulturnem programu je nastopil kobariški pevski zbor Sveti Anton. Podelili so priznanja zaslužnim članom. Ob tej priliki je bila predstavljena knjiga z naslovom »Kobariški in beneški planinci praznujejo« avtorja Zdravka Likarja. Podnaslov knjige pa je »70 let PD Kobarid in 30 let Planinske družine Benečije«. V knjigi je povzeta zgodovina obeh planinskih organizacij. Velika zanimivost v knjigi so izbrani vpisi iz vpisnih knjig iz koč na Stolu in na planini Kuhinja, iz bivakov na Črniku, Hleku in na Muzcu ter z vrhov Stola, Krasjega in Starijskega vrha, Prdel in Mrzlega vrha na Matajurju.

V knjigi je 70 fotografij ter veliko novic o kobariškem in beneškem planinstvu iz časopisov in iz dokumentarnega gradiva. Knjigo je mogoče kupiti v Fundaciji Poti miru ter trgovini Zrno narave v Kobaridu. (Z. L.)

Alpinisti di Kobarid e della Slavia in festa. 70 anni fa è stato istituito il Circolo alpinistico di Kobarid; 30 anni fa è nata la Planinska družina Benečije, il sodalizio alpinistico della Slavia. Entrambi i sodalizi sono cresciuti nel tempo attraversando non solo momenti felici, ma anche alcune avversità. Come quando ha preso fuoco il rifugio della malga Kuhinja, o il vento ha danneggiato il rifugio sullo Stol e, di nuovo, il rifugio alla malga Kuhinja. Per la Planinska družina Benečije, invece, sono comparse molte pressioni e ostacoli insieme al progetto di costruzione del rifugio Dom na Matajure.

Tappe importanti sono stati i lavori degli alpinisti di Drežnica al bivacco sul Črnik e per la messa in sicurezza della via sulla parete occidentale del monte Krn. Altri interventi rilevanti sono stati la realizzazione del bivacco sul monte Muzec, a cura degli alpinisti di Breginj, e del bivacco Hlek sotto la cima Vršanja glava, grazie agli alpinisti di Kred. Sempre gli alpinisti della zona di Breginj hanno, tra l’altro, messo in sicurezza diverse vie sulle pareti dello Stol.

Molta è la soddisfazione quando giungono nuovi iscritti giovani, cui gli istruttori cercano di instillare amore per la montagna e la natura.

Sia il Planinsko društvo Kobarid sia la Planinska družina Benecije contano molti iscritti di lungo corso. Sin dalla fondazione, il Planinsko društvo Kobarid è primo per numero di affiliati tra i circoli della zona, anche per il ricco programma d’iniziative.

L’amicizia, la collaborazione e il reciproco sostegno tra gli alpinisti di Kobarid e della Benecia sono ampiamente consolidati, tra l’altro, da diverse escursioni comuni sulle cime delle Alpi, degli Appennini e dei Balcani.

Alla guida del Planinsko društvo Kobarid c’è Slavko Gregorčič, mentre presidente di Planinska družina Benečije è Luisa Battistig, entrambi da dieci anni. Nel prossimo decennio si prospetta un ricambio generazionale, con l’afflusso di nuove forze.

La Planinska družina Benečije ha festeggiato i propri 30 anni già a luglio, al rifugio Dom na Matajure. Gli alpinisti di Kobarid si sono, invece, riuniti a festeggiare i propri 70 anni di fondazione sabato, 10 settembre, nella sala della Fondazione Poti miru a Kobarid. A curare la parte culturale è intervenuto il coro Sv. Anton. Dopo avere consegnato i riconoscimenti ai soci meritevoli, in quest’occasione è stato presentato il libro «Kobariški in beneški planinci praznujejo» (in italiano «Gli alpinisti di Kobarid e della Benecia in festa»), scritto da Zdravko Likar. Il volume ripercorre la storia del Planinsko društvo Kobarid e della Planinska družina Benečije. Molto interessanti sono i brevi scritti lasciati dagli escursionisti sui diari lasciati nei bivacchi, nei rifugi e sulle cime della zona. Il nuovo libro contiene anche 70 fotografie e molte notizie riprese da giornali e archivi. È possibile acquistarlo alla Fondazione Poti miru o al negozio «Zrno narave» di Kobarid.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp