Ministrica Novak v Ukvah_Il ministro Novak in Valcanale

V prostorih bivše mlekarne v Ukvah se je v petek 22. februarja zvečer odvijal letošnji Dan slovenske kulture, ki so ga tokrat skupno organizirali Slovensko kulturno središče Planika in Združenje Don Mario Cernet – sicer pod pokroviteljstvom Občine Naborjet-Ovčja vas in Gorske skupnosti za Guminsko, Železno in Kanalsko dolino. Večerno prireditev so odprli učenci osnovne šole iz Ukev, ki so pod vodstvom učiteljice Alme Hlede zapeli slovensko in italijansko himno. Povezovalka večera in krajevna kulturna delavka Anna Wedam je na začetku dogodka podčrtala pomen, ki ga ima materni jezik z ene strani za ohranjanje identitete in kulturo posameznika in z druge kot povezovalni element ene skupnosti. Po začetnem uvodu so bili na vrsti nastopi otrok, ki so jih glasbeno povezovali harmonikarja in pianisti glasbene šole Tomaž Holmar. Prvi so nastopili otroci, ki obiskujejo izven šolske tečaje slovenščine na sedežu kulturnega središča Planika: najprej sta mala Matteo in Jessica občinstvu predstavila slovensko abecedo; potem so Anna, Francesca, Mojca, Christian in Janko povzročili smehljaje med prisotnimi preko branja z naslovom »Smeh je pol zdravlja«. Nato so nastopili otroci ukovske osnovne šole, ki so pripravili dve igrici. Prva je bila koroška ljudska »Mojca pokrajculja«, ki so jo pripravili učenci 1. in 2. razreda; potem so bili na vrsti učenci 3., 4., in 5. Razreda z igrico z naslovom »Repa velikanka«. Še posebej je vsekakor prisotne razvedrila in zanimala igrica v narečju z naslovom »Mestni godci«, ki jo je pod režijo Anne Wedam in Hane Kanduth prirejala skupina otrok in odraslih iz Kanalske doline. Kljub temu, da je za glasbene nastope ¡e poskrbela glasbena šola Tomaž Holmar, je proti koncu prireditve z glasbenega vidika postalo še pestreje: po skupini »Mun Gard Quartett« iz Žabnic so namreč nastopili flavtistki Nadia in Theresia in Cerkveni pevski zbor Ukve-Žabnice. Slednji je pod vodstvom Osvalda Erratha zapel pomenljivo pesem »Čej so tiste stezice« – v spominu na čase, v katerih je bilo bolj običajno slišati domačo besedo po cestah krajevnih vasi. Dneva slovenske kulture se je udeležila tudi podpredsednica slovenske vlade in ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Ljudmila Novak, ki je na povabilo Zdru¡enja Cernet 22. februarja bila na prvem uradnem obisku med Slovenci v Kanalski dolini. Ministrica je pohvalila sodelovanje na tromeji ter dejala, da ima to izjemno pozitiven vpliv na sobivanje več narodov v regiji. »Žal v preteklosti ni bilo tako, saj so bili pripadniki manjšin večinoma zatirani in zaničevani. Zdaj so se razmere spremenile in so pripadniki manjšin z dvema ali več kulturama ter znanjem več jezikov v veliki prednosti,« je poudarila.

 

Accettando l’invito dell’Associazione/Združenje Don Mario Cernet, il 22 febbraio è giunta in Valcanale per la sua prima visita ufficiale Ljudmila Novak. I vertici dell’associazione presieduta da Alessandro Oman (anche sindaco di Malborghetto-Valbruna/Naborjet-Ovčja vas) hanno accolto in mattinata il vicepremier e ministro per gli Sloveni nel mondo nei pressi dell’ex valico di Rateče, per poi accompagnarlo ad un incontro col sindaco Renato Carlantoni al municipio di Tarvisio/Trbiž. Assieme all’assessore alla Cultura, Nadia Campana, in questa sede Carlantoni ha ricordato le varie iniziative portate avanti dall’amministrazione comunale nel corso degli anni in un’ottica transfrontaliera, soffermandosi poi sull’apertura degli sportelli rivolti alle tre minoranze linguistiche storiche della Valcanale (friulana, slovena e tedesca) e sull’inserimento delle rispettive lingue nel sistema scolastico del posto. Ljudmila Novak ha rimarcato il valore del multiculturalismo della zona. «Purtroppo non è stato sempre così – ha sottolineato –, infatti gli esponenti delle minoranze sono stati il più delle volte oppressi e disprezzati. Ora le cose sono cambiate e chi conosce due o più lingue è in una situazione di vantaggio». Lasciato il municipio di Tarvisio, la delegazione si è fermata per una breve sosta al cimitero di Valbruna/Ovčja vas – dov’è sepolto il parroco del paese Jurij Prešeren (1805- 1868), fratello del celebre poeta sloveno France – per poi visitare le scuole dell’infanzia e primaria di Ugovizza/Ukve: qui ha potuto sia constatare l’entusiasmo delle docenti Alma Hlede e Lea Jesterle nella trasmissione dello sloveno, sia conoscere meglio le sperimentazioni intraprese. Nel pomeriggio è seguita una breve visita all’esposizione etnografica del Palazzo Veneziano di Malborghetto/Naborjet, per poi dare spazio alla discussione di questioni di maggiore concretezza per la comunità slovena locale (progetti intrapresi, aspettative future). Nei locali del circolo culturale Stella Alpina/Planika il ministro ed il suo staff hanno avuto due distinti colloqui a carattere tecnico: il primo col rappresentante del circolo Stella Alpina, Rudi Bartaloth; il secondo coi vertici dell’Associazione Cernet. Questi hanno motivato il rilancio dell’associazione stessa con la volontà di dare nuovo slancio alle iniziative culturali mirate al mantenimento della lingua e delle tradizioni locali anche attraverso un maggiore coinvolgimento della popolazione e delle istituzioni. Hanno sottolineato, inoltre, la necessità di allargare la loro attività anche ad altri paesi della Valcanale dove è presente la minoranza slovena e la volontà di collaborare con le associazioni impegnate sul fronte della valorizzazione delle ricchezze linguistiche del territorio. Ljudmila Novak ha, quindi, concluso la propria visita partecipando alla Giornata della cultura slovena in programma per la serata.

 

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp