“Kar jo pieje kukuca”_Iniziative del Rečan

Tudi lietos kulturno društvo Rečan parpravja varsto iniciativ pod naslovom »Kar jo pieje kukuca«. Zadnji vičer bo v torak, 23. junja. Ob 20.30 v kraju Luže v Hostnem bo kries svetega Ivana. Seviede bo tud za pit in za jest.
Pobuda je že začela v nediejo, 14. junja, s posebnim večerom pod naslovom »Zarnje moje duše«, ki je bil posvečen Aldu Klodiču, ki je umaru febrarja lietos in ki je biu duša kulturnega društva.V telovadnici na Liesah so bili gledališče, muzika in spomini.
Drugo srečanje je bluo v nediejo, 21. junja, kar je bil tradicionalni »Pohod čez namišljeno čarto«. Pohod je biu lietos na Briezo, kjer je bluo srečanje s prijatelji iz Livka. Varnili so se kupe v Topoluove, kjer je bla pieta sveta maša. Sledila sta skupno kosilo in družabno srečanje.
Anche quest’anno c’è l’iniziativa del Rečan dal titolo “Kar jo pieje kukuca”.  Martedì 23 giugno ci sarà l’ultimo appuntamento: alle 20.30 in località Luže a Costne tradizionale falò di san Giovanni.

Il programma è già iniziato domenica 14 giugno a Liessa con una serata dedicata ad Aldo Klodič.

Il secondo appuntamento è  stato domenica 21 giugno, con la camminata “attraverso la linea immaginaria”.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp