1 Giugno 2022 / 1. junij 2022

Močno življenje iz vstalega Kristusa
Tanta vita da Cristo risorto

Živeti »vesoko, pametno, nedolžno, veselo in ljubeznijvo«. Tuole je msgr. Marino Qualizza parporočiu Agati, Stelli, Federicu, Emanuelu, Danielu in Jurju, šestim otrokom, ki hodijo h katekizmu po slovensko in so bli v saboto, 28. maja, par Parvem svetem obhajilu par sveti maši po slovensko v špietarski farni cierkvi. Evharistijo sta darovala msgr. Marino Qualizza in tarčmunski famoštar g. Božo Zuanella, ki ima pod svojem okriljem dvojezični katekizem, za kater skarbi katehetinja Anita Bergnach s pomočjo Vesne Jagodic.

Obie je na začetku za opravljeno dielo še posebno zahvalu g. Zuanella, kakor je zahvalu otroke, družine in vse, ki so parpomali, de je do velikega praznika paršlo. Pozdravu je tudi špietarski famoštar g. Alexandre Fontaine, »Čeglih donas niemamo liepega vremena, liepe ure, tle notri je lepuo. Zuna je slavo in hladno vreme, pa nas toplina Jezusove besiede nagovarja in greje. Liep, veseu dan Gospuodova vnebohoda je. Kristus gre v nebesa, kjer je pravičnost, kjer je veselje, kjer je ljubezen. In smo tudi mi donas z njim, zak’ muormo živiet vesoko. Iti v nebesa pride reč živiet vesoko, pametno, nadužno, veselo in ljubeznivo,« je v pridgi jau msgr. Qualizza. »V telim prazniku, v katerim se srečata s Kristusam, bote parjeli, kakor ste dobili že par karstu, tisto globoko, močnuo življenje, ki parhaja iz Jezusa Kristusa, ki je vstù od martvih, takuo ki smo poslušal’ v Evangeliju,« je poviedu naprej.

Na koncu je o parvem obhajilu poudaru, potriebo tajšnih prazniku, de so vesele družine otruok in je vesela ciela v teli cierkvi naco zbrana naša velika družina. »Zaries moremo iti damu veseli,« je zaključu msgr. Qualizza, ki je spet zahvalu katehetinji Anito in Vesno, in je poudaru zasluge dvojezične šuole in pohvalu nje direktorja Davida Clodiga, tudi zaki je v teli parložnosti, kakor na vsieh velikih slovesnostih spremlju na orgle zbor vierniku, ki ob sabotah hodijo k sveti maši po slovensko. Otroci in njih starši so poskarbieli za berila, prošnje in molitve.

Dario Battaino iz Ažle je vsakemu otroku šenku sarčace, ki ga je nardiu in personaliziru z imenam otroka. Nardiu jih je osam, tudi za lanski parvoobhajenki.

Par maši je biu tudi Gianfranco Topatigh, podpredsednik združenja don Eugenio Blanchini, ki dvojezični katekizem močnuo podperja od vsega začetka. (U. D. – FOTO BLUEFOTO)

Di vivere in modo alto e amorevole, con intelligenza, innocenza e felicità. Così ha raccomandato mons. Marino Qualizza a Agata, Stella, Federico, Emanuele, Daniele e Jurij, i sei bambini che frequentano il catechismo in italiano e sloveno. Sabato, 28 maggio, alla Messa in sloveno nella chiesa di San Pietro al Natisone/Špietar, hanno ricevuto la Prima comunione. A concelebrare la funzione sono stati mons. Marino Qualizza e il parroco di Tercimonte/Tarčmun, don Natale Zuanella. Quest’ultimo è il parroco di riferimento per il catechismo bilingue, curato dalla catechista Anita Bergnach con l’aiuto di Vesna Jagodic.

Oltre a loro due per il lavoro svolto, don Zuanella ha ringraziato anche i bambini, le famiglie e tutti coloro che hanno reso possibile giungere al momento di festa. Ai fedeli ha portato il proprio saluto anche il parroco di San Pietro al Natisone, don Alexandre Fontaine.

«In questa festa, in cui vi incontrate con Cristo, riceverete, come già al Battesimo, quella vita profonda e forte che viene da Gesù Cristo, che è risorto dai morti, come abbiamo sentito nel Vangelo», ha detto mons. Qualizza.

Oltre alle catechiste Anita e Vesna, il monsignore ha ringraziato anche la scuola bilingue di San Pietro al Natisone col dirigente Davide Clodig, che ha tra l’altro accompagnato all’organo il coro dei fedeli, come fa in tutte le feste più solenni. I bambini e i loro genitori hanno curato letture e preghiere.

Dario Battaino, di Azzida/Ažla, ha regalato a ogni bambino un piccolo cuore, personalizzato col suo nome. Ne ha preparati otto, anche per quelli che avevano ricevuto la Prima comunione l’anno scorso.

Tra i fedeli alla Messa ha presenziato anche Gianfranco Topatigh, vicepresidente dell’Associazione/Združenje don Eugenio Blanchini, che supporta il catechismo bilingue fin dall’inizio.