Krajevni jeziki v šolah FJK_Lingue locali nelle scuole del FVG

52360_2panaritiFormazDocentiFriulano9sett14»Dežela namerava v kratkem vzeti v pretres možnost poučevanja manjšinskih jezikov v šolah Furlanije Julijske krajine: uvesti pouk furlanščine, nemščine in slovenščine ni enostavno, saj je za to potrebno pridobiti več pristojnosti s strani države in hkrati imeti na razpolago dovolj denarnih sredstev.« Gre za izjavo deželne odbornice za šolstvo, Loredane Panariti, na celodnevnem izobraževalnem srečanju, ki je bilo 9. septembra v Vidnu posvečeno analizi stanja, sredstvom, novostim in perspektivam Poučevanja furlanskega jezika v šolah v šolskem letu 2014-2015. Posveta, ki ga organizirajo Dežela, Agencija za furlanski jezik Arlef in Deželni šolski urad (DŠU), se je udeležilo veliko število učiteljev furlanščine (v osnovnih šolah občin, v katerih je ta jezik zakonsko zaščiten), krajevnih upraviteljev, docentov in drugih raziskovalcev; prisotni so bili tudi deželni svetniki Eleonora Frattolin, Claudio Violino in Armando Zecchinon. Posegi – ki so jih oblikovali odbornica Panariti, predsednik in ravnatelj Arlef-a, Lorenzo Fabbro in William Cisilino, inšpektorica in referentka za pouk furlanščine pri DŠU-u, Paola Florencig in Paola Cencini, Alessandra Burelli (Univerza v Vidmu), Rosalba Perini in Nidia Batic (obe Arlef) in Daniela Marrocchi (Ministrstvo za izobraževanje, univerzo in raziskovanje) – so izpostavili prednosti in šibkosti poučevanja furlanščine v FJK in hkrati orisali koristi odraščanja in izobraževanja v večjezičnem okolju. Predavatelji so omenili težave s pridobivanjem sredstev za izvedbo kontinuirane didaktične ponudbe. Predstavnica ministrstva je orisala smernice za vsakoletne projekte v korist spoznavanja manjšinskih jezikov (na osnovi zakona št. 482/99); nov razpis bo objavljen oktobra. Beseda je tekla tudi o predsodkih, ki so prisotni v družbi glede poučevanja furlanščine: govori se o pomanjkanju didaktičnega gradiva, čeprav ga je zelo dosti na razpolago; o pomanjkanju docentov, čeprav se jih je za poučevanje prijavilo kar 1.100; o tem, da učenje manjšinskega jezika ovira spoznavanje drugih jezikov, čeprav znanstvene raziskave dokazujejo prav obratno. Strokovnjaki so opozorili na dejstvo, da večjezični otroci znajo boljše selekcionirati pri razmišljanju kaj je važno in kaj ni pomembno. Deželna odbornica Panaritijeva je na srečanju omenila potrebo po večjem sodelovanju z ministrstvom (MIUR) pri izvajanju projektov, ki se tičejo manjšinskih jezikov. V razpravi je prišla jasno do izraza zahteva, da bi Furlanija Julijska krajina morala pridobiti od Rima primarno pristojnost na šolskem področju. (ARC/MCH)

«La Regione in breve valuterà la possibilità di insegnamento delle lingue minoritarie nelle scuole del Friuli venezia Giulia. Introdurre l’insegnamento di friulano, tedesco e sloveno non è semplice, in quanto è necessario ricevere maggiori competenze da parte dello Stato e nello stesso tempo avere a disposizione mazzi finaziari sufficienti». Lo ha affermato l’assessore regionale all’Istruzione, Loredana Panariti, alla folta platea di insegnanti convenuti il 9 settembre all’Auditorium della Regione a Udine per la giornata di formazione sul tema «L’insegnamento della lingua friulana a scuola: stato dell’arte, risorse, novità e prospettive per l’anno scolastico 2014-2015», organizzata da Regione, ARLeF-Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane e Ufficio Scolastico Regionale (USR). «La lingua è un ponte, è un esercizio quotidiano di democrazia», ha evidenziato Panariti, aggiungendo che la diffusione di un qualificato insegnamento delle lingue minoritarie nella scuola permetterà di abbattere anche i residui pregiudiziali che ancora, talvolta, avvolgono le lingue locali. «L’appartenenza a una lingua minoritaria non allontana la conoscenza di altre lingue, anzi ne favorisce l’apprendimento», ha ribadito l’assessore. Panariti ha aperto i lavori della sessione mattutina dei lavori assieme al rettore dell’Università di Udine, Alberto De Toni. Al convegno, introdotto dall’intervento del presidente dell’ARLeF, Lorenzo Fabbro – che ha presentato anche le linee e le azioni specifiche dell’Agjenzie per la scuola –, e moderato dal direttore, William Cisilino, sono intervenute Paola Floreancig e Paola Cencini, ispettore e referente per l’insegnamento del friulano dell’USR; Alessandra Burelli, delegato del rettore per la promozione della lingua e della cultura friulana, che ha presentato il nuovo piano di formazione e di aggiornamento per gli insegnanti di lingua friulana; Rosalba Perini e Nidia Batic, componenti della Commissione valutazione scuola dell’ARLeF. Per il dicastero dell’Istruzione, Daniela Marrocchi ha illustrato le linee ministeriali di indirizzo per le lingue minoritarie, ricordando i criteri di selezione dei progetti finanziati (il nuovo bando uscirà ad ottobre).

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp