V Špietru maša po slovensko_Ogni sabato messa in sloveno

Od 7. šetemberja naprej se bo varnila vsako saboto ob 7. uri zvičer v farni cierkvi v Špietru sveta maša po slovensko. Vajala bo za nediejsko. Mašo v slovenskim jeziku so vprašali na posebni vižo planinci, člani Planinske družine Benečije in Cai Nediških dolin. Pomembno je za našo skupnost imieti mašo po slovensko. Tuole je lepuo tudi za učence dvojezične šuole, ki imajo veronauk po slovensko, a potlè v ciekvi čujejo le italijansko besiedo. A slovensko mašo se želi puno vierniku iz Nediških dolin in domačih ljudi, ki so se preslili v bližnje furlanske vasi. Na smiemo pozabit, de se je slovenski jezik v Benečiji ohranu po zaslugi domačih duhovniku, zatuo ki so bli zmieran prepričani, de ima kristjanska viera korenine v slovenski kulturi in adna rieč na more preživieti brez te druge. Prù zaradi tuolega so bli preganjani. Pru lietos se spomnimo 80 liet prepovedi slovenskega jezika v cierkvah videnske nadškofije. Lieta 1933 je fasištični režim celuo prepoviedu moliti, pieti, pridgati in učiti katekizem po slovensko. Dobro je, de 80 liet potlè se slovenska maša vrača v Špietar. Mašo po slovensko ob sabotah bo molu g. Lovro Petricig iz Podbarnasa. Na razpolago bojo bukvaca z molitvami, ki jih je izdalo združenje Blanchini.

Dal 7 settembre, ogni sabato alle ore 19, nella chiesa parrocchiale di San Pietro al Natisone riprende la messa in lingua slovena, celebrata da mons. Lovro Petricig. La messa è stata fortemente voluta dai membri della Planinska družina Benečije e dal Cai-Valli del Natisone. A disposizione dei fedeli ci saranno i libretti con le preghiere, pubblicati dalla cooperativa Blanchini.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp