Msgr. Qualizza osemdesetletnik_Mons. Qualizza compie 80 anni

Beneškoslovenski duhovnik in odgovorni urednik Doma msgr. Marino Qualizza slavi 80. rojstni dan. Benečani in vsi Slovenci v Furlaniji Julijski krajini ter v matitični domovini mu ob življenskem jubileju čestitato in kličejo na mnoga leta. Msgr. Qualizza se je rodil se je v Podutani 6. oktobra 1940. Po končanem teološkem študiju na Papeški Gregorianski univerzi v Rimu, je bil posvečen v duhovnika v Vidnu 29. junija 1965. Leta 1969 je doktoriral iz dogmatske teologije le na Gregorijanski univerzi v Rimu. Od leta 1970 do 2014 je bil profesor dogmatike v videnskem bogoslovju in na Višjem inštitutu verskih znanosti v Vidnu, katerega je bil leta 1986 ustanovitelj in kar 25 let ravnatelj. Napisal je številne knjige s teološko vsebino. Od leta 1984 do leta 1987 je bil župnik stolne cerkve v Vidnu. Novinar publicist, od leta 1983 do leta 2000 in od leta 2003 do danes je odgovorni urednik štirinajstdnevnika Dom. Ob nedeljah mašuje v Dreki in ob sobotah daruje sveto mašo v slovenščini v Špietru. V zadnjih letih se je močno prizadeval, da bi v Benečiji prišlo do slovenskega oziroma dvojezičnega katekizma, kar je uspelo in je nedavno prva skupina desetih otrok na Tarčmunu prejela prvo sveto obhajilo.

La Benecia e l’intera comunità slovena si stringono attorno a mons. Marino Qualizza nel giorno del suo ottantesimo compleanno e gli augurano “ad multos annos”. Il sacerdote è nato a San Leonardo, in Benecia, il 6 ottobre 1940. Compiuti gli studi liceali a Udine e quelli teologici a Roma, è stato ordinato il 29 giugno 1965. Conseguito il dottorato in teologia alla Pontificia università gregoriana a Roma, dal 1970 è stato docente di dogmatica nel seminario di Udine. Dal 1984 al 1987 è stato parroco della cattedrale di Udine. Nel 1986 ha fondato l’Istituto superiore di scienze religiose di Udine, che poi ha diretto per 25 anni. Negli anni di docenza ha pubblicato decine di libri e articoli scientifici. Giornalista pubblicista, da molti anni scrive per la Vita Cattolica, ma è soprattutto direttore rsponsabile del quindicinale bilingue Dom (dal 1983 al 2000 e dal 2003 ad oggi). Da molti anni presta servizio festivo a Drenchia e al sabato celebra la santa messa i sloveno a San Pietro al Natisone. Negli ultimo anni si è impegnato molto per l’insegnamento del catechismo in forma bilingue in Benecia.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp