K maši v spomin na rajnike_A Messa in ricordo dei nostri cari

Pred vrati so že Vahti. Vsi se vsako lieto čudimo, kakuo 1. in 2. novemberja oživé naše vasi za guod Vsieh Svetih in za spomin viernih duš. Tela dva dneva imata veliko muoč par naših ljudeh, ki pridejo iz vsieh kraju in napunijo vse cierkva in britofe v naših skor zapuščenih vaseh. Seviede bojo maše in druge andohti v spoštovanju pravil pruoti Covidu-19.

Po navadi se za Vahti poklonimo zaslužnim Slovencam v Benečiji, Reziji in Kanalski dolini, ki so umarli, kakor tudi sudadan in partizanam padlim v vojski.

V četartak, 28. otuberja, bojo predstavniki Doma, združenja Blankin in provincialnega Sveta slovenskih organizacij v Dreki, de bi zmolili, položli rože in paržgali svečo k spomeniku beneškoslovenskim duhovnikam par cierkvi Device Marije v znamunje hvaležnosti, za vse dobro, ki so ga oni in njih sodelavci nardili za domače ljudi.

V Kanalski dolini bodo počastili grobove zaslužnih Slovencu na pobudo združenja don Mario Cernet 2. novemberja.

V saboto, 23. otuberja, so šindaki in druge oblasti iz Čedada in Nediških dolin šli v Kobarid, de bi se poklonili našin sudadam, ki so padli v parvi svetovni vojski in počivajo v kostnici par Svetim Antonu. Ceremonijo je parpravu italijanski konzulat v Kopru z omejitvami, zaradi epidemioloških razmier v Sloveniji.

Glih takuo bo v nediejo, 31. otuberja, v skrajšani obliki poklon spomenikam partizanam padlim v drugi svetovni vojski in grobuovam nekaterih zaslužnih Benečanu.

Ci avviciniamo alle ricorrenze di Ognissanti e della Commemorazione dei defunti, che sono molto sentite anche tra la gente di Slavia, Resia e Valcanale. In molti si recano in chiesa o sulle tombe dei propri cari, restituendo un po’ di vita anche a paesi quasi abbandonati. Ovviamente le funzioni religiosi si svolgeranno nel rispetto delle norme di contenimento della diffusione del Covid-19.

Nella Slavia, a Resia e in Valcanale in questo periodo dell’anno è uso rendere omaggio anche a personalità meritevoli della comunità slovena ormai defunte nonché a soldati e partigiani caduti in guerra.

Giovedì, 28 ottobre, una rappresentanza del Dom, dell’Associazione don Eugenio Blanchini e della sezione provinciale della Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso si recherà a Drenchia/Dreka, per pregare e rendere omaggio sul monumento ai sacerdoti sloveni della Slavia eretto accanto alla chiesa di S. Maria Assunta. Il gesto vuole esprimere riconoscenza per l’opera che loro e i loro collaboratori hanno svolto in favore della nostra gente.

Anche in Valcanale, il 2 novembre, sarà reso omaggio agli esponenti meritevoli della comunità slovena ormai defunti. L’iniziativa è a cura dell’Associazione/Združenje don Mario Cernet.

Già sabato, 23 ottobre, i sindaci e altre autorità di Cividale e delle Valli del Natisone si sono recati all’ossario di Kobarid per rendere omaggio ai soldati caduti nella prima guerra mondiale. A organizzare la cerimonia, con alcune restrizioni a causa della situazione epidemiologica in Slovenia, è stato il consolato italiano di Capodistria/Koper.

Domenica, 31 ottobre, sarà reso un breve omaggio anche ai monumenti ai partigiani caduti nella seconda guerra mondiale e alle tombe di alcuni esponenti meritevoli della comunità slovena della Slavia.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp