Konec katehetskega leta_Anno catechistico al termine

Otroci, ki obiskujejo dvojezični katekizem v okviru pastoralnih dejavnosti župnije Sauodnja, so v soboto, 11. maja, po slovenski masi v Špietru ob materinskem dnevu poklonili vsak svojo vrtnico Materi Božji. Pri prošnjah so prosili Boga, naj skrbno varuje vse matere, da bodo lahko ljubeznivo skrbele za svoje sinove in družine. Pri zahvalah pa so se zahvalili za neizmerno ljubezen vseh mater do svojih sinov. Msgr. Marino Qualizza je opozoril otroke, da mora biti ljubezen vedno dvosmerna, zato da se lahko nekje sreča in objame. Katehetsko leto se bliža zaključku. 17 otrok se pridno pripravlja do zakramenta, 10 iz prvega letnika in 7 iz drugega. Katehetinja Anita načrtuje srečanje s starši, da bi tudi njih pripravila k spremljanju svojih otrok na poti do sv. Obhajila. V petek, 31. maja, bodo otroci spoznali nekaj skavtskih veščin in pustolovskih iger v naravi s pomočjo voditeljice Corine. V juniju bodo sodelovali pri končni šolski maši na dvojezični šoli in končno že načrtujejo, da bodo tudi letos doživeli dvodnevni izlet v gore, kakor lani na Matajurju.

I bambini che frequentano il catechismo bilingue nell’ambito delle attività pastorali della parrocchia di Savogna (sono 10 del primo anno e 7 del secondo), in occasione della festa della mamma, sabato 11 maggio hanno offerto una rosa ciascuno alla Madre celeste nella chiesa di San Pietro al Natisone, al termine della Santa Messa in lingua slovena. Nelle intenzioni di preghiera lette durente la celebrazione hanno chiesto la protezione divina per le proprie mamme, che hanno anche ringraziato per l’immenso amore delle madri nei confronti dei figli. Mons. Marino Qualizza ha sottolineato che l’amore deve essere bidirezionale, affinché possa incontrarsi. L’anno catechistico si avvia a conclusione e la catechista Anita sta organizzando un incontro con i genitori per prepararli all’accompagnamento dei propri figli alla prima comunione. Venerdì 31 maggio, poi, i bambini avranno modo di conoscere l’attività scoutistica sotto la guida di Corina. In giugno animeranno la Santa Messa di fine anno della scuola bilingue e già programmano un escursione di due giorni in montagna, come l’anno scorso sul Matajur.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp