La Festa del Carmine a Masarolis_Karmelska Mati Božja v Mažeruolah

8Procesija v MazeruolahIn vista della festa della Madonna del Carmine, a Masarolis/Mažeruola fervono i preparativi. Nella piccola borgata montana del Comune di Torreano, dove – come a Tamoris/Tamora, Reant/Drejan, Costa/Podgrad – si parla il locale dialetto sloveno, quest’anno la festa sarà celebrata proprio il giorno della ricorrenza, ossia domenica, 16 luglio.
Nonostante la chiesa paesana sia intitolata a Santa Maria ad Nives, che ricorre il 5 agosto, la comunità di Masarolis è molto devota alla Madonna del Carmine, soprattutto perché il paese custodisce una sua statua lignea molto preziosa, risalente al 1899. Nella giornata della festa, come da tradizione, alle 16.00 la statua sarà portata a spalle in processione per le vie del paese. A farsi carico dei suoi due quintali abbondanti saranno 4 persone; la processione sarà accompagnata dalla melodia che dal campanile i tonkači faranno intonare alle campane.
Come molti altri paesi della Slavia Friulana, anche Masarolis è un paese di emigranti. Molti di loro, fino a pochi decenni fa, rientravano in paese proprio per la festa della Madonna del Carmine. Oggi gli emigranti che rientrano sono meno e la festa è cambiata, ma è rimasta fedele a se stessa.
Oltre che nella processione, l’aspetto religioso è sempre presente con la Messa solenne, che quest’anno sarà celebrata alle 11.00. Tra i canti che saranno eseguiti, ci sarà anche quello sloveno «Ti o Marija», che si collega alla passata presenza del dialetto sloveno nelle funzioni religiose. Un tempo a Masarolis i canti in sloveno erano molti di più e lo sloveno stesso era, nell’ambito della vita religiosa locale, la lingua anche delle prediche e del catechismo.
Il resto del programma di domenica 16 è molto variegato. Accanto all’offerta gastronomica, attiva dalle 10.00, dal mattino gli stand di Magia delle Mani proporranno arti manuali, antichi mestieri e prodotti tipici. Sempre in mattinata, i visitatori potranno, inoltre, andare in cerca di erbe accompagnati nei dintorni di Masarolis, mentre per tutta la giornata si terranno dimostrazioni di fienagione. Sia alle 10.30 sia alle 17.00, invece, presso l’antico lavatoio del paese ci si potrà cimentare nel lavare i panni coi saponi fatti in casa. Nel pomeriggio ci sarà spazio anche per attività rivolte ai più piccoli, come i laboratori per produrre piantine grasse in pasta di mais e la possibilità di girare il paese su un calesse trainato da un pony. Subito dopo la processione con la statua della Madonna del Carmine, la banda di Orzano si esibirà in un concerto, mentre in serata seguiranno tombola e musica.
Il ricavato della manifestazione, organizzata da un gruppo di paesani in collaborazione con l’associazione Magia delle Mani e col patrocinio del Comune di Torreano, sarà devoluto in favore della sala del centro sociale legato alla parrocchia. (Luciano Lister)

8Karmelska Mati Bozja1V Mažeruolah se pripravljajo na praznik Karmelske Matere Božje. V majhni gorski vasi nad Tauarjano, kjer prav kot v Tamorah, Drejanu in Podgradu govorijo slovensko narečje, se bodo praznovanja odvijala prav na god Karmelske Matere Božje, oziroma v nedeljo, 16. julija.
Kljub temu, da je vaška cerkev posvečena Mariji Snežni, ki goduje 5. avgusta, je možerska skupnost zelo navezana na Karmelsko Mater Božjo. V vasi namreč ohranjajo dragocen leseni kip Marije z Detetom iz leta 1899. V nedeljo bodo tudi letos ob 16.00 s kipom šli v procesiji po vasi. Kip, ki tehta dva stota; bodo v procesiji nosili štiri osebe. Med procesijo bodo iz zvonika odmevale melodije vaških tonkačev.
Kot številne druge vasi v Benečiji so tudi Mažeruola vas izseljencev. Do pred nekaterimi desetletji se je veliko izmed njih v vas vrnilo prav pred praznikom Karmelske Matere Božje. Dandanes se v vas za praznik vrne manj izseljencev in praznik se je spremenil, a je ostal zvest samemu sebi.
Verski značaj je zaznaven v procesiji in v slovesni maši, ki jo bodo letos darovali ob 11.00. Med pesmimi, ki jih bodo med mašo izvajali, bo tudi slovenska pesem z naslovom »Ti o Marija«. Pesem je povezana s preteklo rabo domače slovenščine med verskimi obredi. V Mažeruolah se je nekoč pelo slovensko mnogo več; v okviru vaškega verskega življenja je pa domače slovensko narečje bil jezik pridige in katekizma.
Ostali del programa bo zelo pester. Ob domačih dobrotah, ki jih bodo ponudiliže od 10.00, bodo turistom že dopoldne na voljo stojnice društva Magia delle Mani. Tam bodo predlagali ročne dejavnosti, pokazali stara dela in ponudili tipične izdelke. Vedno dopoldne bodo obiskovalci s spremljevalci lahko šli pobirat zeljišče v vaško okolico. Med dnevom bodo med drugim pokazali, kako so nekoč kosili travo. Ob 10.30 in 17.00 bodo pri starem vaškem lavorju prali perilo z milom, ki so ga izdelali doma. Popoldne bodo tudi predlagali dejavnosti za otroke, kot na primer delavnice in vožnje na koleslju, v katerega bodo vpregali poni. Po procesiji s kipom Matere Božje bo nastop Godbe iz Orzana. Zvečer bosta tombola in glasba.
Prireditev organizira skupina Možercev v sodelovanju z društvom Magia delle Mani in pod pokroviteljstvom Občine Torreano. Z denarnimi sredstvi, ki jih bodo zbirali, bodo obnovili dvorano župnijskega družbenega centra.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp