Senjan Sv. Čintoniha v Klenju _Festa di S. Antonio Abate a Clenia

IMG_4245Velia Chiabai je nardila te narbuojš štrukje, za njo Benedetta Schirone an na te trečem mestu Elsa Tomasetig. Tele so te parve tri nagrajene 24. gare štrukju, ki so udobile iz rok predsednika komitata Pro Klenje, Paola Tomasetiga, v šenk poseban spomin: kreatuno dielo artiste iz Klenje, Nadie Tomasetig. Premiacjon, ki jo je povezu Simone Bordon, je bla v nediejo 17. ženarja v Klenji znotra sejma Sv. Čintoniha, v cierkvici vasi. Nagrajence je ku ponavadi vebrala posebna žirija, kere predsednik je biu uidanski sodnik Francesco Florit. »Zame prit tle je nimar veseje – je jau – kjer se živ duh tradicij an domačega pietja«.
Komisar Gorske skupnosti Ter- Nediža-Barda, Sandro Rocco, je podčartu kuo je important varvat an pejat naprej vse tradicije. Part telih, kuo petje, ramonika, domače sladčine, škampinjanje, so se oglasile na sejmu Sv. Čintoniha.
Špietarski šindik je podčartu kuo so important komitati an združenja za kamune, saj oživijo vasi an gledajo, de se njih bogastvo na zgube. Je tudi jau, de špietarski kamun gleda uprašat kontribute, de bi dau na noge prestor, ki bo služu komitatu Pro Klenje. Ku drugi govorniki je zahvalu komitata za vse tiste, ki diela za vas. Premjacjon gare štrukju se je zakjučila s skupno sliko, keri se je pardružu, na dan suojega gouda, podutanski šindik Antonio Comugnaro.
Med sveto mašo, ki jo je mašavu don Michele Zanon, je pieu zbor Pod lipo iz Barnasa, ki lietos praznuje 40-letnico. Ob teli parložnosti je zbor predstavu suoj četarti cd »Sveta Maša«, kjer so posnete domače slovienske vierske piesmi. »S telim cd-jem mislemo zakjučit pot, ki smo jo prehodil’. Saj je parvi cd vkjuču tradicionalne piesmi, drug pobožne an te trečji pa božične piesmi«, nam je jau Gianfranco Topatigh, ki pieje v zboru.
Leonardo Snidaro iz Barnasa je zlo lepuo godu na ramoniko klasično muziko an zakjuču s prelepim tango argentinskega muzičista Piazzola.
Natuo je škampinjanje sparjeu veselico pod tendonan, z degustacijo tradicionalnih jedi Sv. Čintoniha.

Velia Chiabai (seguita da Benedetta Schirone e da Elsa Tomasetig) ha vinto la 24-esima edizione della gara degli strucchi, parte integrante della festa di S. Antonio Abate, organizzata a Clenia domenica 17 gennaio dal Comitato Pro Clenia. La santa messa, celebrata nella graziosa chiesetta di S. Antonio Abate da don Michele Zanon, è stata accompagnata dal coro Pod lipo di Vernasso. In occasione dei suoi 40 anni di attività il coro ha presentato il suo quarto cd, dal titolo “Sveta maša”, che contiene i canti religiosi tradizionali sloveni. Alla premiazione della gara degli strucchi, presentata da Simone Bordon,  i cui concorenti sono stati giudicati da un’attenta giuria presieduta dal giudice Francesco Florit, sono intervenuti: il sindaco di San Pietro, Mariano Zufferli, il quale ha sottolineato l’importanza delle associazioni locali per la vita delle comunità e la tutela delle tradizioni; l’importanza di queste ultime è stata ribadita dal commissario della Comunità montana Torre-Natisone-Collio, Sandro Rocco. Il presidente della Pro Clenia, Paolo Tomasetig, ha quindi premiato le vincitrici con creazioni artistiche opera dell’artista di Clenia, Nadia Tomasetig. Alla foto di gruppo si è unito anche il sindaco di S. Leonardo, Antonio Comugnaro. La serata è stata allietata dalla lodevole esibizione del fisarmonicista Leonardo Snidaro, che ha offerto un repertorio classico concluso con il tango dell’argentino Piazzola. L’esibizione degli scampanottatori ha fatto da sfondo al momento conviviale con la degustazione, sotto il tendone riscaldato, del tradizionale menù di S. Antonio.

 

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp