Koroška in Primorska sta skupaj zapeli_Koroška e Primorska in canto

V nedeljo, 17. marca, popoldne se je na Trbižu odvijala pevska revija Koroška in Primorska pojeta 2019. V mestnem kulturnem centru so letos nastopili mešani pevski zbor Vrtojba, moški pevski zbor Šempeter in združeni mešani pevski zbor Repentabor iz Slovenije ter tamburaški zbor Loče, kvintet Donet in mešani pevski zbor Jakob Petelin Gallus iz Avstrije.

Na glasbeni prireditvi, ki jo že nekaj let soustvarjajo organizacije in ljudje z območja ob tromeji, sta povezovalki Elisa Kandutsch in Mojca Gerdol razmišljala tudi o tem, kako lahko jezikovne manjšine igrajo vezno vlogo med državami v združeni Evropi.

Svoje pri tem v Kanalski dolini prispeva slovenščina ob ostalih priznanih manjšinskih jezikih, nemščini in furlanščini, ki jih tam govorijo ob italijanščini. Ravno na to v Kanalski dolini mislijo, ko prosijo za uradno priznanje večjezičnega pouka, ki ga že dve leta izvajajo v šoli v Ukvah.

Pozdravila sta občinstvo in organizatorjem čestitala za sodelovanje tudi predsednik Krščanske kulturne zveze, Janko Krištof, in vodja sektorja za Slovence v zamejstvu na Uradu Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, sekretar Robert Kojc. Nastopajočim zborom sta ob petdesetletnici pevske revije Primorska poje podelila priznanje Zveze pevskih zborov Primorske.

Letošnjo izvedbo revije Koroška in Primorska pojeta sta soorganizirala združenje Don Mario Cernet in slovensko kulturno središče Planika v sodelovanju s Krščansko kulturno zvezo iz Celovca, Zvezo slovenske katoliške prosvete iz Gorice, Zvezo slovenskih kulturnih društev, Zvezo cerkvenih pevskih zborov, Zvezo pevskih zborov Primorske in Javnim skladom Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. (l. l.)

Nel pomeriggio di domenica, 17 marzo, a Tarvisio/Trbiž si è svolta la rassegna corale Koroška in Primorska pojeta 2019. Al centro culturale si sono esibiti,  quest’anno, i cori di Vrtojba, Šempeter e Repentabor dalla Slovenia, nonché il gruppo di tamburizze di Latschach/Loče, il quintetto Donet e il coro Jakob Petelin Gallus dall’Austria.

Alla manifestazione, da alcuni organizzata da enti e singoli attivi sull’area di Italia, Austria e Slovenia a ridosso del triplice confine, le moderatrici Elisa Kandutsch e Mojca Gerdol hanno espresso una riflessione su come anche le minoranze linguistiche possano giocare un ruolo di collegamento tra gli stati dell’Europa unita.

A questo in Valcanale contribuisce anche lo sloveno, accanto alle altre lingue minoritarie parlate oltre all’italiano in Valcanale, il tedesco e il friulano. E a questo collegamento, in Valcanale, si pensa nel richiedere un riconoscimento ufficiale per l’insegnamento plurilingue, già da due anni in attuazione nel plesso scolastico di Ugovizza/Ukve.

Salutando il pubblico, hanno espresso un plauso per la collaborazione anche il presidente della Krščanska kulturna zveza di Klagenfurt, Janko Krištof, e il dirigente responsabile per gli sloveni d’oltreconfine all’Ufficio governativo della Repubblica di Slovenia per gli sloveni d’oltreconfine e nel mondo, il segretario di stato Robert Kojc. Nel cinquantennale della rassegna corale Primorska poje, le due personalità hanno consegnato ai cori un riconoscimento a nome dell’unione dei cori della Primorska Zveza pevskih zborov Primorske.

L’edizione di quest’anno della rassegna corale Koroška in Primorska pojeta è stata organizzata dall’Associazione/Združenje Don Mario Cernet e dal Centro culturale sloveno Planika in collaborazione con le organizzazioni Krščanska kulturna zveza (Klagenfurt), Unione culturale cattolica slovena-Zskp (Gorizia/Gorica), Unione dei circoli culturali sloveni-Zskd, Unione dei cori parrocchiali sloveni-Zcpz e Zveza pevskih zborov Primorske e col fondo pubblico della Repubblica di Slovenia Javni sklad Republike RS za kulturne dejavnosti.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp