Jeseni zapora na cesti Kobarid-Bovec_Kobarid-Bovec, autunno di cantieri

Oktobra letos bo direkcija za infrastrukturo začela z rekonstrukcijo še zadnjega ozkega grla na državni cesti med Kobaridom in Bovcem. Na odseku ceste pod Tonovcovim gradom načrtujejo izgradnjo 60-metrskega viadukta. Ker bo gradbišče na tem 650-metrskem odseku izjemno zahtevno, pa bo glavna prometnica iz Kobarida do Bovca predvidoma pol leta popolnoma zaprta. Na cesti že zdaj potekajo pripravljalna dela in je promet urejen izmenično enosmerno. Popolno zaporo bodo uvedli po glavni turistični sezoni in če bodo dela potekala po načrtih, naj bi jo odpravili do prvomajskih praznikov 2023. Dokončanje vseh del pa je predvideno v začetku leta 2024.

Obvoz bo izmenično enosmerno potekal po nekdanji stari cesti nižje ob Soči, ki so jo za ta namen popolnoma obnovili in bo kasneje služila kot kolesarska pot. Promet po tej tri kilometre in pol dolgi obvozni cesti bo potrebno prilagoditi. Predvidoma bodo po njej lahko vozili tudi triosni kamioni, za avtobusne prevoze pa bo potrebno velike avtobuse zamenjati z manjšimi. Večji kamioni bodo lahko vozili le čez Predel ali čez Učjo. Javnost bo o vseh spremembah sproti obveščena.

Glede popolne zapore imajo največ pomislekov večja podjetja, Mahle v Bovcu in predvsem TKK, kjer še vedno upajo na drugačno rešitev. Težav, ki bodo nastopile, pa tudi prednosti obnove se zavedata tudi župana Kobarida in Bovca. Pozivata k razumevanju, saj je ta 8,5 milijonov evrov vredna naložba dolgoročno velika pridobitev za Dolino Soče in njene prebivalce.

A ottobre la Direzione infrastrutture inizierà i lavori di rifacimento dell’ultima strettoia lungo la strada statale tra Kobarid e Bovec. Sul tratto di strada sotto al sito storico di Tonovcov grad sarà realizzato un viadotto di 60 metri. Lungo il cantiere, che si protrarrà per 650 metri, i lavori saranno molto impegnativi; per questo la strada tra Kobarid e Bovec resterà chiusa per circa mezzo anno.

Lungo la strada sono già iniziati i lavori preparatori e il traffico è organizzato a senso unico alternato. La chiusura totale prenderà il via al una volta trascorso il culmine della stagione turistica, per protrarsi presumibilmente fino all’inizio di maggio 2023. Il termine di tutti i lavori è programmato per l’inizio del 2024.

La viabilità alternativa, organizzata a senso unico alternato, sarà portata per un tratto di tre chilometri e mezzo lungo la vecchia strada statale. Una volta che i lavori saranno terminati, la stessa strada sarà trasformata in pista ciclabile. Si prevede che sarà percorribile da camion a tre assi e dagli autobus più piccoli. I camion più grandi potranno transitare solo attraverso il Passo del Predil/Predel o Uccea/Učja.

Pur rendendosi conto dei grossi disagi che si prospettano nei prossimi mesi, i sindaci di Kobarid e Bovec esortano la popolazione ad avere pazienza, perché l’investimento di 8,5 milioni di euro nella nuova infrastruttura avrà ricadute molto positive per la Valle dell’Isonzo nel lungo periodo.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp