Gli sloveni salutano il Giro d’Italia_Slovenski pozdrav Giru d’Italia

IMG_0782

«La scuola bilingue di San Pietro saluta il Giro d’Italia», questa è la scritta in italiano e sloveno che, sovrastata dal disegno (curato dallo studio Sintesi di Trieste), campeggia sulla maglia rosa con la quale gli alunni dell’Istituto Comprensivo bilingue di San Pietro salutano la 13a tappa del Giro d’Italia.

L’iniziativa, attraverso la quale si vuole evidenziare la presenza della comunità slovena sul territorio attraversato dalla carovana rosa, si affianca all’inserzione sulla «Gazzetta dello sport» con il quale «Gli sloveni in Italia danno il benvenuto al Giro in Benecia».

La comunità slovena è parte integrante del territorio e lo dimostra a livello nazionale attraverso queste due iniziative, frutto di un’azione congiunta e presentate il 19 maggio in conferenza stampa nel centro multimediale »Smo« a San Pietro al Natisone/Špeter dai presidenti delle organizzazioni promotrici: Ivan Peterlin dell’Unione dei circoli sportivi sloveni-Zsšdi, Rudi Pavšič dell’Unione culturale economica slovena-Skgz e Walter Bandelj della Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso.

«In occasione della tappa del Giro d’Italia nelle valli del Natisone e del Torre, venerdì 20 maggio, abbiamo programmato delle iniziative per rendere visibile la presenza della comunità di lingua e cultura slovena insediata nelle località attraversate dalla carovana rosa, affinché la specificità culturale del territorio venga conosciuta in tutta Italia e oltre, hanno detto i tre presidenti.

In alcuni punti chiave del percorso ci saranno tifosi con cartelli di incitamento e saluto in lingua slovena. Particolarmente significativa sarà la presenza della Planinska družina Benečije e di altre associazioni sportive slovene al Gran premio della montagna di Matajur, dove i corridori passeranno verso le ore 14».

«Dvojezična šola iz Špetra pozdravlja Giro d’Italia». Ta napis lahko v italijanščini in slovenščini beremo na majici, s katero učenci špetrskega dvojezičnega šolskega zavoda pozdravljajo 13. etapo vsedržavne italijanske dirke Giro d’Italia. Nad napisom je na majici še risba, ki jo je uredil tržaški grafični atelje Sintesi.

S tovrstno pobudo nameravajo izpostaviti prisotnost slovenske skupnosti na ozemlju, po kateri se bo povorka kolesarjev peljala. Sorodna pobuda je oglas «Slovenci v Italiji pozdravljamo Giro v Benečiji», ki ga bodo objavili na športnem časopisu «Gazzetta dello sport».

Slovenska skupnost je sestavni del teritorija in to pokaže na državni ravni s tema dvema pobudama, ki sta sad skupnega delovanja. S tiskovno konferenco v špetrskem multimedijskem centru «Smo» so 19. maja pobudi predstavili predsednik Zveze slovenskih športnih društev v Italiji, Ivan Peterlin, Slovenske kulturno gospodarske zveze, Rudi Pavšič, in Sveta slovenskih organizacij, Walter Bandelj. Prav te organizacije so spodbudile nastajanje dveh pobud ob Giru.

»Za etapo kolesarske dirke Giro d’Italia v Nediških in Terskih dolinah, ki se bo odvijala v petek, 20. maja, smo načrtovali pobude, da bi vidno opozorili na prisotnost slovenske skupnosti, ki živi v krajih po kateri se bo roza povorka peljala. Tako bodo kulturno specifičnost teritorija spoznali po celi Italiji in tudi v širšem prostoru, so dejali trije predsedniki.

Na nekaterih ključnih točkah po trasi bodo navijači s transparenti in pozdravi v slovenščini. Posebnega pomena bo prisotnost Planinske družine Benečije in drugih slovenskih športnih društev na tekmovanju Gran premio della montagna v Matajurju, skozi katerega se bodo kolesarji vozili okrog 14.00«.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp