Manjšine in deželna avtonomija_Minoranze e autonomia regionale

Igor-Gabrovec2Stranka Slovenska skupnost je pred bližajočimi volilnimi preizkušnjami sklicala Programski kongres z geslom “Protagonisti v prostoru”, ki je zamišljen v obliki daljšega obdobja aktivne soudeležbe sekcij, izvoljenih predstavnikov, članov in somišljenikov. »Programski kongres smo oblikovali še najprej kot niz debatnih večerov, ki jih bomo tekom oktobra in novembra pripravili v sodelovanju s krožkoma Virgil Šček in Anton Gregorčič ter združenjem Don Eugenio Blanchini. Večeri bodo tematsko osredotočeni na aktualnih družbeno-političnih tematikah in z njimi bomo skušali spodbuditi širšo razpravo v okviru naše skupnosti in izven nje« izpostavlja deželni tajnik SSk Igor Gabrovec. Tretji večer (prvi je bil v Gorici na temo tržišča dela, drugi pa v Trstu o pogledih iz Slovenije na zamejstvo) bo na sporedu v petek, 20. oktobra, v večnamenskem središču »San Francesco« v Čedadu z začetkom ob 19.30. Debatno srečanje z naslovom »Aktivna soudeležba zaščitenih skupnosti v javnih upravah in njihova vloga pri zaščiti in ovrednotenju deželne avtonomije« bo namenjeno razpravljanju o tem, koliko in kako so priznane narodno-jezikovne manjšine vključene v sistem upravljanja teritorija tudi v luči prednosti statuta o avtonomiji FJk. Ta se začne pri občinskih upravah in sega skozi Deželo vse do Rima. Uvodoma bo svoj pogled podal deželni tajnik SSk, deželni svetnik in podpredsednik deželne skupščine FJk Igor Gabrovec, ki bo nato vodil pogovor s skupino uglednih in vsestransko raznolikih gostov. Na vabilo Stranke Slovenska skupnost so se že odzvali glavni urednik štirinajstdnevnika Slovencev na Videnskem Ezio Gosgnach, župan v Carlinu in predsednik deželne skupščine furlanske jezikovne skupščine Diego Navarria, profesor geografske politike in gospodarstva na Videmski univerzi prof. Igor Jelen, predsednik Italijanske Unije v Sloveniji in na Hrvaškem Maurizio Tremul ter zdravnik dr. Mario Canciani, ki je tudi občinski svetnik Honsellove uprave in vsestransko družbeno-politično angažiran (več let prireja tudi tečaje slovenskega jezika) v Vidnu. Z njimi bomo skušali razvijati pogled na sedanje stanje in še zlasti na bodočnost naše prisotnosti kot protagonisti tega prostora.

Nel quadro dei dibattiti precongressuali dal titolo «Protagonisti sul territorio», la Slovenska Skupnost organizza, venerdì 20 ottobre alle ore 19.30 nel centro San Francesco di Cividale, un incontro pubblico introdotto e moderato da Igor Gabrovec, segretario regionale della Slovenska skupnost e vicepresidente del Consiglio regionale del FVG sul tema “Coinvolgimento attivo delle comunità linguistico-nazionali nella pubblica amministrazione ed il loro ruolo nella tutela e valorizzazione dell’autonomia regionale”. Interverranno: Ezio Gosgnach, giornalista, caporedattore del quindicinale Dom; Diego Navarria, sindaco di Carlino, Presidente dell’Assemblea della Comunità linguistica Friulana; Igor Jelen, professore di Geografia economico-politica dell’Università di Udine; Maurizio Tremul, presidente dell’Unione italiana della Slovenia e della Croazia; Mauro Canciani, consigliere comunale di Udine, attivo nell’associazionismo. La serata si svolgerà in collaborazione con l’associazione Don Eugenio Blanchini.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp