Škratac Duluka an druge pravce_Il folletto Duluka a San Pietro

»Svet Miklouž an Sveta Lucija sta bla že pustila njih šenke tu košpacah od otruok od usieh vasi. Zimski mraz je biu zalediu studence od doline an slana se je laščiela če po travi an če po zorani zemjì. Go na korcah od Trogarjovega hrama škratac Duluka je lietu an skaku ku nimar an ku nimar je guoru z usakin, ki je šu at tode. “Ka’ gledaš?” ga je uprašala mačka, ki ga je videla se obračat oku an oku go’ na čime nape. “Gledan, če se bliža kajšna magla snega, pa je use takuo jasno!” je jou Duluka. “Zima bo še duga, priet al potle pade an snieg,” mu je odguorila mačka, ki se je bla usednila ta pod napo. “Preca bo Božič – je jou Duluka – an če bo s sniegan, bo use na druga rieč! Tiči od brega pridejo du vas an jest bon mu guorit z usimi brez utrudit nobednega; jest bon balinu grabce an otroc bojo balinal’ mačke an ti stari boju veseli, čeglih boju gundulal’. S sniegan use rata buj lepuo. Antadà, du hiš skuhajo močink, ki je to narbuojš jedilu na sviete.” “Ja, ja – je jala mačka – , moriš skakat an bleukat tarkaj, ki češ: na bo snega, deni se sarce u mieru.”« De bi viedeli, al’ bo za Božič snieg, muorta prebrat pravco Škratac Duluka an Velikaž Duganoga, ki jo je napisala Ada Tomasetig. Ušafata jo v bukvah za otroke Škratac Duluka an druge pravce, ki jih je izdala zadruga Most. Predstavili jih bojo v nediejo 9. dičemberja ob 15. uri v telovadnici (paleštri) sriednjih šuol v Špietru znotra božičnega sejma, ki ga parpravlja pro loko Nediške doline. V bukvah je sedan zimskih pravc: Befana, Škratač Duluka an ardeč košpac, Duluka se je bou hude zime, Škratac Duluka an Velikaž Duganoga, Snieg, Svet Miklouž an škratac Duluka, Kuo je Svet Miklouž zaspou. V domačim slovenskim jeziku, ki ga guorè v Sarženti, jih je napisala Ada Tomasetig, v italijanski jezik jih je prevedla Ilaria Banchig. Lepe ilustracije je namalala Linda Cudicio. Grafično je bukva oblikovala Sonia Cuzzolin. Ada Tomasetig je zelo poznana za pisanje pravc. Narpriet je prepisala tiste, ki so ji jih pravli mama in tata, kàr je bla čečica, in je zbrala tiste, ki so jih poznali te stari po vasi. Puno jih je publikala. Napisala je tudi pravce, ki jih je sama vekuštala a so tesnuo povezane z domačimi kraji in beneško tradicijo. Vse tiste, ki so zbrane v novih bukvah, so nove. Zatuo so bukva Škratac Duluka an druge pravce dobro branje in pravi božični šenk za otroke pa tudi za te velike.

Domenica 9 dicembre, alle 15 nella palestra delle scuole medie a San Pietro al Natisone, verrà presentata la nuova raccolta di fiabe dal filo conduttore invernale scritte da Ada Tomasetig. Il libro, edito dalla cooperativa Most di Cividale, si intitola «Škratac Duluka an druge pravce/Il folletto Duluka e altre fiabe». I sette racconti sono ambientati nelle meravigliose Valli del Natisone dove il folletto vive e interagisce con persone, animali e ambiente. Le fiabe sono state scritte da Ada Tomasetig nel dialetto sloveno di Sorzento e sono state tradotte in italiano da Ilaria Banchig. Le illustrazioni sono opera di Linda Cudicio, mentre il progetto grafico è di Sonia Cuzzolin. La presentazione avrà luogo all’interno del mercatino di Natale organizzato dalla pro loco «Nediške doline», nell’ambito del laboratorio per i bambini. Sarà presente l’autrice.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp