Kardinal Rodé bo spoznal Rezijane_Il cardinale Rodé in visita a Resia

PAHOR SRECANJE RODEV sredo, 15. avgusta, sicer na god Marijinega vnebovzetja, bo kardinal Franc Rodé na obisku med Rezijani.

Kakor nam je povedal rezijanski župnijski vikar, g. Alberto Zanier, bodo tisti dan že dopoldne upokojenega ljubljanskega nadškofa sprejeli v ravanskem župnišču, sicer z delegacijo, ki jo bodo sestavili predstavniki Folklorne skupine »Val Resia « in župan Občine Rezija, Sergio Chinese. Kardinala Rodéta bo potem skupina spremljala v ravansko cerkev, kjer bo lahko spoznal domače vernike in kjer ga bo župan Chinese tudi uradno pozdravil. V cerkvi bo seveda ob 10.30 sledila slovesna sveta maša. Verski program se bo nadaljeval tudi popoldne, saj bo ob 15.00 kardinal Rodé vodil večernice in procesijo z Marijnim kipom po vaških ulicah. V Reziji upajo, da bo popoldne upokojenemu ljubljanskemu nadškofu ostalo še nekaj časa, da bi lahko obiskal muzeje in razstave, ki so jih v letih uredili na Solbici.

Mercoledì, 15 agosto, nella festività dell’Assunzione di Maria, il cardinale Franc Rodé sarà in visita tra i resiani.

Come spiegato dal vicario parrocchiale di Resia, don Alberto Zanier, già in mattinata il vescovo emerito di Lubiana sarà ricevuto nella parrocchia di Prato di Resia/Ravanca da una delegazione composta dai rappresentanti del Gruppo folkloristico «Val Resia» e dal sindaco del comune di Resia/Rezija, Sergio Chinese. Il cardinale Rodé sarà, quindi, accompagnato dal gruppo nella chiesa di Prato di Resia, dove potrà conoscere i fedeli della zona e dove il sindaco lo saluterà ufficialmente. Alle 10.30 nella chiesa seguirà una santa messa solenne. Il programma religioso proseguirà nel pomeriggio, quando, alle 15.00, il cardinale Rodé presiederà i vespri e la processione con la statua di Maria per le vie del paese. A Resia si spera che all’arcivescovo emerito di Lubiana, nel pomeriggio, resti un po’ di tempo per visitare i musei e le esposizioni allestiti a Stolvizza/Solbica negli anni.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp