Mreža za muzeje in manjšinske jezike_Una rete di musei e lingue minoritarie

V petek, 2. julija, ob 14.00 se je v Beneški palači v Naborjetu odvijal posvet z naslovom Muzeji: živi prostori z živim jezikom, ki so ga organizirali ob 20-letnici zaščitnega zakona št. 482 iz leta 1999. 

Vhod v Etnografski muzeji Beneške palače v Naborjetu/L’entrata del Museo etnografico al Palazzo Veneziano di Malborghetto

Pri njem so sodelovale razne ustanove furlanske, slovenske in nemške skupnosti iz naše dežele. To so: Cjase Cocèl (Fagagna/Feagne), Muzej Sappada (Sappada/Ploden), Muzej Sauris (Sauris/Zahre), Etnografski muzej Bardo, Slovensko kulturno središče Planika (Ugovizza/Ukve), Združenje don Mario Cernet (Valbruna/Ovčja vas) in Kulturno društvo Ivan Trinko (Cividale/Cividât/Čedad). V okviru posveta, ki sta jo moderirala Roberto Dapit z Univerze v Vidnu in Luigia Negro iz Muzea od tih rozajonskih judi, so obravnavali položaj slovenščine, furlanščine in nemščine z njihovimi krajevnimi različicami v muzejih. Spregovorili so Lara Magri, Gianpaolo Gri, Marcella Benedetto, Lucia Protto, Jasna Simoneta in Luigia Negro. Za zaključke je poskrbela koordinatorka projekta, Živa Gruden. Zelo spodbudno je, da so predstavili muzejsko mrežo in podpisali povezano konvencijo.

Dogodek, ki se je odvijal tako v živo kot na platformi Zoom, sta organizirala Inštitut za slovensko kulturo in Muzeo od tih rozajonskih judi pod pokroviteljstvom Občin Naborjet-Ovčja vas, Rezija in Trbiž in s podporo Dežele Furlanije-Julijske krajine.

V muzejih Kanalske doline se prisotnost domačih jezikov, identitet in kulture počasi razširi. V zadnjih letih je bilo narejeno več korakov. Soprisotnost štirih jezikov in kultur, skratka raznih domačih identitet, predstavlja velik potencial za turistično področje, ki bi ga bilo treba vrednotiti. Na to močno stavijo s spodbudnimi rezultati tudi drugje, pomislimo samo na trijezična območja na Južnem Tirolskem, kjer govorijo ladinsko, nemško in italijansko.

Nel pomeriggio del 2 luglio al Palazzo Veneziano di Malborghetto/Naborjet si è svolto il convegno dal titolo «Muzeji: živi prostori z živim jezikom-Musei: spazi vivi con lingua viva», organizzato nel ventennale della legge di tutela delle minoranze linguistiche storiche n. 482/99.

All’iniziativa hanno partecipato molti enti legati alle minoranze linguistiche friulana, slovena e tedesca del Friuli-Venezia Giulia: Cjase Cocèl (Fagagna/Feagne), il Museo di Sappada (Sappada/Ploden), il Museo di Sauris (Sauris/Zahre), Il Museo etnografico di Lusevera-Etnografski muzej Bardo, il Circolo culturale sloveno-Sks Planika (Ugovizza/Ukve), l’Associazione/Združenje don Mario Cernet (Valbruna/Ovčja vas) e il Circolo culturale-Kd Ivan Trinko (Cividale/Cividât/Čedad).

Nel corso dei lavori, moderati da Roberto Dapit dell’Università di Udine e Luigia Negro del Museo della gente della Val Resia, è stata esaminata la situazione nei musei relativa a sloveno, friulano e tedesco, con le rispettive varianti locali. Sono intervenuti Lara Magri, Gianpaolo Gri, Marcella Benedetto, Lucia Protto, Jasna Simoneta e Luigia Negro. A trarre le conclusioni è stata la coordinatrice del progetto, Živa Gruden. Il convegno ha dato modo di presentare una nuova rete museale, sottoscrivendo la relativa convenzione.

A organizzare il pomeriggio di studi, che si è svolto sia in presenza sia on line, sono stati l’Istituto per la cultura slovena-Inštitut za slovensko kulturo e il Museo della gente della Val Resia-Muzeo od tih rozajonskih judi, col patrocinio dei Comuni di Malborghetto-Valbruna/Naborjet-Ovčja vas, Resia/Rezija e Tarvisio/Trbiž nonché col sostegno della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Gradualmente lingue, identità e culture locali stanno ampliando la propria presenza anche nei musei della Valcanale. Molti sono i passi avanti compiuti negli ultimi anni. La compresenza di quattro lingue e culture, ovvero di quattro identità locali, rappresenta un grande potenziale turistico, che andrebbe messo a regime a dovere. Su questo tema hanno da tempo scommesso anche altrove, con risultati molto buoni  – pensiamo solo alle aree trilingui dell’Alto Adige/Südtirol, dove si parlano ladino, tedesco e italiano.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp