Manjšine so zmagale!_Le minoranze hanno vinto!

MiSaJezikovne manjšine v Evropi so zmagale. Ob zaključku postavljenega roka so našteli kar 1.192.165 podpisov. Tudi v Italiji je bil presežen kvorum, ki je znašal 55 tišoč podpisov, saj je pobudoi podprlo 59.320 državljanov.

Do 3. aprila je državljanska pobuda Minority Safe Pack nudila enkratno priložnost, da s svojm podpisom (tudi v elektronski obliki) sami državljani izboljšajo položaj etničnih in jezikovnih manjšin na evropski ravni. Potrebno je bilo zbrati en milijon podpisov evropskih državljanov, tako bodo zavezali Evropsko unijo, da zajamči evropske pravne standarde za zaščito narodnih manjšin.

V četrtek, 29. marca, je pobuda že bila uspešna, saj je bilo 1.046.690 zbranih podpisov! Prvi pogoj – milijon podpisov je tako dosežen.

Drugi kriterij za uspeh državljanske pobude, po katerem bi v najmanj sedmih evropskih državah prekoračiti zastavljeno minimalno število podpisov, je bil izpoljnen 20. marca. Prag so bili tisti dan že dosegli v Romuniji, Latviji in Španiji ter na Madžarskem, Slovaškem, Hrvaškem in Danskem. Nato so svojo kvoto izpolnile tudi Bolgarija, Litva, Slovenija in Italija. Dobre možnosti, da prekoračijo prag, imajo tudi Avstrija, Polska in Italija. Seveda – če do 3. aprila peticijo podpiše čimveč ljudi!

FUEN – Federativna zveza evropskih narodnosti, ki deluje od leta 1949 in ima danes skoraj 90 članic ter predstavlja okoli 400 narodnih in jezikovnih skupnosti, je z državljansko pobudo Minority SafePack začela maja lani.

Med slovenskimi organizacijami v Italiji so k pobudi pristopile stranka Slovenska skupnost (članica FUEN), SSO – Svet slovenskih organizacij, SKGZ – Slovenska kulturno-gospodarska zveza, Primorski dnevnik, tednik Novi glas in naš petnajstdnevnik Dom.

Kje lahko podpišemo?

Preko spleta na spletni povezavi https://ec.europa.eu/citizens-initiative/32/ public/#/, kjer lahko izberemo, da prijavo podpišemo v slovenščini, pri tem pa moramo obvezno izbrati državo, v kateri živimo.

V pisarnah SSO – Čedad, Borgo San Domenico, 78 (od ponedeljka do petka, med 8.30 in 16.30); SSO – Gorica, drev. XX Settembre, 85 (v prvem nadstropju, od 9.00 do 14.00).

Razveseljivo je, da so zastavljen prag 6000 podpisov dosegli tudi v Sloveniji. Pisateljica Ifigenija Zagoričnik Simonovič je v prejšnjih tednih na spletni strani slovenskega PEN kluba apelirala na sodržavljane: »Dodajte svoje podpise na: www.minority-safepack.eu! Evropsko državljansko pobudo lahko podprejo državljani Evropske zveze, ki imajo pravico voliti v Evropski parlament (državljani Republike Slovenije morajo navesti svoj EMŠO enotno matično številko.)« Nato je razlagala: »Glavni cilj pobude je, da EZ/EU sprejme niz pravnih aktov za izboljšanje zaščite oseb, ki pripadajo narodnim in jezikovnim manjšinam, in okrepitev kulturne in jezikovne raznolikosti. To naj vključuje politične ukrepe na področju regionalno govorjenih jezikov in jezikov manjšin, izobraževanja in kulture, regionalne politike, sodelovanja, enakosti, avdiovizualnih ter drugih medijskih vsebin, pa tudi regionalne (državne) pomoči.« Slovenski katoliški tednik Družina je spomnil, da zbiranje podpisov poteka »tudi v luči 70-letnice splošne deklaracije človekovih pravic, ki prevedena v več kot 500 jezikov narekuje, da jezik ni predmet diskriminacije. « Tudi Radio Ognjišče je apeliral na slovenske državljane, naj so solidarni s Slovenci, ki živijo v Furlaniji Julijski krajini v Italiji, na avstrijskem Koroškem, Madžarskem in Hrvaškem, ki bi imeli še en pravni instrument, ki bi ga lahko uporabili v trenutku, ko bi morali uveljaviti svoje pravice, ki so jim zakonsko zagotovljene, a niso izpolnjene.

Le minoranze linguistiche all’interno dell’Unione Europea hano vinto la loro sfida. Ha avuto uno strpitoso successo, infatti, l’iniziativa civica Minority Safepack, che ha offrerto ai cittadini l’occasione di migliorare, con la propria firma (anche elettronica), la posizione delle minoranze etnico-linguistiche a livello europeo. Si trattava di raccogliere un milione di firme con cui impegnare l’Unione europea a garantire standard giuridici europei nell’ambito della tutela delle minoranze etniche. A 12 ore dalla chiusura della raccolta, le firme registate erano 1.192.165. In Italia 59.320 (il quorum per il nostro Paese era di 55 mila).

Giovedì, 29 marzo, l’iniziativa ha già avuto successo, registrando la raccolta di 1.046.690 firme! La prima condizione perché il Minority Safepack abbia successo, quindi, è stata soddisfatta.

Il secondo criterio utile a garantire il successo dell’iniziativa è stato soddisfatto, invece, già il 20 marzo. In almeno sette stati europei bisognava raggiungere un determinato numero minimo di firme, altrimenti tutti gli sforzi già profusi arebbero stati vani. Questa soglia minima è stata già oltrepassata in Romania, Lettonia, Spagna, Ungheria, Slovacchia, Croazia e Danimarca. In seguito il numero minimo di firme è stato raggiunto anche in Bulgaria, Lituania in Slovenia e Italia.

L’Unione federalista dei gruppi etnici europei-FUEN, che opera dal 1949 e che oggi conta circa 90 membri e rappresenta circa 400 comunità etnico-linguistiche, ha intrapreso a maggio l’iniziativa civile Minority Safepack a maggio dell’anno scorso.

Vi hanno aderito: il partito Unione Slovena/Stranka Slovenska skupnost (membro della FUEN), la Confederazione delle organizzazioni slovene/Svet slovenskih organizacij, l’Unione culturale economica slovena/Slovenska kulturno-gospodarska zveza, il quotidiano della minoranza slovena in Italia «Primorski dnevnik», il settimanale della minoranza slovena «Novi glas», il quindicinale della comunità slovena della provincia di Udine «Dom».

Dove si può firmare?

Su internet all’indirizzo https://ec.europa.eu/citizens-initiative/32/public/#/, dove si può anche scegliere di compilare il modulo in sloveno; nel farlo, va obbligatoriamente scelto lo stato di residenza.

Negli uffici della Confederazione delle organizzazioni slovene-SSO di Cividale (Borgo San Domenico, 78 – da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 16.30) e di Gorizia (viale XX Settembre, 85 – al primo piano, dalle 9.00 alle 14.00).

Nelle scorse settimane si sono sollevati diversi appelli a firmare la petizione anche in Slovenia. A fare sentire la propria voce invitando i concittadini a dare il proprio sostegno, sono stati, ad esempio, la scrittrice Ifigenija Zagoričnik Simonovič, il settimanale cattolico sloveno Družina e Radio Ognjišče.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp