Kristjani po zgledu Terezije Dush_Cristiani come Teresa Dush

V nediejo, 6. šetemberja, bojo v Porčinju praznovali 165. oblietnico Marijinih parkazovanj. Lieta 1855 se je v tisti slovenski vasi v kamunu Ahten trikrat mali Tereziji Dush parkazala Devica Marija. Bluo je 8., 27. an 30. šetemberja. Mati Božja je s čičico seviede guorila v domačem slovenskem dialektu, saj je Terezija poznale le tist jezik. Tudi zaradi tega v beneško vasico parhaja vse vič slovenskih ruomarju. Ob 11.15 bo slovesna sveta maša, ki ji bo presedovau škof msgr. Norberto Mtega.

V nediejo, 16. vošta, so se zmisnili Terezje Dush ob 150. oblietnici smarti. Mašavu je videnski nadškof msgr. Andrea Bruno Mazzocato.

Izhajajoč iz evageljske pripovedi o kanaanski ženi, ki je zaradi svoje velike vere par Kristusu izprosila zdravje za svojo hčer, je msgr. Mazzocato jau, de »potrebujemo, kristjane, ki se bojo obnašali po zgledu Kaanajanke in Tereze Dush.« Podčartu je pomien preprostosti in ubuoštva desetlietne čičice, ki pa je bla zatuo parpravljena sprejeti Jezusovo sporočilo. »Danes smo pa prepričani, de smo zadost sami sebe, de na potrebujemo vič ne Božje besede ne molitve. « Mati Božja se je lieta 1855 trikrat parkazala Tereziji Dušh v Dolini pod vasjo in v farni cerkvi in se z njo pogovarjala po slovensko, saj kronike poročajo, de je čičica guorila in zastopila samuo domači dialekt. Parporočila ji je, naj se na diela ob nediejah in drugih praznikah, in naročila, naj tuole povie vsiem vasnjanam. Doložla je, de je trieba spoštovati post in vigilijo in vprašala, naj ljudje genjajo kleti, kier so garde besiede, zlo velik grieh, ki Boga žali. Mati Božja je poviedala tudi, da če se sviet ne spreobarne in rata buojši, lakote in boliezni na bo konca.

Terezijo so cerkvene oblasti hitro pejale proč od vasi, natuo je ratala munja, redovnica Božje previdnosti par svetem Luigijem Scrosoppijem v Vidnu, pod imenam Marija Hozana, in mlada umarla 16. vošta 1870, kàr nie bla dopunila še 25 liet.

Domenica, 6 settembre, a Porzus/Porčinj sarà festa nel 165° anniversario delle apparizioni mariane. Nel 1855, infatti, nel borgo montano del comune di Attimis la Vergine Maria apparve alla piccola Teresa Dush per tre volte, l’8, il 27 e il 30 settembre. Viene da sé che Maria parlò a Teresa in dialetto sloveno porzusano. Non poteva essere altrimenti, visto che era l’unica lingua che Teresa parlava. Anche per questo sempre più pellegrini di lingua slovena salgono a Porzus.

D0menica, 6 settembre, alle 11.15 sarà officiata una Messa solenne, presieduta dal vescovo mons. Norberto Mtega.

Domenica, 16 agosto, Teresa Dush è stata ricordata nel 150° anniversario della sua morte. A officiare la Messa è stato l’arcivescovo di Udine, mons. Andrea Bruno Mazzocato.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp