«Kar jo pieje kukuca»_Ricco programma con il Rečan

Kulturno društvo Rečan z Lies je parpravlo liep program za miesca junja pod naslovam «Kar jo pieje kukuca». Začeli so v saboto 16. junja z vičeram «Zapuojmo jo na sred vasi», ki je bil lietos v vasi Seuce. Nastopili so zbor Rečan, vokalna skupina Snežet, Beneško gledališče in harmonikarji. Za nediejo17. junja so parpravli pa Pohod čez namišljeno črto iz Tapoluovega na Livek, ki je parjateljsko srečanje med sosiedi, ki jih je po drugi svetovni vojski partiu težak konfin. Pohodi ankrat iz Tapoluovega na Livek in drugi krat z Livka v Tapoluove so parpomali, de je tist prekleti konfin padu lieta 2007.
Zadnja iniciativa v programu je bil tradicionalni kries Svetega Ivana, ki so ga paržgali v saboto 23. junja zvečer v Hostnim.

Il Circolo Culturale Rečan di Liessa ha organizzato per il mese di giugno una bella rassegna culturale dal titolo «Kar jo pieje kukuca (Quando canta il cuculo)».
Sabato 16 giugno a Seuza c’è stata la prima serata «Zapuojmo jo na sred vasi (Cantiamo al centro del paese)» durante la quale si sono esibiti il coro Rečan, il gruppo vocale Snežet, il Beneško Gledališče e alcuni fisarmonicisti. Domenica 17 giugno invece si è rinnovata la tradizionale passeggiata da Topolò a Luicco.
L’ultimo appuntamento in programma è stato sabato 23 giugno con degustazione di vino alle erbe alla Trattoria “Alla Posta” di Clodig, l’accensione del falò di San Giovanni a Costne e a seguire racconti mitologici presso “La Cascata” a Clodig.

 

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp