Msgr. Mariu Qualizzi v zahvalo_Ringraziamento a mons. Mario Qualizza

Mario Qualizza webZdi se včera, a je steklo že 17 liet, odkar je v Špietru an Podbuniescu parjeu službo msgr. Mario Qualizza, ki je postau tudi dekan Nediških dolin. Vsi tisti, ki smo ga poznali že priet, smo se veselili, de po msgr. Dionisiju Mateucigu, ki je biu premeščen v Žabnice an na Višarje, je spet paršu ‘an sin Benečije, rojen v Kravarju, v veliki, modri an pobožni družini. Gospod Mario je biu navajen letati po sviete an se pliezati po starmih gorah, takuo smo računali, de bo parložan tudi za naš dekanat, posebno zatuo ki je muoru obdielati dva velika kamuna, ku Špietar an Podbuniesac. Pomislimo, koliko duhovniku je bilo v špietarski fari, ki je štiela nih petnajst kaplanij, ki so potlè postale fare, an kam so paršlè, kàr praktično je g. Mario muoru skarbieti sam za vse, četudi z nedeljskim pomaganjem g. Davida Larica an msgr. Sandra Piussija. Po tarkaj diela, hoje, letanja, skarbì, kàr se že parbližava 80. rojstni dan, ki bo drugo lieto, nie čude, de človek rata buj šibak an moči mu na pomagajo ku mlademu, takuo de se je tudi g. Mario muoru ustaviti an uprašati trajno pomuoč. Pravijo, de puojde živet v Brišča, v faruž tiste vasi, čelih bi se zdielo, de bi bilo buj parmierno ostati le v Špietru, saj so prestori veliki. Kjer pa naj bo, bo uživu tudi hvaležnost an spoštovanje vsieh nas, ki smo z njim sodelovali an vsieh ljudi, ki so bili deležni njega dobruote an čutnega sarca. Sam pisu v začetku, de g. Mario izhaja od velike an pobožne družine. Od vsieh bratru, brez zamie- re te druzih, muoramo imenovati manku adnega, ki ga vsi lepuo poznamo, tele je Bepo, ki je tudi predsednik naše kooperative Most. V tuolim je imeu močnuo podpuoro brata famoštra. Za drugo stvar pa g. Marju muoramo biti posebo hvaležni. Že trečjo lieto imamo vsako saboto mašo po slovensko v špietarski farni cerkvi. Tuole je postalo možno, zak’ je bila stvar sparjeta v pastoralnem svetu, kot značilost našega dekanata. V začetku, se je kazalo, de bo stvar težka, a vse je paršlo h dobremu koncu an gre naprej veselo. Posebno na božično pounočnico se je že dvakrat zbralo tarkaj ljudì, de je bilo veselje samo jih videti. Tuole je liep zaslužek g. Maria, ki tudi za tuole more biti ponosan an veseu. Vsi mi mu želimo zdravje, veselje an Božji žegan.

Marino Qualizza

Dopo 17 anni mons. Mario Qualizza ha lasciato l’incarico di parroco di San Pietro al Natisone, Antro, Brischis ed Erbezzo, nonché quello di vicario foraneo per le Valli del Natisone. Il direttore responsabile del Dom. mons. Marino Qualizza, nell’editoriale gli rivolge un sentito ringraziamento per l’opera svolta e su di lui invoca la benedizione delo Signore, con l’augurio di salute e felicità.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp