Kraljico Evrope počastilo veliko število ruomarju iz treh dežel

 
 
V nediejo 3. otuberja bo na Višarjah končalo jubilejno lieto ob 650. oblietnici, od kar je, kakor prave staro izročilo, nieki pastier iz Žabnic najdu izgubljene ovce na varhu Višarij, ki so klečale okuole niekega garma. V garmu je ušafu leseno podobo Matere božje, ki jo je nesu famoštru v Žabnice a drug dan se je podoba čudežno varnila na Višarje. Spet so jo nesli v Žabnice, pa trečji dan se je nazaj znašla na Višarjah. Obveščen od žabniškega famoštra je oglejski patriarh Ludvik della Torre ukazu, naj se na kraju, kjer so ušafal’ podobo, postavijo kapelico.
Od tekrat so se neštieti vierniki iz Slovenije, Furlanije in Koroške napotili po ruomarski stazì, de bi na varhu gore častil’ Mati Božjo – Kraljico Evrope, kakor jo donas kličejo, zauoj ki k nji parhajajo pripadniki treh velikih evropskih kultur- slovanska, latinska in germanska.
V nediejo 3. otuberja bo ob 10.30 sveta maša, kateri bo sledila precesija okuole varha višarske gore. Tisti dan se bo zaparlo jubilejno lieto in tud ruomarska sezona, ki je vidla, kakor je poviedu rektor svetišča mons. Dionisio Mateucig, veliko udeležbo slovenskih, furlanskih in koroških ruomarju, ki so obiskali svetišče in užival’ popolni odpustak.
Jubilejno lieto se je odparlo v nediejo 27. junja s slovesno sveto mašo, ki so jo pred velikim številam vierniku iz Furlanije, Slovenije in Koroške daroval’ videnski nadškof Andrea Bruno Mazzocato, častni ljubljanski nadškof Alojz Uran ter škofa Alois Schwarz iz Celovca in Metod Pirh iz Kopra ter številni duhovniki iz treh dežel.
Velika slovesnost je bla tud za Rožinco, kàr je videnski nadškof mašavu pred številnimi vierniki, ki so paršli častit Mati Božjo na nje narbuj velikem prazniku, se prave, kàr je bla v nebuo vzeta in kronana ko kraljica nebes in zemlje. V tisti parložnosti je nadškof Mazzocato požegnu mramorju križ, ki ga je ob ruomarski poti postavlo društvo Navarca iz Aiella in ga darovau avtor sam Eligio D’Ambrosio. Gre za spomenik »Iter aquileiense – Nebeška pot«, se prave ruomarske poti od Ogleja do Višarij. Nebeška pot, dolga 200 kilometru, od Ogleja gre skuoze furkanske in slovenske vasi: Aiello, Čedad, Stara Gora, Mažeruola, Brezje, Rezija in Žabnice. Parvič jo je štier lieta od tega prehodilo 35 ruomarju. Kàr so paršli na Višarje, so odkril lepo sončno uro, meridiano, ki stoji na zunanjem zidu prezbiterija. Lietos so pa odkril’ ruomarski spomenik po modelu oglejskega križa. Pred njim so položli napise v slovenskem, italijanskem in niemškem jeziku: Slovenski takole zveni: »Duša romarska, vedi, da so te tvoje noge pod Marijinim milim pogledom vodile po oglejski poti, po stopinjah narodov, ki prepletajo različne jezike. Duša pogumna, ki si zapustila svoj dom čeprav za kratek čas — Duša zvesta, ki si premostila popoltne težave četudi lahke — Duša veselja, ki si dosegla svoj cilj čeravno začasno — Sprejmi voščilo miru, ki ga daje kraj, naj te vodi vse dni tvojega življenja«.
Naj povemo še, de bo podoba višarske Matere Božje ‘ruomala’ v Rim, kjer jo bo ‘sparjeu’ in počastiu papež Benedikt XVI. Novico je dau predsednik društva Furlanu (Fogol‰r furlan) v Rimu Adriano Degano, ki je oznanu de bo ‘ruomanje’ 10. novemberja, kàr se bojo v dvorani Pavel VI. zbral’ predstavniki vsieh furlanskih ‘Fogolarju’ v Italiji.
Na naše vprašanje, kakuo bo potiekalo telo ruomanje, mons. Dionisio Mateucig nam je odgovoriu, de se bo povezu z rimskim Fogolarjam in de nam bo znu poviedati točne novice v prihodnjih dneh.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp