Kandidatka iz Kanalske doline_Wedam candidata in Regione

V okrožju Tolmeč-Zgornja Furlanija bo na listi Slovenske skupnosti za deželne volitve, ki bodo potekale 21. in 22. aprila, kandidirala tudi ukljanka Anna Wedam. Kulturna delavka iz Kanalske doline je zelo angažirana, de bi se v Kanalski dolini ohranila in razvjila slovenski jezik in kultura. Prizadevala se je za oživitev delovanja slovenskega združenja »don Mario Cernet«, pri katerim je tajnica. V deželenem izvršnem svetu Sveta slovenskih organizacij-SSO zastopa Kanalsko dolino. Stranka Slovenska skupnost je na tem, da dokončno odobri kandidatne liste za aprilske deželne volitve v Furlaniji-Julijski krajini. Glavni strankin kandidat bo dosedanji deželni svetnik Igor Gabrovec, v Pordenonu in Vidmu pa bo kandidiral tudi pisatelj Boris Pahor.

Alle elezioni regionali del 21 e 22 aprile, nella lista dell’Unione Slovena è candidata a consigliere regionale anche Anna Wedam, operatrice culturale della Valcanale. Originaria e residente a Ugovizza, Wedam è da anni impegnata nella salvaguardia e nello sviluppo dell’identità slovena locale. Recentemente è stata tra i promotori della rinascita dell’associazione culturale “don Mario Cernet”, della quale è segretaria. Rappresenta, inoltre, la Valcanale nel direttivo regionale della Confederazione delle organizzazioni slovene, una delle due associazioni di raccolta della minoranza ufficialmente riconosciute dalla Regione. L’Unione slovena sta completando le sue liste. Il candidato di punta è il consigliere regionale uscente Igor Gabrovec. Nelle circoscrizioni di Udine e Pordenone sarà in lista anche lo scrittore Boris Pahor.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp