Mladi in kmetijstvo_I giovani e l’agricoltura

V petak 24. maja je biu v šuolskim hramu v Sauodnji občni zbor (ašemblea) Kmečke zveze Videnske province. Po poročilu predsednika Giuseppa Specogne in tajnika Stefana Predana, ki sta govorila o težavah, ki jih imajo kmetje v gorskem teritoriju ter o opravljenem dielu v preteklem lietu in programu za lietošnje lieto, so odobrili obračun za lieto 2012 in proračun za lieto 2013. Natuo so vebrali ljudi, ki bojo pejali naprej Kmečko zvezo v videnski provinci v naslednjih lietah. Potarjeni so bli dosedanji člani odbora Giuseppe Specogna, Eros Vasalli, Luca Manig, Ivan Borghese, Alessia Berra in Giorgio Guion, s katerimi bota sodelovala še novoizvoljena člana Alan Cecutti in Tiziano Carlig. Sledili so pozdravi in razprava, med katero so paršli na dan konkretni problemi, ki jih imajo kmetje v vsakdanjem delovanju. V svojem pozdravu je provincialni predsednik Sso Giorgio Banchig postavu vprašanje glede reforme gorskih skupnosti, par kateri kmetje Kmečke zveze muorajo imiet glavno besiedo, in člena 21 zakona za Slovence, ki predvideva ekonomske pomoči za ekonomsko rast gorskega teritorija videnske province, kjer živi slovenska skupnost. Zatuo ki financiamenti so bli v Rimu oklieščeni, je jau Banchig, naj dežela dopune, kar manjka, in dolože iz svoje bilance. O delovanju in programih čedajske Kmečke zveze ter o problemih in pričakovanjih naših kmetu smo se pogovorili s tajnikam Stefanam Predanam. »V telih zadnjih letih – nam je poviedu Predan – je Kmečka zveza puno zrasla. Imamo parbližno 150 članu«. Število je močnuo zrastlo, zak’ ljudje vidijo, de jim Kmečka zveza zaries pomaga in jim je blizu. »Muoram reč, de imamo dost diela, ampa, so rezultati dobri. Poslušamo vsa vprašanja naših članu in jih gledamo rešiti čim prej in čim boljše.« V teli veliki ekonomski krizi se nimar vič ljudi, predvsem mladih vrača h kmetijstvu. Državni podatki kažejo, de je število ljudi zaposlenih v kmetijstvu raslo za 10%. To seviede vaja tudi za Nediške in Terske doline ter za Rezijo in Kanalsko dolino. »Podatek, ki je za našo zvezo zelo interešant, je, de tudi mladi, ki so se diplomirali, ostanejo doma in začnejo kmetovat, tud če bi dobili dielo v kajšin drugim sektorju.« Seviede je dobro, de se mladi ljudje ukvarjajo s kmetijstvam, ampa’ je treba pazit. »Tela diela – je podčartu Predan – nieso tako lahka in ku vsa diela se jih muorajo ljudje dobro naučiti.« Kmečka zveza daje pomuoč predvsiem s strokovnega vidika. Že deset liet pomaga kmetam pri pisanju projektu. Ne diela pa »samuo« tuole. »Na žalost vidimo, de se ljudje pogosto srečajo predvsem z burokratskimi problemi. Seviede mi jih ne moramo rešiti, ampa v naših uradih smo parpravjeni, de bi olajšali dielo, zak’ smo dost blizu dežele, gorske skupnosti in drugih ustanov, ki nas že deset liet poznajo.« Miesca marča je Univerza v Vidnu organizala srečanje, na katerem so tardil’, de sijati in rediti majhano sadje, na primer jagoce, malince, čarnice, bi pomagalo oživiet gorski teritorij. Tela bi bla liepa parložnost tud’ za kmetje, ki žive par nas. Nekateri člani Kmečke zveze se ukvarjajo že s telin tipam sadja. »Take produkte, če se jih da pardielati na dobrim načinu, parnesejo puno. Ljudje, ki pridejo od zuna, gledajo ušafati pru tele pardielke tle par nas. Se prave, de v tem bi bli naši ljudje uspešni, samuo če potle morejo prodajati tele pardielke doma. Tele je ključ, ki pokaže, če je kmetija uspešna al’ ne«. Seviede, de se ljudje vračajo h kmetijstvu, je zlo dobro za teritorij, ampa’ tudi za turizem. V Nediške doline pride vsako lieto liepo število turistu. »Od nimar mi od Kmečke zveze pravimo, de ne smiemo guorit go mez turizem, če na guormo priet go mez kmetijstvo. Teli sta dvie reči, ki morata iti kupe naprej – je arzložu Predan –. Brez kmetijstva manjka vzdrževanje teritorija. Če nie teritorij privlačen, tud’ turisti se ne parbližajo.« Kmečka zveza peje naprej tudi čezkofinski projekt, ki se kliče »Farmeat«, ki predvideva, de bi kmetijska zadruga v Tolminu uredila klavnico (mačel), kam bojo tudi kmetje iz Benečije vozili žvine klat. Tam bojo riezali mesuo, ga parpravjali in ga vozili na našo stran, takuo de bojo lahko člani Kmečke zveze prodajali mesuo v svojih kmetijah. Tel projekt, ki se ga je pru Kmečka zveza v Čedadu izmislila, je nastau dvie lieta od tega. Glavni partnerji so dežela, mlekarna v Čedadu, kmetijska zadruga v Tolminu, združenje ekoloških, bioloških kmetu v Fjk »Aprobio« in kmetijsko gozdarski zavod Nove Gorice. »Farmeat« je začeu konkretno dielat lan’, parve dni otuberja. Hodil’ bomo po kmetijah pobierat vse podatke, ki nam bojo potle pokazali, kakuo gre naprej živinorejski sektor v naših dolinah. Mislim – je jau Predan –, de bo dau tel projekt dobre rezultate, zak’ prodajati sveže mesuo se splača veliko, an zak’ mislimo, de če bojo kmetje vič dobili, bojo tudi buj parpravljeni arzšieriti njih aktivnost.«

 

Lo scorso 24 maggio a Savogna si è tenuta dell’assemblea dei soci della Kmečka zveza della provincia di Udine, ovvero dell’associazione che raduna gli agricoltori di Valli del Natisone, Valli del Torre, Resia e Val Canale. Il segretario della Kmečka zveza Stefano Predan ha affermato che negli ultimi anni l’associazione ha raggiunto i 150 iscritti. La cifra record è dovuta anche al fatto che a causa dell’attuale crisi economica, sempre più persone decidono di dedicarsi all’agricoltura. «In Italia – afferma Predan –, e questo dato vale anche per la nostra zona, il numero di persone impegnate nell’agricoltura è cresciuto del 10%. È interessante notare che anche alcuni giovani, magari laureati con possibilità di lavoro all’estero o in qualche altro settore, decidono di rimanere a casa e di dedicarsi all’agricoltura».

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp