Maša po slovensko_Messa in sloveno

Kot vsaka sabota jutri ob 19. v farni cierkvi v Špietru bo sv. maša po slovensko. Mašo, ki vaja za nediejsko, bo daroval g. Lovro Petricig. Na razpolago bojo tudi berila, ki jih parpravlja zadruga Blankin. Mašo v slovenskim jeziku so vprašali na posebni vižo planinci, člani Planinske družine Benečije in Cai Nediških dolin. Pomembno je za našo skupnost imieti mašo po slovensko. Tuole je lepuo tudi za učence dvojezične šuole, ki imajo veronauk po slovensko, a potlè v ciekvi čujejo le italijansko besiedo. A slovensko mašo se želi puno vierniku iz Nediških dolin in domačih ljudi, ki so se preslili v bližnje furlanske vasi. Na smiemo pozabit, de se je slovenski jezik v Benečiji ohranu po zaslugi domačih duhovniku, zatuo ki so bli zmieran prepričani, de ima kristjanska viera korenine v slovenski kulturi in adna rieč na more preživieti brez te druge. Prù zaradi tuolega so bli preganjani. Pru lietos se spomnimo 80 liet prepovedi slovenskega jezika v cierkvah videnske nadškofije. Lieta 1933 je fasištični režim celuo prepoviedu moliti, pieti, pridgati in učiti katekizem po slovensko.

Domani alle ore 19 nella chiesa parrocchiale di S. Pietro al Natisone si terrà la santa messa in lingua slovena. A disposizione anche le letture curate dall’associazione Blanchini di Cividale. La messa, che verrà celebrata da don Lovro Petricig, è stata fortemente voluta dai membri della Planinska družina Benečije e dal Cai-Valli del Natisone.

 

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp