Mateucig je pustil sled_Mateucig ha lasciato una traccia

IMG_1404Prav na god vaškega zavetnika svetega Egidija, v četrtek, 1. septembra, so se v Žabnicah poslovili od monsinjorja Dionisija Mateuciga. Pokojni žabniški župnik in rektor na Marijinem svetišču na Svetih Višarjah se je rodil v Pačuhu (Dreka) 3. decembra 1937.

Žabniška cerkev svetega Egidija je bila polna že za dopoldansko mašo, ki jo je daroval Giuseppe Mateucig, sicer nečak pokojnega monsinjorja Dionisija in sam duhovnik misionar v Združenih državah Amerike. Ob sestrah Anni in Mariji in drugih ožijih sorodnikih pokojnega Mateuciga so že dopoldne bili tudi nekateri domačini.

Ob treh popoldne se je pa pričela pogrebna svečanost, ki se je je ob družini udeležilo zelo veliko število domačinov, prijateljev in faranov iz krajev, kjer je Mateucig v preteklosti služboval: Cussignacco, Forni di Sotto, Sappada in Špietar. Obred, ki se je odvijal v italijanščini, slovenščini in nemščini, sta večjezično popestrila žabniški cerkveni pevski zbor in zbor »Tantum ergo« in proti koncu tudi Pihalna godba iz Kanalske doline. Mašo so sodarovali videnski nadškof Andrea Bruno Mazzocato, upokojeni ljubljanski nadškof Alojz Uran ter gradeški nadškof in nekdanji apostolski nuncij Diego Causero skupaj z dobrimi sedemdesetimi duhovniki iz Furlanije-Julijske krajine, Slovenije in Avstrije. Med prisotnimi so bili trbiški župan Renato Carlantoni, špietarski župan Mariano Zufferli, podutanski župan Antonio Comugnaro in pokrajinski opozicijski svetnik Fabrizio Dorbolò. V pridigi je nadškof Mazzocato opozoril na dejstvo, da je monsinjor Mateucig pustil sled vere in dobrote v vseh ljudeh, ki jih je srečal v svojem življenju. O Mateucigu je ob koncu maše spregovoril tudi upokojeni ljubljanski nadškof Alojz Uran, ki je izpostavil bodisi povezanost rajnega Dionisija do višarske Device bodisi skrb za Višarje, ki ga je do zadnjega trenutka označila. V treh letih, v katerih je pokojnemu pomagal na Svetih Višarjah, naj bi Uran začutil globokost Mateucigeve vere.

Za njegovo delo med ljudmi in pomoč so se Mateucigu zahvalili trbiški župan Renato Carlantoni, direktorja dekanijskih pastoralnih svetov Špietar in Trbiž Simone Bordon in Paolo Marano, poveljnik Prostovoljnega gasilskega društva Žabnice Claudio Sorato in predsednica društva »Pihalna Godba iz Kanalske doline« Aina Sandrini. Luciano Lister je prebral sporočila, s katerimi so minister Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc, Svet slovenskih organizacij in kanalskodolinsko slovensko združenje Don Mario Cernet izrekli sožalje žalujočim za pokojnega čedermaca.

Proprio nella ricorrenza di Sant’Egidio, patrono paesano, l’1 settembre a Camporosso/Žabnice è stato dato l’ultimo saluto a monsignor Dionisio Mateucig. Il defunto parroco di Camporosso e rettore del santuario mariano di Lussari/SveteVišarje era nato a Paciug/Pačuh di Drenchia/Dreka il 3 dicembre 1937.

La chiesa di Sant’Egidio era piena già per la messa del mattino. A celebrare la Messa è stato Giuseppe Mateucig, nipote del defunto e sacerdote missionario negli Stati Uniti. Accanto alle sorelle del defunto, Anna e Maria, e ai parenti già al mattino erano stretti alcuni paesani.

Alle tre si è svolto il funerale, a cui con la famiglia hanno partecipato moltissimi valcanalesi, amici e parrocchiani provenienti dalle località in cui Mateucig ha prestato servizio in passato: Cussignacco, Forni di Sotto, Sappada e San Pietro al Natisone/Špietar. Il rito si è svolto in italiano, sloveno e tedesco ed è stato accompagnato in più lingue dal coro parrocchiale di Camporosso e dal coro «Tantum ergo», nonchè verso la fine dal Gruppo Bandistico Valcanale. A concelebrare la Messa sono stati l’arcivescovo di Udine Andrea Bruno Mazzocato, il vescovo di Lubiana in pensione Alojz Uran e l’arcivescovo di Grado e ex nunzio apostolico Diego Causero assieme a oltre settanta sacerdoti provenienti dal Friuli-Venezia Giulia, dalla Slovenia e dall’Austria. Tra il pubblico c’erano il sindaco di Tarvisio Renato Carlantoni, di San Pietro Mariano Zufferli, di San Leonardo/Svet Lienart Antonio Comugnaro e il consigliere provinciale di opposizione Fabrizio Dorbolò. Nella predica l’arcivescovo Mazzocato ha sottolineato come Mateucig abbia lasciato una traccia di fede e bontà in tutte le persone che ha incontrato nella sua vita. A fine funzione ha parlato di Mateucig anche l’arcivescovo in pensione Uran, facendo risaltare il suo legame con la Vergine di Lussari e la profonda fede che lo accompagnava, percepita da Uran nei tre anni in cui gli ha prestato aiuto a Lussari.

A ringraziare Mateucig per il suo lavoro e aiuto tra la gente sono stati il sindaco di Tarvisio Renato Carlantoni, i direttori dei consigli pastorali foraniali di San Pietro, Simone Bordon e Tarvisio, Paolo Marano, il comandante del Corpo pompieri volontari di Camporosso, Claudio Sorato e la presidente dell’associazione «Gruppo Bandistico della Valcanale» Aina Sandrini. Luciano Lister ha letto i messaggi con cui il ministro per gli sloveni d’oltreconfine e nel mondo Gorazd Žmavc, la Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso e l’associazione slovena valcanalese «Don Mario Cernet» hanno espresso cordoglio ai parenti in lutto per la morte del defunto sacerdote sloveno cosciente.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp