Muzej je mesto srečevanja vseh generacij planincev

 
 
Pred tremi leti so v Mojstrani v okviru 16. Aljaževih dnevov, v petek 24. avgusta leta 2007, položili temeljni kamen za Slovenski planinski muzej. Letos pa, v soboto, 7. avgusta 2010, so ga slovesno odprli. Slovenski planinci so si za zanj prizadevali več kot sto let.
Slovenski planinski muzej velja za nacionalni projekt, ki naj bi povezoval celotno planinsko — gorniško, alpinistično, reševalno in vodniško javnost. S tem se Slovenci tudi na področju ohranjanja zgodovinskega spomina postavljamo ob bok velikim alpskim narodom. Triglavska muzejska zbirka je bila skromen začetek; prizadevanja posameznikov na čelu z Avgustom Delavcem in Mirom Erženom pa so obrodila sadove. Tako je sedaj v bližini nekdanje stavbe Triglavske muzejske zbirke, ob vstopu v Triglavski narodni park in dolino Vrat, ki se končuje z mogočno steno Triglava, nov Slovenski planinski muzej – v upanju, da bo postal prizorišče dogodkov in mesto srečevanja vseh generacij planincev, gornikov, alpinistov, pohodnikov in obiskovalcev.
Gornjesavski muzej Jesenice predstavlja zagotovilo, da bo bogata planinska zgodovina slovenskega naroda raziskana in postavljena na ogled čim širšemu krogu obiskovalcev. Vsebinski del projekta je pripravljalo več kot 100 sodelujočih iz 20 javnih zavodov in društev. Na stalni razstavi je od 2100 zbranih predstavljenih več kot 450 eksponatov. Cilj oblikovalcev razstave je bil ustvariti sodobno razstavo, ki bo sledila oblikovalskim trendom ter informacije podajala prijazno in hkrati zabavno. Razstava je interaktivna. Uporabljeni so sodobni avdiovizualnimi pripomočki in najnovejša informacijska tehnologija. Bogato filmsko, fotografsko in predmetno gradivo ter interaktivne vsebine so predstavljene v 11 vsebinskih sklopih. Razstava je delno prilagojena slepim in slabovidnim.

Stalno razstavo bodo dopolnjevali z občasnimi tematskimi razstavami, s prireditvami, predavanji, video-projekcijami, izobraževalnimi (pedagoško, andragoškimi) delavnicami in s predstavitvami najnovejših domačih in tujih planinskih in gorniških dosežkov. V Slovenskem planinskem muzeju bo tudi stalna informacijska točka Triglavskega narodnega parka.
Obiskovalci in pohodniki bodo v informacijski točki Triglavskega narodnega parka in na recepciji muzeja dobili aktualne informacije o vremenskih razmerah v gorah, o odprtosti planinskih koč in domov, vodnikih, planinski opremi, planinskih poteh; pa napotke o varnem gibanju in naravovarstvenem vedenju v gorah; turistične informacije in ustrezno predstavitveno gradivo.
V muzeju je na voljo 1200 m2 površin. V mansardi so namenjene stalni razstavi, v kleti občasnim razstavam, knjižnici in prostorom za pedagoške delavnice in depoje ter v pritličju projekcijski dvorani, informacijski točki Triglavskega narodnega parka, klubski sobi, recepciji s prodajalno spominkov in poslovnim prostorom. Arhitektura stavbe in lokacija objekta omogoča dograditev dodatnega trakta, s katerim bi pridobili več površin za neposredno muzejsko dejavnost. Muzej je zgrajen s sredstvi Občine Kranjska Gora, Evropskih skladov za regionalni razvoj, Ministrstva za kulturo Republike Slovenije in Ustanove Avgusta Delavca. Vrednost investicije, to je izgradnja prve faze skupaj z opremo, je 3,2 milijona evrov. Občina Kranjska Gora je prispevala 2,3 milijona evrov, uspela pa je pridobiti iz Evropskega sklada za regionalni razvoj 1,650 mio evrov. Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije je prispevalo 0,5 milijona evrov. Fundacija Avgust Delavec, v okviru katere so podjetja, planinska društva in posamezniki prispevali svoje donacije, je zbrala 330.000 evrov. Zbiranju sredstev se je že pridružila tudi večina planinskih društev v okviru Planinske zveze Slovenije, ki so prispevala po tri evre na člana. Odziv ostalih društev še pričakujejo.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp